Nature Energy: Kommuner bør omdanne affald til biogas

DEBAT: Kommunerne bør kigge mod biogassen for at finde en grøn løsning på affaldsforbrændingen. Det kan reducere CO2-udledningen med flere tusinde tons om året, skriver Ole Hvelplund, direktør for Nature Energy.

Af Ole Hvelplund
Administrerende direktør i Nature Energy

CO2-udslippet fra den ikke kvoteregulerede sektor skal reduceres med 39 procent.

Det er en vanskelig opgave – reduktioner i landbrugssektoren og i transportsektoren er teknisk vanskelige at opnå, og Danmark står foran en stor opgave med at opfylde kravet. Men der er gode løsninger, og en af dem er biogas.

Biogasanlæg, som dem Nature Energy har bygget og idriftsat i løbet af 2016 i Holsted, Vaarst, på Midtfyn og Nordfyn baseret på over 1.000.000 tons biomasse, reducerer CO2-udledningen mange tusind tons årligt.

Alene den mængde biogas, der er produceret på Nature Energys anlæg i 2016, har fortrængt en mængde naturgas, der svarer til en CO2-udledning på over 62.000 tons. 

Og det er ikke kun gylle, der bliver til gas. Biogasanlæg kan modtage en lang række organiske affaldsfraktioner og således hjælpe en effektiv ressourceudnyttelse godt på vej.

Kommuner bør omdanne affald til biogas
Kommunerne har allerede i dag, og i øget grad fremover, et stort ansvar for at bortskaffe affald fra husholdningerne og for at leve op til kravene i affaldsressourcestrategien om genanvendelse af affald.

Mange kommuner sender i dag al husholdningsaffald til affaldsforbrændingsanlæg i eller tæt ved kommunen. Hvis målene om genanvendelse af affald skal nås, skal alle bidrage.

Al organisk affald vil kunne tilgå biogasanlæg fordelt rundt i landet. Det vil sikre en høj genanvendelse, en god biogasproduktion og en højere værdi af det affald, der fortsat leveres til forbrændingsanlæg, da de organiske fraktioner netop er sorteret fra.

Biogassen kan på denne måde aflaste affaldssektoren, hvor behovet for at brænde affald af reduceres, og der sikres genanvendelse af vigtige næringsstoffer, der ellers ville gå tabt. Samtidig reduceres investeringsbehovet i affaldssektoren i takt med, at biogasanlæggene overtager en del af affaldsbehandlingen.

Grønt potentiale i halm
Og når vi taler om de organiske restprodukter, som kan tilgå biogasanlæg og blive omdannet til grøn gas, taler vi også om udnyttelse af halm.

Halm er et afgiftsfritaget brændsel, og som følge deraf er mange fjernvarmeværker interesserede i at få lov at opføre et halmfyret anlæg, hvor halmen brændes af for at lave lunkent vand til distribution i fjernvarmenettene.

Men det er er en dårlig udnyttelse af halmen. For med forbrændingsprocessen går vigtige næringsstoffer i bogstaveligste forstand op i røg.

Når halmen derimod tilføres til de store biogasanlæg, frigives fiberfraktioner og giver en væsentlig forøgelse af biogasudbyttet på de enkelte anlæg. Samtidig bevares de næringsstoffer i halmen, som landbruget ønsker tilbage til jorden, og de vil vende tilbage til jorden sammen med den afgassede gylle.

Med en god udnyttelse af den organiske affald og gyllen fra landbruget kan der sendes store mængder af grøn gas ud i det veludbyggede danske og internationalt forbundne gasnet. Eller gassen kan puttes på lagre og gemmes til den vindstille kolde dag, hvor behovet for gas vil være størst.

Forrige artikel Debra: Russisk gasledning kan bruges som politisk afpresning Debra: Russisk gasledning kan bruges som politisk afpresning Næste artikel Dansk Byggeri: Uden energibesparelser smider vi guld på gaden Dansk Byggeri: Uden energibesparelser smider vi guld på gaden
Altinget inviterer til årets politiske sommermøde

Altinget inviterer til årets politiske sommermøde

OM OS: Altinget lancerer nyt initiativ og inviterer til Altinget Sommermøde i juni. Det finder sted i Altingets Gård samt digitalt. Over tre dage samles politikere, virksomheder, foreninger og ikke mindst borgerne om den politiske samtale.