Nyskabelse: En finansminister med interesse for klimaet!

DEBAT: Danmark har nu for første gang i mange år en finansminister, der har vist interesse og forståelse for klimaudfordringen, mener Connie Hedegaard. Hun giver her sine anbefalinger til 10 principper, som bør ligge til grund for ny policy making.

Af Connie Hedegaard
Formand, Concito

Regeringsomdannelsen bød på en hidtil upåagtet nyskabelse: Danmark har nu for første gang i mange år en finansminister, der har vist interesse og forståelse for klimaudfordringen.

Som udenrigsminister har Kristian Jensen ofte talt om klimaet, ligesom han er engageret i de 17 verdensmål, hvis danske implementering det faktisk er op til netop Finansministeriet at følge op på. Så heldigt, at Jensen nu selv er herre i Den Røde Bygning. Man kan kun håbe, at det vil gøre møderne i regeringens Økonomiudvalg en lille smule mindre op ad bakke for den grønne dagsorden.

Kristian Jensen har tidligere vist, at han forstår, at valget ikke står mellem økonomisk vækst eller grøn omstilling. Kunsten er at forene begge dele. Selvsagt på den mest samfundsøkonomiske måde.

En måde at få tænkt de langsigtede klima- og ressourceudfordringer ind i de daglige politiske valg kunne være at etablere nogle principper, som man lægger til grund for de aktuelle beslutninger.

10 principper for policy making
I et nu afsluttet udredningsarbejde for den norske statsminister, der gerne ville have svar på, hvordan olie- og gasnationen Norge kan få "Grøn Konkurrencekraft", anbefalede jeg og min med-udreder, direktør i FinansNorge Idar Kreutzer, at Erna Solberg og de norske partier lægger følgende 10 principper til grund for policy making:

 • Forureneren skal betale (et gammelt princip, ja, men nu skal det efterleves)
 • Udslip og andre eksternaliteter skal prissættes
 • Det, vi vil have mindre af, skal beskattes mere. Det, vi vil have mere af, skal beskattes mindre
 • Det skal sikres, at forbrugere kan foretage informerede valg (mærkning etc.)
 • Offentlige indkøb skal være grønne (skal – en enorm mulighed for innovation)
 • Planlægning og investeringer skal tage udgangspunkt i målet om, at vi skal være lavudslipssamfund i 2050 (altså langsigtet tænkning i stedet for kortsigtet)
 • Livscyklusperspektivet skal lægges til grund for offentlige investeringer og anskaffelser
 • Nye lovforslag skal indeholde en vurdering af CO2-effekter, hvor det er relevant
 • Grøn omstilling skal bygges på velfungerende markeder
 • Der skal rapporteres på det, vi vil opnå, og det, vi vil undgå (udvidet BNP-regnskab o.l.)

Økonomisk vækst skal tage højde for klima- og ressourceudfordringer
Hvis de danske partier bredt kunne enes om at lægge sådan et sæt principper til grund, når der skal træffes politiske og økonomiske valg, ville meget være opnået. Hver evig eneste dag træffes der økonomiske dispositioner med lang rækkevidde, som ikke indregner klimahensynet. Det er kortsigtet, og det er både dumt og dyrt.

Med sådan et sæt fundamentale principper inkorporeret i Finansministeriets beregninger, ville man sende et stærkt signal til det erhvervsliv, de investorer og det marked, som i sidste ende skal føre omstillingen ud i livet om, at alle de centrale partier står bag hovedsporet og hovedmålene i dansk klimapolitik.

Så kære Kristian Jensen: Jeg ved, at der er mange opgaver på en finansministers bord. Du ved fra dit tidligere job, at få er væsentligere end rent faktisk at få skabt en økonomisk vækst, der tager højde for klima- og ressourceudfordringerne.

Hvis du gør dette til en central prioritering for din finansministertid, ved vi begge, at du vil sætte et vigtigt eksempel for mange andre og bidrage til, at Danmark undgår forkerte og kortsigtede valg på vejen mod lavemissionssamfundet.
Rigtig god arbejdslyst!

Forrige artikel VedvarendeEnergi: Dansk atomkraft er spild af forskningsmidler VedvarendeEnergi: Dansk atomkraft er spild af forskningsmidler Næste artikel Dansk Fjernvarme: Godt med bred enighed om ny energispareaftale Dansk Fjernvarme: Godt med bred enighed om ny energispareaftale
 • Anmeld

  Torkil Forman · medinitiativtager

  kan næsten ikke siges tydeligere

  Kære Connie hedegaard, fin italesætning til os alle, lokal og landspolitikerne og ikke mindst de der gerne vil lede Danmark frem. I Favrskov er vi en initiativ gruppe der i uge 11 gerne vil arrangere en klimauge til gavn for alle borgerne og kommunen. Må man invitere dig til at give et oplæg til befolkningen og ikke mindst politikerne. Du skriver så rigtigt at e
  n bred opbakning fra partierne kan gøre en forskel- en nødvendig forskel vil jeg mene. Ogf det gælder vel også og ikke mindst lokalt?

