Ny debat: Biomasse - energieventyr eller på lånt tid?

DEBAT: Flere og flere advarer om, at omlægningen til biomasse ikke er bæredygtig på lang sigt. I en ny debat spørger Altinget, hvilken rolle biomasse skal spille i fremtiden.

Af Signe Løntoft
Fagdebatredaktør

Størstedelen af den grønne omstilling af energisektoren er i praksis omstilling til biomasse, selvom der tales meget om vind og sol.

Kort før jul viste Energistyrelsens nye træpilleundersøgelse, lavet af Ea Energianalyse, at den danske forsyningssektors forbrug af importerede træpiller er steget med omkring 22 procent fra 2014 til 2016.

Det er helt i tråd med energiaftalen fra 2012, som lagde op til en omstilling fra kul til biomasse.

Tvivl om bæredygtighed
Flere og flere aktører stiller imidlertid spørgsmålstegn ved, om biomasse er bæredygtigt på lang sigt.

EU har varslet skærpede krav til bæredygtig biomasse, og miljøorganisationerne taler for en afgift.

For nylig har også Socialdemokratiets energiordfører, Jens Joel, givet udtryk for en vis bekymring over udviklingen i omstillingen.

Industrien efterlyser imidlertid politisk ro om milliardinvesteringerne i biomasse.

I en ny debat spørger Altinget derfor, om politikerne skal begrænse tilskyndingen til nye investeringer i biomasse – og hvad det i givet fald vil betyde for den grønne omstilling. Hvilken rolle skal biomasse spille i en kommende, ny energiaftale? Og hvad skal fremtidens forsyning af el og varme bestå i?

Mød debattørerne her:

Claus Felby

Claus Felby
Professor i biomasse og bioenergi ved Københavns Universitet. Arbejder med udvikling af teknologier til at omdanne biomasse til energi, samt hvordan forsyning med biomassen kan ske bæredygtigt som del af eksisterende skov- og landbrug.

 

Jens Joel

Jens Joel (S)
Energi- og klimaordfører for Socialdemokratiet. Medlem af Folketinget siden 2011. Tidligere sekretariatschef for Socialdemokraterne i Europa-Parlamentet.

 

Lasse Jesper Pedersen

Lasse Jesper Pedersen
Klima- og energipolitisk rådgiver ved Danmark Naturfredningsforening. Uddannet cand.techn.soc.

 

Kristine van het Erve Grunnet

 

Kristine van het Erve Grunnet
Chefkonsulent, Dansk Energi, hvor hun arbejder med energipolitik. Uddannet Master of european studies.

 

Christian Poll

Christian Poll (ALT)
Miljø- og landbrugsordfører i Alternativet. Har tidligere arbejdet med miljøpolitik i Danmarks Naturfredningsforening, Miljøstyrelsen og hos COWI Rådgivende Ingeniører.

 

Lars Christian Lilleholt

Lars Chr. Lilleholt (V)
Lars Lilleholt har siden 2015 været energi-, forsynings- og klimaminister. Før det var han Venstres ordfører for energi og klima.

 

Ulrik Stridbæk

Ulrik Stridbæk
Chef for energiøkonomi, Ørsted. Beskæftiger sig med grøn omstilling og energi- og klimapolitik.

 

Kate Wieck-Hansen

Kate Wieck-Hansen
Teknisk Konsulent i Dansk Fjernvarme. Uddannet kemiingeniør og har tidligere arbejdet på Studstrupværket og Enstedværket samt hos Teknologisk Institut.

 

Niclas Scott Bentsen

Niclas Scott Bentsen
Lektor i biomasseressourcer og bioenergi ved Københavns Universitet. Forsker blandt andet i, hvordan biomasseressourcer kan anvendes til energi og andre produkter.

 

Jørgen Henningsen

Jørgen Henningsen
Seniorrådgiver i tænketanken Concito. Forhenværende direktør i EU-kommissionen og Kommissionens chefforhandler på først Klimakonventionen (UNFCCC, 1992) og derefter Kyotoprotokollen (1997). Uddannet civilingeniør og tidligere vicedirektør i Miljøstyrelsen.

 

 

Forrige artikel Kritik: Lilleholt overlader energipolitikken til markedet Kritik: Lilleholt overlader energipolitikken til markedet Næste artikel Forskere om biomasse: Vores bedste værn mod klimaændringer Forskere om biomasse: Vores bedste værn mod klimaændringer
Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

INTERVIEW: Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har talt for at få mere politisk kontrol med fordelingen af forskningsmidlerne. Den skal skubbes i en grøn retning, mener hun og regeringen. Nu siger hun, at hun også vil følge mere med i, om pengene så kommer ud og gøre gavn for den grønne omstilling. Hvis ikke, skal der sadles om fra politisk side.