Naturgas-direktør: El er godt - men glem ikke gassen

DEBAT: El er blevet det altoverskyggende tema i Energikommissionens rapport. Men regeringen bør i en kommende energiaftale også have blik for, at gas kan bidrage til bedre samfundsøkonomi og bedre miljø – hvis rammevilkårene er i orden, skriver naturgas-direktør Susanne Juhl.

Af Susanne Juhl
Administrerende direktør i HMN Naturgas I/S

Elektrificering med udgangspunkt i el fra vindkraft og solceller fylder nærmest det hele i Energikommissionens rapport. Det levner desværre ikke meget plads i rapporten til de øvrige forsyningsarter, selv om de rent energimæssigt fylder mere end dobbelt så meget som elforsyningen - selv med en elektrificering som foreslået. Men der skal være plads til gas – alt andet vil være tosset!

Det glæder mig dog, at Energikommissionen anbefaler, at ”det skal sikres, at gassystemet er fortsat velfungerende, og at gassen udnyttes effektivt i den grønne omstilling”. Energikommissionen konkluderer, at udfordringen med at håndtere den fluktuerende el ikke kan afgrænses til elsektoren eller el-forbrugerne alene men vil kræve, at der etableres et smart energisystem.

Her peger kommissionen ganske rigtigt på, at ”Gassystemet kan i kraft af dets store lagerkapacitet levere fleksibilitet og forsyningssikkerhed til det øvrige energisystem” samt ”at gassens omkostningsprofil er fordelagtig til at løse denne opgave.”

Netop af den grund kan det undre, at Energikommissionen ikke bruger mere energi på gassens og gasnettets betydning for fremtidens energisystem. På i hvert fald tre punkter er gassen et helt oplagt valg.

Det gælder for det første en bevaring af den gasfyrede decentrale kraftvarme som den absolut billigste måde at balancere et elsystem baseret på vind og sol.

For det andet gælder det biogas i transportsektoren, som kan løse en dobbelt klimaudfordring i landbruget og transportsektoren. For det tredje gælder det gassen som en fortsat grundpille i den individuelle opvarmning.

Samarbejdspartner for sol og vind
Det er påvist igen og igen, at de gasfyrede decentrale kraftvarmeværker er den billigste måde at levere fleksibel elproduktion, når vind og sol ikke kan følge med. Men fra 2019 falder værkernes betaling for at stå til rådighed med elproduktion bort, og der vil fra da af være stor risiko for, at anlæggene til elproduktion lukkes helt.

Herved mister Danmark omkring 1.000 MW fleksibel elproduktionskapacitet. Flere analyser peger på, at der bliver brug for en sådan kapacitet igen efter 2025 til at balancere et elsystem baseret på vind og sol.

Energikommissionens forslag om at fremme varmepumper i kraftvarmesektoren sikrer ikke i sig selv den ønskede fleksibilitet. Der skal stilles noget andet i stedet for at sikre, at det fortsat er interessant for kraftvarmeenhederne at stå standby, når det ikke blæser. En afgiftslettelse på gassen til kraftvarmeværkerne er en mulig løsning, som EA Energianalyse i 2017 har dokumenteret, har en positiv effekt på både statsfinanserne og samfundsøkonomien.

Biogas overset i transportsektoren
Energikommissionen konstaterer, at ”biogas allerede i dag ser ud til at være samfundsøkonomisk konkurrencedygtig med andre flydende brændstoffer fra vedvarende energi.”  

Desværre har Energikommissionen på transportområdet et alt andet end teknologineutralt fokus og ser stort set alene på el til transport. Derfor dykker kommissionen ikke længere ned i, at netop biogas anvendt til transport har en dobbelt effekt, når Danmark skal leve op til Paris-aftalens forpligtelser om at reducere CO2-udledningerne uden for kvotesektoren i perioden 2020 til 2030.

Transport og landbrug står for over 80 procent af udledningerne uden for kvotesektoren i Danmark, og biogas virker reducerende i begge sektorer, da det både fortrænger fossil diesel og reducerer drivhusgasserne fra landbruget. Samtidig har EA Energianalyse beregnet, at brugen af biogas som avanceret biobrændstof giver de absolut laveste brændstofpriser både nu og frem mod 2030.

I Danmark har vi både biogasressourcerne og en gasinfrastruktur, der har rigelig kapacitet til at samle gassen op rundt om i landet og distribuere den ud til tankstationer i byer og på hovedfærdselsårer.

Gas og el bør gå hånd i hånd til individuel opvarmning
Individuel opvarmning baseret på gas har en enormt høj effektivitet og kommer i stort set alle studier ud som den samfundsøkonomisk mest optimale opvarmningsform. Energikommissionen taler om en udskiftning med individuelle varmepumper, men forholder sig slet ikke til omkostningerne ved en udbygning af elnettet, så det kan klare både elbiler og varmepumper.

Varmepumper er kun smarte, hvis de kan slukkes, når der er lav strømproduktion. Her er kombi-løsninger med fortsat brug af gaskedler – i fremtiden baseret på grønne gasser – i kombination med en el-varmepumpe en langt mere hensigtsmæssig og billigere måde, hvor de individuelle husholdninger i fremtiden kan være med til at balancere elsystemet frem for at risikere at øge spidsbelastningerne.

Selvom Energikommissionen har haft et par blinde pletter for gassens betydning både miljømæssigt og samfundsøkonomisk, håber jeg, at regeringen vil gribe mulighederne og sikre de nødvendige rammevilkår i en kommende energiaftale. Fremtidens gas er grøn og en del af løsningen på vores klimaudfordringer – ikke en del af problemet.

Forrige artikel Fors: Få de små varmeleverandører tilbage på nettet Fors: Få de små varmeleverandører tilbage på nettet Næste artikel Elbil Alliance: Elbiler betaler tredobbelt dieselafgift Elbil Alliance: Elbiler betaler tredobbelt dieselafgift
Altinget inviterer til årets politiske sommermøde

Altinget inviterer til årets politiske sommermøde

OM OS: Altinget lancerer nyt initiativ og inviterer til Altinget Sommermøde i juni. Det finder sted i Altingets Gård samt digitalt. Over tre dage samles politikere, virksomheder, foreninger og ikke mindst borgerne om den politiske samtale.