 • Anmeld

  Peter Vind Hansen

  Cirkusrevyen 1968

  Hvor er det elegant og ægte demokratisk at en konservativ politiker og tidligere EU-kommissær sådan lige overruller en nytiltrådt finansminister. Men det er jo velkendt princip at tidligere udenrigsminister finder sammen og sådan lige overruller den nytiltrådte udenrigsminister, vi venter spændt på hvornår turen kommer til Anders Samuelsen?

  Men skal vi ikke alle sammen sige tak til Connie Hedegård for alle de velmenende råd.

  Kære Kristian Jensen

  Tillykke med posten som finansminister. Det virker trods alt lidt mere betryggende med en bankassistent på posten, man kan da i hvert i fald forvente at en bankassistent trods alt har lidt forstand på tal og også ved hvad en vendetangent er.

  Engang i fortiden optrådte Ulf Pilgård med en revy sketch om en bus chauffør skal vi sige på linje 6.”Når gamle fru Jensen er kommet ind i bussen og står men monoklen nede i potmonnæen for at finde buspoletten frem, ja så er det fuld fart frem og så bremsen i. Og hvis det ikke er nok så en gang til, fuld fart frem og bremsen i, så hopper alle mønterne op af potmonnæen og er lige til at samle op fra gulvet.”

  Princippet er velkendt i finansverden og kan også bruges på statens mange entreprernanter altså fuld fart frem og bremsen i, det skal nok få vendetangenterne i finansministeriets regnemodeller til at snurre et par omgange.

  Original klip fra cirkusrevyen 1968 med Ulf Pilgård:

  https://www.youtube.com/watch?v=w5lVetrD1tQ


  Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Politisk-religiøs btagesnak

  Se dette er en rigtig Conni Hedegaard, stadig med begge ben plantet i den bare luft. Hendes 10 bud lider af samme fejl som alle andre religiøse bud. De forudsætter at vi alle tænker som hende og er er enige i det hun mener, for:

  Der er intet objektivt kriterie for hvad "udslip og andre eksternaliteter" koster. Det er blot og bart en politisk straffeforanstaltning.

  Vi er absolut ikke som befolkning enige om "hvad vi vil have mindre af" og "hvad vi vil have mere af," så igen: Det er ren skattepolitik, bestemt af politiske partier.

  "Offentlige indkøb" skal tilgodese helheden, og hvad der er såkaldt "grønt" og hvad der så ikke er, (og hvad er det så ?) står hen i det uvisse.

  Hvad i alverden er et "lavudslipssamfund" ?? Et sted hvor køerne ikke prutter ? Alt går i ring, og alt efterlader sig spor ude omkring før naturens kredsløb er sluttet. Selv Conni Hedegaard har et betragteligt CO2-udslip hver dag.

  Hvordan i alverden vil Conni Hedegaard lave "livscyklus" på offentlig plejehjemsdrift og i hospitalssektoren ?

  CO2-efekten er nu blevet GUD, men ærlig talt: al CO2 går jo tilbage til naturen i planterne, og det øgede indhold i atmosfæren skyldes ophøret af den sidste "Lille Istid" fra år 1900, og selv Conni Hedegaard kan ikke aflyse det.

  CO2-fanatikere med religiøs overtone er de farligste politikere i dag, helt på linie med fortidens dommedagsprædikanter.

 • Anmeld

  Britta Hansen · pensioneret skattechef/ skatterevisor

  til Bertel Johansen og Connie Hedegaard

  Jeg tror at Bertel Johansen har læst Johannes Krygers bog "Klimamyten et opgør med tidens CO2 panik" 😉 Ellers vil jeg anbefale både ham og Connie Hedegaard at læse denne aktuelle bog om den nyeste forskning om CO2's betydning for jordens klima. Den er nemlig stærkt overvurderet. Det er helt andre forhold end CO2 som har betydning for klimaændringer, som også Bertel Johansen så rigtigt nævner. FN's klimapanel og de forskere og politikere mv som lever godt af CO2 forskrækkelsen ønsker dog ikke at høre om dette. Derfor Connie Hedegaard er bogen pligtlæsning for dig både i relation til dit nuværende og tidligere job, såfremt du ikke har læst den endnu. Såfremt du skulle have læst bogen allerede, så er det pinligt at læse din opfordring til Kristian Jensen, da du så taler mod bedre vidende. Debatten om CO2 bør være meget mere nuanceret og ikke kun sort-hvid.

