L&F: Vi skal ikke afvikle landbruget med konkurrenceforvridende klimatiltag

DEBAT: Siden 1990 er landbrugets drivhusgasudledning reduceret med 17 procent. I samme periode steg landbrugsproduktionen med 31 procent. Landbruget er altså klimaeffektivt, og i L&F er man klar til at fortsætte den positive udvikling, skriver Niels Peter Nørring.

Af Niels Peter Nørring
Områdedirektør for Miljø, Energi & EU hos Landbrug & Fødevarer

Landbruget står for omkring en femtedel af de danske drivhusgasudledninger i form af udledninger af metan, lattergas og CO2. Det forpligter selvsagt.

Fra 1990 til 2016 er landbrugets udledning af drivhusgasser da også reduceret med 17 procent, og i samme periode er den danske landbrugsproduktion øget med 31 procent. Det understreger den klimaeffektivitet, den danske fødevareklynge har opbygget gennem årene. Den positive udvikling er vi selvfølgelig klar til at fortsætte med, men det kræver, at vi får langt mere viden om flere og mere effektive klimavirkemidler.

I Landbrug & Fødevarer synes vi derfor, at det er særdeles positivt, at regeringen vil afsætte 90 millioner kroner til klimaforskning i landbruget. Det er altafgørende, at der bliver sat turbo på klimaforskningen, så vi kan få flere effektive klimavirkemidler at reducere drivhusgasudledningen med. Udfordringerne opstår netop ved, at udledninger ikke kan måles direkte, og at effekter af tiltag ofte er usikre, hvilket nødvendiggør mere forskning i klimavirkemidler.

Dansk landbrug er klimaeffektivt
Dansk landbrugs- og fødevareproduktion har en årelang tradition for grøn omstilling. Vi er gode til at optimere, effektivisere og recirkulere næringsstoffer til fordel for natur, miljø og ikke mindst klima. Det gælder for eksempel i form af teknologiudvikling, foderoptimering, planteforædling, gødningsoptimering med videre.

Erhvervet har derudover igennem mange år leveret en betydelig andel af Danmarks produktion af vedvarende energi, herunder biomasse, sol- og vindenergi. Vi udvinder biogas af gylle, der produceres pil, poppel og halm til kraftvarme og så videre. Vi har også et stort fokus på cirkulær bioøkonomi, og at der sker en fuld udnyttelse af ressourcerne.

Det er tiltag, der har givet en betydelig reduktion i udledning af drivhusgasser i Danmark. Og vi er i dansk landbrugs- og fødevareproduktion klar til at levere flere drivhusgasreduktioner.

Dialog om nye klimatiltag
Innovation og forskning i klimaeffektiv landbrugsproduktion er et vedblivende fokusområde for vores erhverv. Vi har derfor allerede gang i en række spændende projekter, som vi gerne vil udbygge endnu mere.

I Landbrug & Fødevarer er vi derfor glade for, at såvel regeringen som Socialdemokratiet sammen med os i landbruget for eksempel vil undersøge, hvilke muligheder der er for at reducere landbrugets udledninger og øge kulstofopbygning i jorden, og vil prioritere midler til blandt andet forskning i reduktion af metan fra husdyrbrug ved et ændret foderindtag og reduktion af udledningerne af lattergas fra planteproduktion.

I erhvervet vil vi gerne tage ansvar og i dialog med andre om, hvordan vi kan tænke endnu mere visionært og få udviklet innovative og bedst mulige teknologiske løsninger. De grønne løsninger vil også kunne tjene som inspiration for fødevareproduktionen andre steder i verden og dermed føre til fald i den globale drivhusgasudledning.

Verdens befolkning vokser. Det samme gør den globale middelklasse, og det betyder en øget efterspørgsel efter fødevarer af høj kvalitet og med dokumenteret bæredygtighed. Det faktum gør det endnu vigtigtigere at støtte op om dansk landbrugs- og fødevareproduktion, der er en klimaeffektiv, miljøvenlig og ressourcebevidst produktion.

I Landbrug & Fødevarer ser vi derfor frem til dialog med andre om at finde de mest klimaeffektive løsninger, så vi sammen kan udvikle erhvervet i stedet for at afvikle det med konkurrenceforvridende klimatiltag.

Forrige artikel Klimarådet roser udspil, men kritiserer kvotekøb over omstilling af landbruget Klimarådet roser udspil, men kritiserer kvotekøb over omstilling af landbruget Næste artikel S: Det er ikke hyklerisk at stemme for vores egne grønne aftaler S: Det er ikke hyklerisk at stemme for vores egne grønne aftaler