Martin Lidegaard: Vi svigter klimaet fatalt

KOMMENTAR: De unge har helt ret. Min generation er godt i gang med at fucke klimaet op. Det er på tide, at vi tager ungdommen alvorligt og gør klimaet til en vindersag for alle, skriver Martin Lidegaard (R).

De to seneste uger har været hæslige for klimaet. Nyhed efter nyhed har endnu engang dokumenteret, at verden har direkte kurs mod en ubeboelig klode inden for få generationer, og at alt for mange gør alt for lidt for at undgå det. Det gælder også Danmark.

Først udkom Den Meteorologiske Verdensorganisation (WMO) med en rædselsrapport, der kunne konstatere endnu en rekord i koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren, helt præcist 405,5 dele ud af en million. Det er det tal, der betyder noget.

Når vi udleder drivhusgasser, kan de også blive opsuget af for eksempel have og skove, men har de først sat sig som en forøget koncentration i atmosfæren, tager det uhyggelig langt tid at nedbryde dem igen. Og det er som bekendt netop den historisk og uhørt høje koncentration af drivhusgasser i atmosfæren, der skaber den globale opvarmning med alle sine konsekvenser i form af ekstremt vejr, vandstigning, oversvømmelser, tørke og skovbrande.

Det er derfor dybt deprimerende at konstatere, at det kun går én vej, nemlig den forkerte. Ifølge rapporten "var vækstraten i CO2 på globalt plan i 2017 på linje med vækstraten over det seneste årti." Det går altså ikke bare den forkerte vej; det gør det med støt stigende acceleration. Rapporten advarer også om, at det snart ikke længere vil være muligt at handle over for klimaforandringerne og "uden reduktioner af drivhusgasserne vil klimaforandringer have en stadig mere ødelæggende og uoprettelig virkning på livet på Jorden".

Rapportens konklusioner blev efterfølgende sørgeligt dokumenteret ved en anden nyhed, der udkom fra Brasiliens nye regering: For første gang i ti år er afbrænding af regnskov i det store land steget. Sidste år blev der således afbrændt omkring 750.000 hektar skov, i sig selv en veritabel katastrofe for både klimaet, biodiversiteten og dyrearterne.

Alt dette skulle man så tro kunne motivere verdens lande og regeringer til at tage sig sammen, da de i går mødtes i Polen til endnu et internationalt klimatopmøde i den uendelige række over årene, som også jeg selv har brugt ufatteligt mange timer på. Men det skal man ikke forlade sig på. USA har som bekendt trukket sig fra Paris-aftalen, Brasilien overvejer det samme, og de øvrige lande, der stadig står bag aftalen – med få undtagelser, som jeg skal komme tilbage til – ser ikke ud til at kunne eller ville levere det lovede.

Det er grimt, for en tredje nyhed i sidste uge kom fra FN, der kunne konstatere, at på grund af den accelererende udledning af CO2, er der behov for at reducere udledningerne tre til fem gange mere, end landene faktisk aftalte i Paris, men som de altså ikke engang ser ud til at kunne leve op til. Dermed står det smerteligt klart, at afstanden mellem det, vi burde gøre som menneskehed, og det, vi rent faktisk gør, stadig bliver større dag for dag.

Men hvad med Danmark? Er vi i det mindste ikke på rette vej med vores grønne energieventyr og statsministerens kovending og lovning på en million grønne biler i 2030?

Desværre nej. Forrige fredag kunne Klimarådet – rigets uafhængige vagthund på området – konstatere, at regeringens såkaldte klimaplan knap nok kan få Danmark i mål med de forpligtelser, vi har i EU, og som altså er langt, langt mindre, end vi burde levere, og under ingen omstændigheder noget, der kan gøre Danmark fortjent til betegnelsen grønt fyrtårn.

Faktisk var Klimarådets konklusioner så pinagtigt ærlige og direkte, at regeringen så sig nødsaget til at fyre formanden og ansætte en ny, som så måske ikke er helt så uafhængig. I hvert fald giver det ikke mange CO2-reduktioner, at regeringens mest aktive handling inden for området er at fyre den formand, der om nogen har leveret sobre og økonomisk skarpe analyser af, hvorfor og hvordan vi kan løfte Danmarks klimaindsats.

