Morten Helveg: Venstre er ramt af grøn feber

DEBAT: Venstre viser klare symptomer på grøn feber: Partiet kan ikke længere kende forskel på fantasi og virkelighed, når det kommer til klimaindsatsen, skriver Morten Helveg Petersen (R).

Af Morten Helveg Petersen (R)
Medlem af Europa-Parlamentet og spidskandidat

Indrømmet: Jeg er ikke læge. Men det kræver vist heller ikke en grad i medicin for at spore, at dansk politik i øjeblikket er ramt af en virus, der smitter alle, der kommer i kontakt med Christiansborg.

Virussen hedder Grøn Feber og leder til vrangforestillinger, der gør det svært for den smittede at kende forskel på ord og handling, på fantasi og virkelighed. Særligt patienten Venstre er hårdt ramt af disse vrangforestillinger. Symptomerne kan spores i partiets påstande om eget klimahensyn og grønne mål. Lad mig give nogle eksempler:

Venstre siger, at de vil gøre noget ved CO2-udslip fra luftfart. Men da emnet blev bragt op i Folketinget, afviste partiet idéen med henvisning til, at de ønskede en "EU-løsning". Da emnet så kom på dagsordenen i EU til klimaministrenes møde 5. marts i Bruxelles, støttede regeringen ikke det hollandske forslag om en CO2-afgift på flybrændstof.

End ikke når vores traditionelle allierede og bedste venner fra Sverige også var med på idéen. Forslaget blev ikke til noget grundet manglende opbakning.

Ventetid på 200 år
Venstre lovede guld og grønne skove, da partiet med fremskudt bryst og stolthed i stemmen lancerede den siden så notorisk berømte og berygtede landbrugspakke for nogle år siden. Pakken skulle levere en reduktion i kvælstofudledningen i størrelsesordenen 1451 ton. Men i virkelighedens verden er det kun blevet til beskedne 12 ton.

Hvad værre er, så er det danske drikkevand nu i en tilstand, der får EU-Kommissionen til at hejse det røde flag. Og her skriver jeg naturligvis ikke om Dannebrog.   

Venstre har sat et mål, som hedder, at der skal køre en millioner elbiler rundt på de danske veje i 2030. Men Venstres første politik giver kun nogle få tusinde om året. Derfor skal vi altså vente minimum 200 år endnu, hvis vi skal se Venstres erklærede ambition blive til noget.

Selvom personalet i det danske sundhedsvæsen gør det fantastisk, er det nok de færreste af os, der lever længe nok til at opleve planen slå igennem.

Febervildelse
Venstre støtter angiveligt de klimademonstrationer, der foregår landet over. Som jo i virkeligheden foregår overalt i Europa og resten af verden. Især er de unge helt fremme i klimakampen. Vi har i Danmark en befolkning, et civilsamfund, som har forstået, at den er gal, og som gør noget ved det. Demonstrationer, borgerforslag om en klimalov. Det er fantastisk. Og fantastisk inspirerende.

Det kan ingen sidde overhørig – nå jo, det gør regeringen, det gør Venstre. Danmarks CO2-udslip og energiforbrug steg faktisk sidste år, fordi statsministerpartiet konsekvent nedprioriterer energieffektivitet, selvom det er det billigste og bedste våben i klimakampen.   

Symptomerne er flere. Og man får efterhånden den tanke, at Venstre ikke selv ved, hvad der er op og ned.
Heldigvis er der en effektiv kur mod grøn feber: Læs Klimaet Kalder, hvori man kan finde reelle løsninger på vores fælles klimaproblemer, herunder CO2-afgift på flybrændstof, reduktion af kvælstof i landbruget, flere elbiler og mere fokus på energieffektivitet.

Hvis ikke det er nok, findes der en endnu skrappere kur: For 200 kroner om året kan et medlemskab af Radikale Venstre kurere selv de værste tilfælde af Grøn Feber. Det er med fuld garanti eller pengene tilbage.

Forrige artikel Wind Denmark til Folketinget: Støt Alternativets forslag og opprioriter fremtiden nu Wind Denmark til Folketinget: Støt Alternativets forslag og opprioriter fremtiden nu Næste artikel Anton Lykketoft: Alternativet skal skifte Uffe Elbæk ud for klimaets skyld Anton Lykketoft: Alternativet skal skifte Uffe Elbæk ud for klimaets skyld
 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Hvorfor støtter Radikale nye licenser til fossil udvinding ?

  Morten Helvegs kritik af Venstre er yderst rammende. Men jeg vil kraftigt opfordre alle Radikale til selvransagelse og bede dem om at kræve kontingentet tilbage hvis ikke partiet ændre sin fortsatte støtte til nye licenser i Nordsøen. Det er en skamplet på Radikales klimapolitik og et klart udtryk for grøn feber.
  Hvis Danmark skal være førende i klimakampen kræver det et stop for nye olielicenser i Nordsøen.
  Olie og gas udvinding og forbrug belaster både klima, miljø og sundhed.
  Hvorfor støtter Radikale at der fortsat udstedes nye licenser til olie og gasudvinding i Nordsøen ? I de nuværende licenser har selskaberne ret til udvinding helt frem til 2047 i den længstvarende licens. Med den 8 udbudsrunde som er i gang nu vil selskaberne få op til 10 år til undersøgelse og derefter 30 års udvindingsret !
  Følgende er et uddrag af Energistyrelsens redegørelse til folketinget omkring den 8 udbudsrunde. citat
  Med aftalen af 22. marts 2017 mellem Regeringen
  , Socialdemokratiet, Dansk
  Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF
  blev der opnået enighed om at skabe større
  sikkerhed for, at de resterende ressourcer i Nordsøen hentes op. Aftalen indebærer således en lempelse af kulbrintebeskatningen i et vindue fra 2017-25 og gennemførelsen af ændringer i undergrundsloven og olierørledningsloven for at forbedre 3. partsadgangen til infrastrukturen og dermed gøre det muligt at udvikle en række mindre og nye fund kommercielt.
  https://ens.dk/sites/ens.dk/files/OlieGas/energi-_forsynings-_og_klimaministerens_redegoerelse_efter_undergrundslovens_ss_12_stk._2_til_folketingets_energi-_forsynings-_og_klimaudvalg_14_maj_2018.pdf

 • Anmeld

  Henning Bo Madsen · Formand Vestjyllands Energi- og Miljøforening

  Radikales meritter ikke imponerende

  Desværre giver RVs track record ikke positive minder for en tilhænger ad vedvarende energi og folkelig deltagelse i omstillingen. Med RV ministre ved roret blev udviklingen med folkelig installation af solceller saboteret i 2012 og faktisk til nu.
  I 2013 og 2014 var der blokeret for støtte til solcelleanlæg og man fik lavet regler for boligforeninger, kommuner og forbrugerejede andelsanlæg så bureaukratiske og urimelige, at kun få anlæg blev opsat. Da støtte blev muligt i 2015 og 2016 blev den beskedne kvote ikke engang opbrugt af private husstandsanlæg.
  I EU har Kommissionens Konkurrence-direktorat med de vedtagne State Aid Guidelines i hånden haft større succes med at hindre støtte til vedvarende energi end at bremse støtten til brug af fossile brændsler og atomkraft.

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.