Ny debat: Hvad skal der ske med energispareordningen?

DEBAT: Hvordan skal fremtidens energispareindsats skrues sammen? Det spørger Altinget om i en ny debat. 

Af Signe Løntoft
Fagdebatredaktør

Regeringen har med sit kommende energiudspil lagt op til ændringer i den ofte udskældte energispareordning. 

Det kan få stor betydning for fremtidens energieffektiviseringer, og der er derfor både store klima- og erhvervsinteresser på spil. 

Det kunne man forvisse sig om på Dansk Energis konference om energieffektivitet på Christiansborg i begyndelsen af marts. Her luftede Dansk Industri og Dansk Energi forskellige bud på, hvad der skal erstatte den nuværende energispareordning. Hvor Dansk Industri mener, at en ny ordning skal omfatte både erhverv og de almindelige danskeres boligmasse, mener Dansk Energi, at regeringen skal fokusere på industrien. 

Det gør de blandt andet på baggrund af analysen ’Energieffektiviseringspotentialer 2020-2030’, som er lavet i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Viegand Maagøe. Analysen konkluderer, at energieffektiviseringspotentialet er langt mest omfattende i erhvervslivet.

Op til offentliggørelsen af regeringens udspil stiller Altinget: energi og klima skarpt på energispareordningen og beder en række aktører om et bud på fremtidens energispareindsats.

Hvad kan sættes i stedet for energispareordningen? Hvordan får vi mest grøn omstilling for pengene? Og hvordan bør politikerne balancere hensynet til klimaet, hensynet til borgernes elregning og hensyn til erhvervsinteresser mest hensigtsmæssigt?

Mød debattørerne her: 

Niels Jørgen Hansen 

Niels Jørgen Hansen
Direktør, Tekniq Installationsbranchen. Uddannet cand.oecon. Tidligere landsformand for Venstres Ungdom. Siden 1989 direktør for el-installatørernes forening (Elfo), som efter 2001 blev til Tekniq.

 

Søren Dyck-Madsen 

Søren Dyck-Madsen
Klima- og energimedarbejder, Det Økologiske Råd. Uddannet civilingeniør. Tidligere medlem af Roskilde byråd for SF. Har i 20 år arbejdet for Det Økologiske Råd. 

 

Troels Ranis 

Troels Ranis
Branchedirektør med ansvar for energi- og klimapolitik, Dansk Industri. Uddannet cand.scient.adm. Tidligere ansat i Dansk Energi samt Videnskabsministeriet og Erhvervsministeriet.

 

Jette Miller 

Jette Miller
Direktør, De Frie Energiselskaber. Uddannet cand.scient.pol. Tidligere vicedirektør for Politik og Kommunikation hos selskabet Natur-Energi og sekretariatsleder på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 

 

Camilla Damsø Pedersen

Camilla Damsø Pedersen
Chefkonsulent, Dansk Byggeri. Uddannet cand.techn.soc. Tidligere energi- og klimapolitisk konsulent i Dansk Industri og ansat i det daværende transport- og energiministerium.

 

Thomas Damkjær Petersen 

Thomas Damkjær Petersen
Formand, Ingeniørforeningen IDA. Uddannet civilingeniør fra DTU. Tidligere ansat hos Movia og medlem af IDA's offentlige forhandlingsudvalg siden 2001. Fra 2013 medlem af IDA's forreningsudvalg, og fra 2016 formand for IDA. 

 

Henrik L. Bang

Henrik Lindved Bang
Direktør, Bygherreforeningen. Ph.d. fra Copenhagen Business School og Civilingeniør fra DTU. Har været direktør i Bygherreforeningen siden 2004 og har før det været forsker ved Statens Byggeforskningsinstitut 1996-2003.

Forrige artikel Installationsbranchen: Den grønneste og billigste energi er den, vi ikke bruger Installationsbranchen: Den grønneste og billigste energi er den, vi ikke bruger Næste artikel Morten Helveg: Regeringen koster dansk erhvervsliv og klimaet dyrt Morten Helveg: Regeringen koster dansk erhvervsliv og klimaet dyrt