Tilsvarende deprimerende var den nye finanslov, hvor der intet nyt var om elbiler, og hvor der blev brugt langt færre midler på klima og miljø samlet end på den ene post, der handler om at klargøre øen Lindholm til kriminelle udlændinge, bare for at gøre proportionerne klare.

Nogle vil måske så spørge, om regeringens ligegyldighed i forhold til klimaet og fyring af kritiske røster overhovedet har nogen betydning i det store spil? Er det alligevel ikke for sent? Kan Danmark overhovedet spille nogen rolle?

Ja, for f.....! Danmark har inden for grøn energi bevist, at vi på få årtier kan lave en grøn revolution og flytte al el og varme fra kul og gas til ren vedvarende energi – vel at mærke til lavere priser. Vi har ene land reduceret prisen på havvind med 60 procent på tre år, og prisen rasler fortsat ned. Vi udskiber hver fjerde vindmølle i verden fra Esbjerg Havn, fordi vi er de dygtigste, og vi er godt i gang med at flytte hele verdensmarkedet på energi.

Det er det samme, vi nu burde gøre i rekordfart inden for transport, landbrug og almindelig produktion.

Statsministerens melding om én million elbiler burde blive fulgt op af ambitiøse grønne omlægninger af bilafgifterne, i stedet for forbeholdne kvæk fra embedsværket og stadig flere kommissioner. Samtidig burde det være muligt i et af verdens rigeste lande at samle politikerne om etableringen af en effektiv og betalelig kollektiv transport af en kvalitet, som vi kan være bekendt.

Fredningen af dansk landbrug må ophøre. I stedet må vi straks påbegynde den systematiske omstilling af erhvervet, der både kan forvandle danske landmænd til klimahelte og sikre dem en bedre indtjening end i dag. Opskriften er givet i det utal af kommissioner, der allerede har været nedsat på området, det er bare med at komme i gang med at udtage de mindst produktive jorde og i stedet satse på højere produktivitet og kvalitet på de resterende.

Overgangen til en egentlig cirkulær økonomi skal i omdrejninger og har alle forudsætninger for at lykkes i et land som Danmark.

De to seneste uger har igen vist os, at der ingen tid er at spilde. Det er de næste ti år, der afgør, om vores børn og børnebørn vil kunne leve et godt liv, eller om vores generationer har fucket alt op, som de unge udtrykte det, da både folkeskoleelever, gymnasieelever og den grønne studenterbevægelse også i sidste uge demonstrerede for at redde deres egen fremtid.

Og det var måske den eneste positive nyhed på klimafronten i de forgange uger: Ifølge både målinger og antallet af nye bevægelser står klimaet af gode grunde allerøverst på de unges politiske dagsorden. De vil en forskel, og de vil kæmpe for den. De kan gøre en forskel, også politisk.

På europæisk niveau har EU-Kommissionen også spillet ambitiøst ud med et forslag om at eskalere målene fra Paris og gøre hele EU til et nulemissions-kontinent i 2050, som videnskaben kræver.

Med andre ord er de politiske rammer på plads, hvis Danmark og de andre europæiske lande tager ungdommen alvorlig og siger ja til at tage et globalt førerskab for at udvikle de teknologier og politikker, der kan gøre klimaet til en vindersag for alle, også for verdens fattige.

Det haster vildt, men vi kan faktisk stadig nå det.  

Det største politiske spørgsmål frem mod næste folketingsvalg er derfor, om vi rent faktisk vil. Om fire år kan det være for sent.

------

Martin Lidegaard (f. 1966) er næstformand for den radikale folketingsgruppe, tidligere udenrigsminister og minister for klima, energi og bygninger.

