Her er regeringens nye kommission til grøn omstilling af personbiler

KOMMISSION: Regeringen har som led i klima- og luftudspillet nedsat en ny kommission for grøn omstilling af personbiler. Tidligere administrerende direktør for Dong Energy Anders Eldrup bliver kommissionsformand. 

Regeringen har nedsat en ny kommission, som skal sikre grøn omstilling af personbiler.

Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse. 

Kommissionen bliver nedsat som led i klima- og luftudspillet, der blev præsenteret af regeringen i oktober 2018.

Kommissionens primære formål bliver at udarbejde en konkret strategi for, hvordan regeringens målsætning om, at alle nye biler fra 2030 er lavemissionsbiler og fra 2035 nulemissionsbiler, kan realiseres. 

Derudover skal kommissionen opstille forslag til finansiering af omstillingen for at tilvejebringe de tabte indtægter, som bilrelaterede afgifter udgør på nuværende tidspunkt. 

Erfaren kommissionsformand
Som kommissionsformand har regeringen udpeget tidligere administrerende direktør i Dong Energy Anders Eldrup. 

Anders Eldrup er formand for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse.

Han har tidligere været ansat som administrerende direktør i Dong Energy fra 2001 til 2012, hvor han blev fyret for have godkendt nogle usædvanlige ansættelsesforhold for enkelte medarbejdere i Dong Energy.

Inden sin stilling i Dong Energy, var han ansat som departementschef i Finansministeriet. 

Det er dermed en politisk erfaren profil, som fremover skal varetage den vigtige og svære rolle som kommissionsformand.

"Det er en vigtig samfundsopgave at finde ud af, hvordan vi sikrer en mere klimavenlig transportsektor. Men opgaven er ikke blot vigtig, men også svær, så derfor glæder jeg mig til i fællesskab med de øvrige medlemmer af kommissionen at komme i gang med arbejdet," siger Anders Eldrup i pressemeddelelsen. 

Fem eksterne medlemmer
Foruden Anders Eldrup kommer kommissionen til at bestå af fem eksterne medlemmer og fire repræsentanter fra ministerierne. De fem udpegede medlemmer er:

  • Brita Bye, Statistisk sentralbyrå
  • Otto Anker Nielsen, DTU
  • Ninette Pilegaard, DTU
  • Mogens Fosgerau, Københavns Universitet
  • Tejs Vegge, DTU.

Forrige artikel Cepos: Grøn omstilling af bilparken kan blive voldsomt dyr Cepos: Grøn omstilling af bilparken kan blive voldsomt dyr Næste artikel Minister klar til at udskyde renovering af højspændingsledning på Læsø Minister klar til at udskyde renovering af højspændingsledning på Læsø
Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

INTERVIEW: Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har talt for at få mere politisk kontrol med fordelingen af forskningsmidlerne. Den skal skubbes i en grøn retning, mener hun og regeringen. Nu siger hun, at hun også vil følge mere med i, om pengene så kommer ud og gøre gavn for den grønne omstilling. Hvis ikke, skal der sadles om fra politisk side.