Navneskift: Energi- og Olieforum vil afspejle fremtiden

NYT NAVN: "Drivkraft Danmark" forventes at blive Energi- og Olieforums nye navn efter generalforsamlingen 8. maj, hvor det skal til afstemning. Brancheforeningen ønsker nemlig også at rumme fremtidens energimix.

Både energien og energibranchen er i forandring og i gang med at omstille sig.

På tankstationer rundt i landet udgør den altovervejende energi på stationerne i dag blandet bæredygtige biobrændstoffer i benzin og diesel. Samtidig udbydes der også en række andre drivmidler som el, biogas, metanol og brint.

Der er således ikke længere tale om benzinstationer, men energistationer, lyder det fra Energi- og Olieforum.

Login