Forrige artikel Jens Chr. Grøndahl: Mine døtres fremtid kommer før isbjørnenes Jens Chr. Grøndahl: Mine døtres fremtid kommer før isbjørnenes Næste artikel Dan Jørgensen til Elbæk: Vi er langt grønnere end Venstre Dan Jørgensen til Elbæk: Vi er langt grønnere end Venstre
 • Anmeld

  Christian V

  Hvordan kan nogen forestille sig,

  at man kan løse truende problemer med klima, tab af biodiversitet, forurening, ressourcemangel m.m. samtidig med befolkningstilvækst?

  Kina fik kontrol over befolkningstilvæksten og fik dermed mulighed for økonomisk vækst, velfærdsforbedringer og nu også mulighed for klimatiltag og miljøforbedringer.
  Bliver det ikke efterfulgt af Afrika, Indien m.fl. vil alle problemer vokse og flere lande som USA og Rusland vil nøjes med at koncentrere sig om hjemlige problemer.

 • Anmeld

  E. Kristiansen

  Det danske sprog ødelægger ikke klimaet, så hvorfor svigte det?

  Mon det var Martin Lidegårds sprogbrug Uffe Elbæk hentydede til, da han han rystede på hovedet og udtalte " det er helt Crazy".
  Hvad mon " Min generation er godt i gang med at fucke klimaet op" og
  " har fucket alt op" betyder oversat til dansk?

 • Anmeld

  Martin Dietz Direktør , Arkitekt & Byggeøkonom · Direktør Solar Lightning Consultants ApS

  Enig med Martin Lidegaards vurdering SOL Energi må fremmes

  Fint og kontant indlæg Martin Lidegaard. Man kan tilføje at der er mulighed for komplementær synergieffekt mellem Vind og Sol og at potentialet er at 10 doble solenergi fra 2 % til 20 % frem mod 2030. EL Biler kan være `driver` for mere solenergi lokalt. EL bilers CO 2 aftryk afhænger af ren energi. EL bil afgifterne må reduceres som i Norge, hvor hver 2. nysalg er EL biler - så vi kan nå i mål med 1 million EL biler i 2030, fremfor kun ca. 300.000 stk. med de nuværende rammevilkår. som påpeget af Dansk EL Bil Alliances årsmøde Politisk må der tænkes nyt ift. de høje bilafgifter på ca 50 mia. kr og høje El-afgifter på mere end 10 mia kr. - øget afgift på co2 udledning, materialer og skat på ejendomme må overvejes og fremmes.

 • Anmeld

  Niels Møller Jessen · Økologisk planteavler

  Landbruget

  Fredningen af landbruget må høre op !! skriver du, hvis der er nogen der deltager i klimaforbedringerne så er det landbruget. Den mængde der udledes pr prudokseret enhed er i dag væsentlig lavere en tidligere. Landbruget udgør ca. 20 % af det samlede CO2 udslip i Danmark men hvad så med de sidste 80 % hvornår tager du fat på dem ? Transport = med fleksibilitet, mobilitet vi kan køre langt efter arbejdet, få varer leveret indenfor 24 timer, en god ting for den enkelte og arbejdsgiveren men en katastrofe for miljøet. Vi flyver og sejler varer som aldrig før godt for den enkelte men en katastrofe for miljøet. Litium bruges til el biler men findes ikke i en målestok der rækker til nye elbiler til alle. Få nu sagligheden ind i debatten, økologi er ikke CO2 neutral og bare i et land som Sverige vil en omlægning til 100% økologisk drift medføre at svenskerne kommer til at mangle 1,5 millioner ha landbrugsjord for at brødføde sig selv, skal de så fælde deres skov eller skal der op dyrkes regnskov for at løse problemet, du nævner jo selv de 750 000 ha i Brasilien, det løser jo ikke problemet. Befolknings til væksten = ønsket om et højere forbrug og levestandart er den helt store synder i CO2 spillet. Du frelser ikke verden ved at ud fjerne dansk landbrug, kun en eksport indtægt og en selv forsynings sikkerhed.

