Ny bundrekord for elproduktion truer kraftvarmeanlæg

FJERNVARME: De decentrale kraftvarmeværker producerer efterhånden så lidt strøm, at det ikke kan betale sig for fjernvarmeselskaberne at bevare dem som back up. Det kan gå ud over forsyningssikkerheden, advarer Dansk Fjernvarme.

Foto: Colourbox
Klaus Ulrik Mortensen

En ny analyse fra Dansk Fjernvarmes tænketank Grøn Energi viser, at 2015 satte bundrekord for elproduktionen på kraftvarmeværkerne.

I løbet af 2015 producerede de decentrale kraftvarmeværker således kun strøm i 480 timer. Det betyder, at de naturgasdrevne motorer i gennemsnit kun har arbejdet i 5 procent af årets 8.760 timer.

Godt for klimaet, skidt for fjernvarmen
I alt er der tale om et fald på 28 procent i forhold til 2014, forklarer Jesper Koch, som er analysechef i Grøn Energi.

Og selv om det umiddelbart kan læses som en god nyhed, at naturgassen fortrænges af grønne alternativer (vindmøllerne har i samme periode øget produktionen med 8 procent), er der ifølge analysechefen alligevel grund til at være bekymret.

Fakta
Elproduktionen på kraftvarmeværker er faldet med 88% fra 2000-2015. Alene i 2014-2015 faldt den på centrale kraftvarmeværker med 28% og på decentrale med 5%, mens vindmøllestrøm steg med 8%.

I 2001 blev der produceret 4.200 fuldlasttimer på de decentrale værker. I 2015 var tallet 480 timer.

Tidligere analyser, Energiforsyning 2030 og Rundspørge 2016, angiver, at værkerne vil droppe en stor del af deres elproduktion, når grundbeløbet forsvinder.

Kilde: Grøn Energi

“Vi har lavet flere analyser, som viser, at en tredjedel af de decentrale kraftvarmeværker vil droppe at lave el, når de ikke længere kompenseres for at stå til rådighed fra 2019. Det vil i yderste konsekvens kunne betyde noget for forsyningssikkerheden, fordi vi har mindre kapacitet at trække på, når vinden ikke blæser, og vindmøllerne derfor ikke producerer,” siger han.

Fald på 88 procent
Han pointerer, at de decentrale kraftvarmeværkers elproduktion fra 2000-2015 er faldet med samlet 88 procent.

Det betyder, at vi ændrer status fra i høj grad at have været selvforsynende til at blive et land, som er afhængig af import af udenlandsk energi. Og den afhængighed skal man bare gøre sig klart.

Jesper Koch, Analysechef, Grøn Energi

Lave elpriser har længe betydet, at det ikke har kunnet betale sig for fjernvarmeselskaberne at producere strøm. Alligevel har man valgt at beholde gasmotorerne til at supplere elnettet ved spidsbelastninger.

Men når det såkaldte grundbeløb bortfalder i 2019, er det ikke længere muligt for selskaberne at beholde anlæggene. Og derfor angiver 28 procent af de adspurgte decentrale kraftvarmeværker i en rundspørge udført af Grøn Energi i september helt at opgive elproduktionen.

“Hvis der ikke kommer en politisk løsning, vil vores elkapacitet fra kraftvarme med sikkerhed skrumpe. Det skyldes, at indtægterne ved de få timer, som anlæggene er i drift, i mange tilfælde ikke kan dække de faste omkostninger,” siger Jesper Koch.

Mindre kraftvarme øger afhængighed
Tænketanken ser dog et lille lyspunkt i, at stigende naturgaspriser i de tre første kvartaler af 2016 kombineret med højere elpriser vil øge antallet fuldlasttimer til mellem 700-1.000 timer.

0:000:00