Debat

Liberal Alliance: Her er vores ønsker til klimaforhandlingerne

DEBAT: Vi skal ikke forbyde folk at flyve eller spise røde bøffer, men derimod skabe positive incitamenter for en grøn omstilling ved hjælp af lavere afgifter, mener klimaordfører Carsten Bach (LA), der også vil give den frie forskning en håndsrækning.

Vi skal gå forrest, men ikke alene, når vi skal bekæmpe klimaforandringerne, skriver Carsten Bach (LA).
Vi skal gå forrest, men ikke alene, når vi skal bekæmpe klimaforandringerne, skriver Carsten Bach (LA). Foto: Pressefoto
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Carsten Bach (LA)
Klimaordfører

Klimaudfordringerne er reelle, nærværende og påvirkede af menneskers adfærd. Det er udgangspunktet for Liberal Alliances tilgang til forhandlingerne om regeringens klimapakke. Når menneskers adfærd har betydning for CO2-udledningen og dermed klimaet, bliver det også en menneskelig – herunder politisk – opgave at trække udviklingen i den rigtige retning.

Vores tilgang er, at vi ikke kan forbyde folk at flyve eller spise bøffer, men derimod se på positive incitamenter og beskatning som værktøj. Det kunne eksempelvis være gennem sænket eller helt fjernet registreringsafgift for grønne biler, og det er vel at mærke ikke farven, jeg tænker på, men lav- eller nulemissionsbiler. Samme kategori af køretøjer kunne eksempelvis også slippe billigere over Storebælt.

Rækkevidden er ofte ikke helt i top endnu, når der er tale om nulemissionsteknologi, og derfor kan en lavere takst over Storebælt være med til at flytte mere af trafikken mellem landsdelene fra benzin og diesel til eksempelvis el. En stor del af trafikken mellem landsdelene sker i firmabiler, og en mere lempelig beskatning af grønne firmabiler kunne også være med til at sætte skub i udviklingen mod en mere emissionsfri transportsektor i Danmark.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til qvistgaard@altinget.dk

Vi skal vise vejen
Fra politisk hånd kan vi have nok så mange velmenende tiltag, men det, der i sidste ende skal løse den udfordring, vi står over for, er den teknologiske udvikling. Det skal vi som lovgivere understøtte, men vi skal ikke diktere udviklingen. Det må være lektien fra årtiers økonomisk støtte til vindmøller. Vi kan ikke udpege fremtidens vinderteknologi på forhånd – det er kun markedet, der kan det. Derfor skal grundstenen i fremtidens støtteordninger være teknologineutralitet.

Situationen kalder på nye teknologiske løsninger, hvor vi omsætter vores store viden og dygtighed inden for eksempelvis grøn energi til øget eksport til eksempelvis Kina, USA og BRIK-landene, hvor potentialet for reduktion af CO2-udledningen er størst. Derfor skal vi styrke den frie forskning, så vi kan fastholde vores globale grønne førerposition.

Dansk enegang og national særregulering svækker vores konkurrenceevne og forskubber blot CO2-udledningen geografisk til andre steder i Europa eller verden.

Carsten Bach (LA), Klimaordfører

Den førerposition skal vi udnytte til at gå forrest i Europa. Vi skal vise vejen og skubbe på inden for EU for at begrænse udledningen af CO2. Dansk enegang og national særregulering svækker vores konkurrenceevne og forskubber blot CO2-udledningen geografisk til andre steder i Europa eller verden. Vi skal derfor gå forrest, men ikke alene.

Svær balancegang
Jeg tror ikke på, at vi bedst svarer på aktuelle og fremtidige udfordringer ved at grave os ned i selvbebrejdelser. Udfordringerne befinder sig i en skala, hvor strukturelle tiltag er svaret.

Den svære balancegang består i at tage strukturelle initiativer, der er omkostningseffektive og skubber på en positiv udvikling, uden at det kommer til at koste dyrt på væksten og niveauet for virksomhedernes omkostninger.

Liberal Alliance går til klimaforhandlingerne med et behov for handling som baggrund og viljen til at træffe kloge valg. Her er en opgave at løse, og den er vi klar til at tage fat på.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Carsten Bach

MF (LA)
cand.scient. i anvendt kvartærgeologi (Aarhus Uni. 2003)