 • Anmeld

  Eric · Forhenværende

  Ser nu lyset

  Ungdommen går forrest og siger nej til iPhone og iPad, skiferie m.m.m. eller er det ikke helt på den måde.
  Samtidig er prisen på vindstrøm raslet ned! Bare synd, at det ikke på nogen måde er kommet forbrugerne til gode. Vi betaler stadig 5 gange så meget for 1 kW end nordmændene. Er det sådan vi frelser hele verden ifølge de radikale?

 • Anmeld

  Palle R Jensen · Civ.ing. og Opfinder

  RUF skal afprøves

  Martin Lidegaard var i 1990'erne på besøg på Ingeniørhøjskolen, hvor RUF konceptet blev udviklet. Han prøvede at sidde i verdens første RUF bil.
  Han udtalte i den forbindelse at "- vi må se at finde de 100 mio kr fra de frie forskningsmidler, som det kræver at færdig udvikle RUF konceptet".
  Nu er der gået ca. 20 år. Hvornår gør han noget ?
  Ved at udvikle RUF kan Danmark få en eksport af trafikløsninger, der kan tilbyde:
  1) Kollektiv trafik, der kan konkurrere med bilen
  2) Elbiler på skinner med uendelig rækkevidde + 50 km væk fra skinnen
  3) Opladning af små batterier under kørslen
  4) Selvkørende på skinnen, så pendlertid bliver arbejdstid
  5) 3 gange så god udnyttelse af VE, som en almindelig elbil
  mm

  Der er mange danske virksomheder, som kan løfte RUF: Maersk, Danfoss, LEGO, osv.

  Klimaet kræver at vi gør tingene helt anderledes. RUF er en meget gennemtænkt og effektiv løsning.

  Bedre kollektiv trafik ved hjælp af RUF er det, der skal løfte det i gang. Alle brugere af kollektiv trafik vil blive glade (og flere). DSB vil blive sure over at få konkurrence, men det må de leve med hvis de kan.

 • Anmeld

  Jens-Otto Ravn Andersen · Energiingeniør

  Grønt fyrtårn?

  For en snes år siden var der udbredt forståelse for at stor, fluktuerende elproduktion (sol & vind) krævede tilsvarende fleksible systemer for såvel forsyning som forbrug.

  Det var dengang.

  Nu er vi i stedet landet i ren djøf: Så meget vind, så meget sol, så mange træpilleværker, så mange varmepumper, så mange elbiler, så mange... osv. for at opfylde nogle abstrakte krav. Sammenhæng er der absolut intet af.

  Resultatet er et "system", hvor elproduktionen flagrer op og ned, fuldstændig uafhængigt af elforbruget, der opfører sig stort set som det altid har gjort. Situationen er kun blevet (midlertidigt?) reddet af store investeringer i højspændingsforbindelser til nabolandene, dvs. der er investeret i problemeksport i stedet for problemløsninger.

  "Grønt fyrtårn" må naturligvis indebære at man kan levere relevante løsninger, i stedet for blot en bevidstløs omgang "mere af det samme". Men problemerne ved den førte politik rækker langt videre. Selve fraværet af lokalt funderede løsninger medfører automatisk fremmedgørelse. Firkantet udtrykt: Alle hader møller, der ikke bidrager til lokalsamfundet.

 • Anmeld

  Peder Kruse

  CO2 udledningen stiger proportionalt med klimahysteriet

  Vær ung med de unge og slut op om den populære bashing af landbruget. Radikal populisme i topform.

 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Vil Lidegaard stoppe nye olielicenser i Nordsøen ?

