Ny debat: Gearløs eller genialt? Hvordan skal afgiften på CO2-udledning se ud?

TEMADEBAT: Hvordan skal en ny afgift på udledning af CO2 og andre klimabelastende gasser se ud? Altinget tager debatten. 

Da klimaaftalen for energi og industri faldt på plads kort før sommerferien, var det med løftet om, at regeringen i løbet af dette efterår vil præsentere et udspil til en grøn skattereform. 

Her vil et hovedelement være en "ensartet CO2e-afgift", der skal gøre skattereformen til en hovedmotor i omstillingen til et grønnere samfund.

Men reformen er på forhånd underlagt stramme krav fra aftalepartierne: Den må hverken gå ud over konkurrencekraften, de offentlige finanser, beskæftigelsen, velfærdssamfundet, sammenhængskraften eller den sociale balance.

Login