Mattias Söderberg: Det kan vi forvente af FN's klimadialog

KOMMENTAR: Det årlige COP-møde er aflyst og erstattet af en virtuel klimadialog. Selvom dialogen ikke må bruges til forhandling, kan den forhåbentlig rydde bump af vejen forud for næste års topmøde.

I næste uge mødes verdens lande igen til klimatopmøde. Det er dog ikke helt, som det plejer. Den traditionelle COP er skubbet til næste år. Dermed mangler der en mulighed for at samle verdens lande i FN-regi. Herved risikerer den globale klimaagenda at blive nedprioriteret.

FN har dog besluttet, at klimadagsordenen ikke må gå i stå. Derfor har FN igangsat en klimadialog, der forgår fra 23. november til 4. december. Det skal fungere som opvarmning til COP26 næste år. Men hvad kan den bruges til?

Formelt må klimadialogen ikke bruges til forhandlinger, og der kan heller ikke tages nogle beslutninger. Agendaen følger det traditionelle oplæg, og der er mange vigtige spørgsmål, som skal drøftes. Selvom COP26 er skubbet til næste år, er der brug for dialog og diskussion om de uenigheder, der skal løses.

Login