  Hvorfor støtter de Radikale at der fortsat udstedes nye licenser til olie og gasudvinding i Nordsøen ? I de nuværende licenser har selskaberne ret til udvinding helt frem til 2047 i den længstvarende licens. Med den 8 udbudsrunde som er i gang nu vil selskaberne få op til 10 år til undersøgelse og derefter 30 års udvindingsret !
  Følgende er et uddrag af Energistyrelsens redegørelse til folketinget omkring den 8 udbudsrunde. citat
  Med aftalen af 22. marts 2017 mellem Regeringen
  , Socialdemokratiet, Dansk
  Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF
  blev der opnået enighed om at skabe større
  sikkerhed for, at de resterende ressourcer i Nordsøen hentes op. Aftalen indebærer således en lempelse af kulbrintebeskatningen i et vindue fra 2017-25 og gennemførelsen af ændringer i undergrundsloven og olierørledningsloven for at forbedre 3. partsadgangen til infrastrukturen og dermed gøre det muligt at udvikle en række mindre og nye fund kommercielt.
  https://ens.dk/sites/ens.dk/files/OlieGas/energi-_forsynings-_og_klimaministerens_redegoerelse_efter_undergrundslovens_ss_12_stk._2_til_folketingets_energi-_forsynings-_og_klimaudvalg_14_maj_2018.pdf

 • Anmeld

  Lars Oxfeldt Mortensen · Journalist og Klimarealist

  Skræmmende uvidene Lidegaard.

  At udnævnte kuldioxid som en kontrollerende variabel i et klimasysstem som er så komplicert som vores her på jorden, er en fejl. Mængden af CO2 har været stødt stigende siden man begyndte målingerne på Mauna Loa i 1958. Stigningen er gået fra 315 ppm til i dag 410 ppm. Og der er ingen tvivl om at den menneskelige udledning er hovedårsagen til stigningen. Men dermed er der ingen garanti for at klimaforandringerne er menneskeskabte. fra 1960-1980 faldt temperaturen på trods af øgede mængder CO2. Derefter steg temperaturen frem til 1998, hvorefter den stort set ikke er steget frem til i dag.

  Der er ingen overensstemmelse mellem stigningen og temperaturen. Igenem stort set hele den 10.000 år lange mellemistid, den Holocæne periode, som vi befinder os i nu, har CO2 i atmosfæren ligget på omkring 280 ppm. Men alligevel har temperaturen fluktueret op og ned med temperaturer som ligger langt over hvad de er i dag. Klimasystemet er dynamisk ikke statisk. At tro at menneskelig udledning af drivhusgasser er den eneste variabel i et dynamisk klimasysstem er vrøvl. At bilde sig selv - og andre ind - at mennesket alene kan skrue op og ned for jordens temperaturer er helt ude i hampen. At lave politik på et fejlagtigt grundlag er direkte skadeligt.

  Eksperter har udtalt, at hvis vi gennemfører alle de tiltag med CO2 reduktioner som diverse klimapaneler vedtager år efter år vil det kun have en virkning på temperaturen på 0,1 grad Celcius. Politiske tiltag vil være en meget dyr forsikring uden virkning, men vil have fundamentale og frihedstruende følgevirkninger som er helt uoverskuelige og nedbrydende for vores liberale demokrati.

  Ingen end ikke IPCC kan sige med sikkerhed, at vores CO2 udledninger er det eneste der styrer klimaet. CO2 er ikke en temperaturknap vi kan dreje på. Naturlige variationer i et kompliceret system har stadig en dominerende indflydelse. For eksempel solens og skyernes rolle er ikke forstået, og kun spordisk medtaget i de klimamodeller, som danner grundlaget for den klimapolitik der diskuteres for tiden. Et eksempel: Teorien om et menneskeskabt drivhus siger, at hvis vi fordobler mængden af CO2 i atmosfæren skal det blive 1 grad C varmere. Det er ikke et problem. Men problemet er, siger teorien, at skyerne og vanddampen i atmosfæren vil forstærke effekten med en faktor 2 måske 3. Altså at det bliver op til 3 x varmere i Troposfæren. Sandheden er, at det bare ikke sker i virkeligheden. Hvis man observerer temperatur forandringerne de sidste 40 år er den forstækningsmekanisme simpelthen udeblevet. Klimafølsomheden er sat alt for højt. Klimamodellerne regner forkert. Teorien passer ikke med virkeligheden. Og man kan ikke bygge politik på forkert et grundlag. Og der er i øvrigt intet belæg for at de mange katastrofescenarier vi bombarderes med i medierneskulle være menneskeskabte eller forårsaget af CO2.

