Medlemsfremgang i de grønne organisationer

29. oktober 2012 kl. 23:50
GRØNNE ORGANISATIONER: I løbet af de sidste 10 år har mange af landets grønne organisationer oplevet en markant stigning i antallet af medlemmer. Flere kampagner er en del af forklaringen.
| Flere

Mange af landets grønne organisationer har flere medlemmer nu end for 10 år siden.

Det viser en rundspørge foretaget af Altinget.dk blandt en stor del af landets miljø-, landbrugs- og klimaorganisationer. I alt har 9 ud af de 13 adspurgte organisationer oplevet en medlemsstigning siden 2002.

Medlemsvæksten gælder både store organisationer som Verdensnaturfonden WWF og Greenpeace, men også mindre organisationer som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Økologisk Landsforening har oplevet en stigning i antallet af medlemmer.

 Kilde: Medlemstal for 2002 og 2012 oplyst af organisationerne i Altinget.dks rundspørge (*). Organisationerne er inddelt i to kategorier efter størrelse for at give det bedst mulige overblik.

Ser man på det samlede antal af medlemmer, er der dog tale om en tilbagegang. Det skyldes primært, at medlemstunge organisationer som Danmarks Vindmølleforening og Danmarks Naturfredningsforening er gået tilbage med henholdsvis 61.286 og 12.438 medlemmer. Til gengæld er organisationer som Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Jægerforbund og Det Økologiske Råd gået frem. 

Det grønne er i fokus
I en tid, hvor de fleste partier, fagforeninger og sociale bevægelser oplever tilbagegang, formår mange af de grønne organisationer altså at tiltrække medlemmer.

Bjarne Ibsen, professor på SDU og ekspert i folkelige bevægelser, mener, at fremgangen her er et udtryk for, at der er stort fokus på det grønne område i samfundet:

"Generelt set står de folkelige og sociale bevægelser ikke så stærkt som tidligere. Men det grønne område er en undtagelse. Fremgangen er et udtryk for, at det grønne spiller en stor rolle i samfundet og på den politiske dagsorden. Tidligere var det for eksempel religion og klassespørgsmål, man kæmpede om. Det spiller en mindre rolle i dag. Det grønne er blevet det nye kampfelt, hvor der er noget på spil," siger han til Altinget.dk.

Kampagner får flere til at melde sig ind
En af de grønne foreninger, der har oplevet markant fremgang, er naturbeskyttelsesorganisationen Dansk Ornitologisk Forneing (DOF). Siden år 2002 har de set en stigning på godt 3000 medlemmer og er således oppe på 16.000 medlemmer i dag. 

Fremgangen i DOF's medlemstal er ikke sket af sig selv. Foreningen er begyndt at arbejde mere strategisk med medlemsfremgang og kampagner, som skal tiltrække flere medlemmer, forklarer Tine Stampe, kommunikationschef i DOF.

"Det er ikke noget, som foreningen har gjort før. Via netværkskampagner oplyser vi  potentielle medlemmer om fuglene og naturen i deres nærmiljø," siger Tine Stampe.

Ifølge DOF's direktør, Jan Ejlsted, spiller foreningens tilbud om faglige arrangementer og uddannelse til medlemmerne også en vigtig rolle i forhold til at tiltrække medlemmer. 

"Til gengæld er vores medlemmer glade for, at den politiske opgave foretages af andre fra foreningen," siger DOF's direktør Jan Ejlsted.

Landmand inviterer landmand
Også Økologisk Landsforening har oplevet en markant medlemsfremgang som følge af en mere aktiv kampagneindsats. Siden foreningen i 2002 blev stiftet som en fusion mellem en række mindre foreninger er medlemmerne strømmet til. I dag tæller foreningen 3704 medlemmer bestående af både landmænd, virksomheder og forbrugere.

Størstedelen af de nye medlemmer er kommet som følge af en kampagne, som Økologisk Landsforening kørte for et par år siden, forklarer direktør i Økologisk Landsforening, Paul Holmbeck. Kampagnen gik ud på, at én landmand inviterede en anden landmand ind i foreningen:

”Sådan har vi fået det allerstørste ryk i antal medlemmer, og vi har tænkt os at fortsætte på denne måde”, siger han til Altinget.dk. 

Løsere tilknytning
Flere kampagner og mere aktiv medlemshvervning skaffer altså flere medlemmer, men det kan også betyde, at medlemmernes tilknytning til organisationerne bliver mere flygtig, mener Bjarne Ibsen:

"Overordnet set gør organisationer nu en mere aktiv indsats for at få medlemmer end tidligere. Men det betyder også, at man får mange medlemmer ind og ud hele tiden. Det er svagheden, da kernen af medlemmer, som virkelig bakker op, ikke er så stærk længere. Jeg vil tro, at den stærke tilknytning findes hos en meget mindre del af medlemmerne end tidligere. Medlemskabet er blevet mere løst," siger Bjarne Ibsen.

Dokumentaion

 (*) Økologisk Landsforening har oplyst medlemstal fra 2003. Danmarks Jægerforbund har oplyst medlemstal pr. 31.12.2001 og 31.12.2011. Dansk Solcelleforening blev først stiftet i 2010. Natur & Samfund blev først stiftet i foråret 2012 og har oplyst medlemstal pr. 20.9.2012.

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK
LÆS NYESTE ARTIKLER:
LÆS OGSÅ: