Når markedet skal styre, skal markedet fungere

DEBAT: Når energispareindsatsen kritiseres for ikke sikre tilstrækkelig konkurrence og blive stadigt dyrere, er der grund til at tage evalueringsrapportens budskaber alvorligt og se ordningen efter i sømmene, lyder budskabet fra Dansk Erhverv.

Af Søren Büchmann Petersen
Ansvarlig for Energi- og klimapolitik i Dansk Erhverv

Dansk Erhverv er enig i, at det er bedst, når de frie markedskræfter får lov til at virke på energimarkedet. Derfor er det også positivt, at Dansk Energi i sin kommentar til debatten om energiselskabernes energispareindsats fremhæver, at indsatsen skal styres af markedet. Problemet er dog, at markedet ikke fungerer helt så godt, som man kunne ønske sig.

Dansk Erhverv støtter de politiske bestræbelser på at liberalisere energisektoren og vender sig i den forbindelse mod skæve afgifter og ordninger, der skaber forvridninger, og favoriserer nogle virksomheder frem for andre. I det nuværende afgiftssystem betaler nogle virksomheder således energiafgifter, der er mange gange højere end andres. Afgiftssystemets skævhed forvrider konkurrencen og påvirker ligeledes, hvor de ”billigste” besparelser kan findes i energispareordningen.

Overvej at flytte indsatsen
Når den seneste evaluering viser, at en stor del af de uafhængige aktører i energispareindsatsen mener, at der ikke er tilstrækkelig konkurrence, at energispareindsatsen bliver stadigt dyrere, og den nuværende energispareordning samtidig medfører en markant omfordeling blandt elforbrugerne, er der grund til at tage evalueringsrapportens budskaber alvorligt og se ordningen efter i sømmene.

I betragtning af de udfordringer, som energispareindsatsen står over for, er det væsentligt, at den organisatoriske placering sikrer, at der er dynamik og gode rammer for innovation. I takt med at de mest rentable projekter er realiseret, vil der være behov for at tænke nyt. Det nye kunne være at brede ordningen ud til flere virksomheder, og i den forbindelse udvikle indsatsen med styrket rådgivning til SMV’er eller virksomheder med mindre energiintensitet.

Evalueringsrapporten peger på, at det bør overvejes at flytte energispareindsatsen fra de naturlige monopoler til handelsselskaberne, som har direkte kundekontakt og opererer i et mere konkurrencepræget miljø. Det lyder som en rigtig tanke, der må være helt i tråd med princippet om, at det skal være markedet, der styrer indsatsen.

Forrige artikel Den danske energispareindsats fungerer Den danske energispareindsats fungerer Næste artikel Afgiftsændring kan sikre klogere brug af biomasse Afgiftsændring kan sikre klogere brug af biomasse