  Antallet af orkaner på verdensplan er ikke steget de sidste 100 år, faktisk er antallet faldet med 50% i USA iden 30erne.

  Isbjørnene har det fortræffeligt i hele det arktiske område. Langtover 20.000 individder i dag i forhold til i 50erne hvor der var omkring 5-8.000 isbjørne.

  Havniveauet er ikke steget mere end hvad er naturligt efter vi gik ud af den sidste lille istid. Maldiverne og Tuvalu synker ikke i havet. Tværtimod vokser øernes samlede arealmæssigt.

  Ismængderne er vokset på Sydpolen de sidste årtier. I dag vokser ismængderne igen på Grønland og omegn. Og jeg kunne blive ved. Man kan ikke have en teori der sige at CO2 skal virke over hele jorden når den ikke gør det. Det kan ikke være CO2 der på den ene side får ismængderne til at vokse på Sydpolen og samtidig smelte i nord.

  Midt i alt postyret glemmer alle hvor stor en positiv effekt øget co 2 har haft på hele biosfæren på jorden.

  Det er vigtigt at forstå, at CO2 osse kaldet kuldioxid hverken er gift eller forurening. Det er livets gas, som er helt uundværlig for alle levende organismer på jorden. Uden CO2 ville jorden være gold og ubeboelig. Uden Kuldioxid, ville planterne gå ud. Produktionen af ilt vil stoppe og alt liv på jorden slutte. Dem som siger, at vi skal fjerne CO2 har sovet i biologitimen, da de hørte om fotosyntesen. Det er den mekanisme i naturen som er drivkraften til alt liv på jorden. Alle jordens planter suger CO2 fra luften og vand op fra jorden og i samspil med Solens stråler producerer den livgivende ilt, som gør at alle dyr og mennesker kan trække vejret og leve. Uden kuldioxid producerer planterne ikke den ilt som gør, at vi mennesker trækker vejret.
  Lige nu er der meget lidt CO2 i atmosfæren. Men en masse mennesker vil skrue ned for kuldioxiden. Og det gør mig meget bekymret. I dag er der kun 410 CO2 molekyler for hver 1 million del luft. Meget lidt CO 2. Der er ikke mange der ved, at hvis CO2 andelen af luften bare faldt til 150 milliontedel ville de fleste planter i verden stoppe med at gro. Der ville kun være græs tilbage. Forestil jer en planet kun bestående af vand og græs. Hvis kuldioxid faldt til bare lidt mere end halvdelen af hvad vi har i dag ville der ikke være nogen træer tilbage. Det ville være en økologisk nedsmeltning af dimensioner, og have katastrofale konsekvenser for jordens biosfære og ikke mindst dyr og mennesker. Vi ville ikke kunne leve som vi gør i dag. Så ville vi virkelig have store problemer. Mængden af kuldioxid i atmosfæren er meget lav for tiden hvis vi sammenligner med de sidste 500 millioner år.

  Den stigende mængde CO2, vi har set de sidste 50 år, har faktisk været gavnlig for jordens planter. Vi ved at plante væksten på jorden er steget med 16% i nyere tid. Jorden er blevet grønnere, og udbyttet på markerne er vokset. Og bonus info er, at mere CO2 også betyder, at planterne bruger mindre vand i fotosyntesen. DVS. at CO2 faktisk modvirker tørke. Til gavn for alle mennesker på jorden. Hvis man glemmer denne grundlæggende viden i forsøg på at redde verden har man et alvorligt problem. Videnskaben er ikke enige om problemets omfang. Ligesom videnskaben også stadig diskuterer kvantemekanikken og tyngdekraften.

  Så derfor Martin Lidegaard pg andre vildførte politikere. Sæt jeg dog ordentligt ind i stoffet og afhold jer venligsts fra at lave tåbelige love der gør livet sværere for os almindelige danskere. Og slet ikke på så uoplyst og spinkelt grundlag som det Martin Lidegaard åbenbart er i besiddelse af. Det kan vore børn og børnebørn ikke være tjent med.

  Her er lidt læsestof og film til opklaring af problemet.

  https://www.thegwpf.org/content/uploads/2018/10/Lindzen-2018-GWPF-Lecture.pdf v

  https://www.youtube.com/watch?v=7zk7Xfyv6k4

 • Anmeld

  Peder Kruse

  Jeg tvivler (repost)

  Hele miseren bunder i den politisk vedtagne konsensus om den menneskeskabte globale opvarmning. Man har konkluderet, at det er vores udledning af CO2, som har skabt en temperaturstigning på godt en grad de sidste hundrede år. Vi har fyldt 0.012% af atmosfæren op med CO2 i et miljø med vanddamp, som er en langt mere potent drivhusgas, hvilket reducerer CO2s effekt yderligere.

  Når vi forbrænder fossile brændsler, udleder vi store mængder CO2 og vanddamp, og den konsensusramte klimavidenskab har valgt at reducere vanddampen til at være en sekundær klimagas, fordi vanddampen ikke kan akkumuleres ud over en luftfugtighed på 100%, hvor vandet falder ud af atmosfæren igen som nedbør, men det ændrer ikke på det faktum, at drivhuseffekten er forøget med vores konstante tilførsel. Vanddampen forøger drivhuseffekten, så længe vi tilfører mere ved at omsætte fossilt brændsel. Virkningen er lille, fordi den nederste del af atmosfæren (troposfæren) i forvejen indeholder store mængder vanddamp, som er en effektiv drivhusgas, selv i ganske små mængder, og dette faktum reducerer også de 0.012% CO2s virkning til at være endnu mindre.

  Uden for troposfæren er sagen en anden. Her er atmosfæren knastør, og en stor del af jordens varmestråling har let adgang til himmelrummet. Dette var tilfældet, før luftfarten indtog den nederste del af stratosfæren, kaldet tropospausen. Vores udledning af vanddamp her har stor effekt, fordi den virker i ganske små mængder. Vi vedligeholder en ny skal uden om troposfæren. Et nyt drivhus uden om drivhuset så at sige. Den temperaturstigning vi har set de sidste hundrede år, følger udviklingen af langturs luftfarten i den tidligere knastørre tropospause. Det er ikke min teori, men stammer fra tiden umiddelbart efter 911, hvor store dele af Nordamerikas luftrum var fri for fly. Der var forbud mod kommerciel flytrafik i ganske kort tid, men længe nok til at man kunne konstatere lavere nattemperaturer på grund af den forøgede udstråling. Den gode nyhed er, at man kan teste teorien ved at stoppe flytrafikken i en kortere periode i et begrænset geografisk område. Den dårlige nyhed er, hvis teorien holder vand, hvordan pauser vi luftfarten indtil elfly er up and flying ?

  Så er vi tilbage ved emnet for artiklen. Hvordan skal mennesket acceptere de tiltag, som er nødvendige for ikke at ødelægge klodens klima. Mit bedste forslag er, at vi skal ophæve den politiske konsensus om årsagen til den menneskeskabte opvarmning. Science must nerver be settled. Det vil være surt at spilde oceaner af tid og resurser på en and. Derfor skal vi igen intensivere klimaforskningen mod den grundlæggende årsag til vores registrerede temperaturstigning. En forskning som stoppede med konsensus i IPCC.

  Kender man størrelsen af den primære opvarmning, som konstant foregår her ved jordoverfladen som et resultat af ikke kun vores afbrænding af fossiler, men al vores forøgede forbrug og aktivitet ? Det hele ender i varmestråling og betyder blandt andet at by er varmere end land, og hvor måler vi de temperaturer, som det hele bygger på ? Hvorfor kunne det relativt store CO2 indhold i atmosfæren i slutningen af den sidste mellemistid ikke forhindre den efterfølgende istid ? Hvorfor har CO2 så ringe drivhuseffekt på Mars, selvom den udgør 950.000ppm af atmosfæren ? Har vi virkelig så meget styr på årsagen til den menneskeskabte globale opvarmning, at vi vil forbyde kødspiseri og privat befordring ?

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Klima, økologi, velfærd og traditionel teknologiudvikling

  Det er en ulykke af dimensioner om pesticider, syntetiske kemikalier og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til en økologisk mindre uansvarlig produktion - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, miljøteknologi og social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for klimaet, naturen, biodiversiteten, folkesundheden, dyrevelfærden, vandmiljøet, arbejdsmiljøet, denne verdens fattigste mennesker, samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  anne jensen · pensionist

  vi svigter !!

  Kære Martin Videgaard! Vi kan ikke svigte klimaet af den enkle grund at klimaet er fuldstændig lige glad med os! Det er menneskeheden vi svigter! Lidt ord kløverrig måske! Men det er ikke helt lige meget hvordan vi bruger ordene.

 • Anmeld

  Poul Lndberg Andreasen · Lundberg Consulting

  Hvornår får vi en mere vedvarende debat om klimaet

  Kære Martin
  Fint, at du melder dig på banen. Men hvorfor er Folketinget ikke mere konsistent i sin debat og lovgivning omkring klima- og energispørgsmål?

  Jeg møder mange borgere, der som jeg er trætte af at blive bebrejdet, at vi ikke gør noget. Det gør vi og andre hele tiden. F.eks. affaldssorterer vi langt bedre end tidligere, vi isolerer vores huse bedre. Skifter til mere energirigtige apparater og biler, slukker lyset automatisk, når et rum forlades osv.
  Men de 50 mia kr., der er bundet på statens budget i energiafgifter, er ikke i balance med, hvad dagens energipolitik burde levere. Hvorfor bliver de ikke justeret, så de motiverer os borgere til flere relevante indsatser?

  Jeg forstår eksempelvis ikke, at kommunale bygninger ikke må få placeret solcelleanlæg på tagene, så de kunne reducere deres elforbrug via forsyningsselskaberne. De kommunekontakter jeg har, sukker over Folketingets manglende indsats her.

  På Amager har man bygget et alt for stort forbrændingsanlæg, som vi ikke har tilstrækkeligt med forbrændingsegnet affald til, så der skal købes ind i udlandet. Hvorfor blev denne unødvendige udbygning ikke bremset i tide?

 • Anmeld

  H. Larsen

  Tak for indlægget Martin Lidegaard

  Det er opløftende at blive mindet om, at visse folketingspolitikere åbent og ærligt (uden at lefle for vælgerne) tør sige deres mening. Specielt når det kommer fra en person med større viden og erfaring på energi-, klima- og miljøområdet end de fleste i folketinget.
  Her når, mig bekendt, ingen borgerlige politikere ham blot til sokkeholderne.

  Det er ikke overraskende, at mange politiske modstandere flyver i blækhuset, når sandheden bliver serveret så klart og fra et lille parti, men de fleste kommentarer har åbenbart ikke meget at byde på ud over at kritisere personen og partiet for alt det som de IKKE har gjort – altså bortforklaringer.

  I hvert fald ser jeg to væsentlige forhold som er indiskutable:
  1. En ”fyring” af klimarådets meget kompetente og uafhængige formand fordi han (som han er forpligtet til) påpeger nogle væsentlige mangler ved regeringens klimapolitik i forhold til at nå vores forpligtelser – det er simpelt hen magtarrogance af værste skuffe.

  2. At regeringen stadig holder hånden over og støtter et landbrug der absolut intet bidrager med økonomisk, men tvært imod skaber enorme gener for rigtig mange borgere på landet - ud over de store klima- og miljøbelastninger som erhvervet er skyld i.
  Det burde være indlysende ikke at give tilskud til landbrugsmæssig drift af den tredjedel af landbrugsarealet, som er mest underskudsgivende (de lette jorder).
  Iflg. Danmarks statistik er den eneste samfundsmæssigt overskudsgivende del af ”dansk landbrug” minkavlen – som af dyrevelfærdsmæssige årsager i øvrigt burde forbydes.
  https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2018/2018-05-01-landbrugsstoette-svarer-til-overskuddet-i-dansk-landbrug