 • Anmeld

  Annisse Vingård / Niels Frees · Civilingeniør, PhD

  Saglighed i klimadebatten

  Det kan undre, at man vil kalde Connies oplæg for religiøst.
  Det absolute flertal af forskere, der, baseret på modeller der bliver mere og mere sikre, ikke er i tvivl om at drivhusgasserne har en væsentlig indflydelse på vores klima pt. er heller ikke i tvivl om, at der er andre betydelige faktorer. Problemet med et fåtal af forskere, der endda ikke altid er specialister i klima, er, at de forsøger at negligere drivhuseffekten ved kun at forklare variation i klimaet ved de andre faktorer, se fx en saglig kritik af Krügers bog: https://ing.dk/artikel/klimakritiker-saetter-kikkerten-det-blinde-oje-184597
  Vedr. eksternalitetsomkostninger er disse ikke grebet ud af den blå luft. Der findes omfattende og seriøse studier bag, fx det såkaldte Externe projekt.
  Vedr. offentligt indkøb og at lægge LCA vurderinger til grund er dette ikke nyt, men indgår i EU policies og generelt er Connies bud baseret på almindelig sund fornuft.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Naturlovene er ikke til afstemning

  Kære civilingeniører Anisse Vingård og Niels Frees: I henviser til en artikel i Ingeniøren af Jens Ramskov som såkaldt saglig kritik af professor Johannes Krügers bog. Men ærlig talt: Jens Ramskov argumenterer jo ikke videnskabeligt for noget som helst, han TROR bare ikke på Johannes Krügers velunderbyggede argumentation. Men han TROR på, at han og vi er de altovervejende skyldige i at CO2 i atmosfæren stiger.

  Og Conni Hedegaard TROR også så meget på CO2-myten, at hun udformer "De 10 Bud" med et ligeså tyndbenet indhold som dem i bibelen, koranen og andre tilsvarende.

  Måske var det en overvejelse værd, at fundere lidt over kemien i forbrænding af fossilt kulstof i processen med atmosfærisk ilt, og så gøre sig en beregning på sammenhængen imellem ændringerne på volumenprocenterne i atmosfæren af hhv. CO2 og O2.

  Resultatet viser, at der er en grundlæggende mangel på den sammenhæng som almen kemi dokumenterer at der skal være. Nu spiller der jo meget andet ind, atmosfæren interagerer jo med en mængde andre substanser i verden, men det mærkelige er, at den interageren med andre substanser som O2 har, af forskere der tror på CO2-myten, bruges som
  bevis for, at der ikke er den logiske sammenhæng, samtidig med, at de samme forskere benægter at den interageren som også CO2 har med alt muligt andet, kan have nogen betydning.

  Den holder ikke i den virkelige verden. Hvis det meget lille fald i O2 tages som udtryk for hvad der medgår til forbrænding af fossilt kul, så er CO2-stigningen i overvejende grad IKKE menneskeskabt, og her har så netop Johannes Krüger den mest oplagte forklaring.

  Og hverken Conni Hedegaard, Folketinget eller FN kan aflyse de ændringer som ophøret af den sidste Lille Istid og jordens samtidige passage af en spiralarm i Mælkevejen medfører.

  Afbrændingen af fossilt kul kan i atmosfæren spores på 2 måder: Ved at måle den CO2 der kommer ud af det og ved at måle det O2 der forsvinder ind i det. Desværre har de fleste endnu stemt for, at det kun er CO2 der skal afgøre sagen om "vores skyld;" men objektiv videnskab er nu engang ikke noget der kan stemmes om, og det her er jo ikke første gang i videnskabens lange historie hvor de fleste har taget fejl i lang tid.

  Det politisk bestemte CO2-hysteri er den største politiske katastrofe siden Første Verdenskrig, for den er ved at underminere både velfærdsstaten og oplysningsideen.

 • Anmeld

  Britta Hansen · pensioneret viceskattechef/skatterevisor

  til Connie Hedegaard

  Kan vi få at vide om du har læst Johannes Krygers bog, Connie Hedegaard, og hvilke tanker du gør dig i den anledning? Det kunne være interessant at høre din holdning til den forskning, som han dokumenterer. Gør den indtryk? Eller er du allerede så indsyltet i CO 2 religionen jobmæssigt mv, så du går med store skyklapper og ørepropper😓

 • Anmeld

  Jørn Kristiansen

  Tro eller videnskab

  Kære Bertel og Britta. Vi har religionsfrihed i landet, men der er forskel på tro og videnskab. Når min. 97% af verdens førende klimaforskere sætter pilen på CO2 som hovedårsag, så har videnskaben talt med tydelig stemme. Hvad individer så måtte tro, er en personlig sag. personligt har jeg ikke læst Johannes Krygers bog, men i anmeldelsen i Ingeniøren fandt jeg da et par morsomme sætninger, som jeg synes udtrykker bogens videnskabelige kvaliteter:
  Johannes Krüger henviser til et fem år gammelt debatindlæg i Berlingske Tidende af historikeren David Gress, som bl.a. i dette citat røber sin utrolige uvidenhed om emnet:

  »Den vigtigste grundpåstand er, at menneskelig aktivitet kan forandre det globale klima. Bevis for denne påstand kan ikke føres, ligesom man ikke kan bevise Jesu fødsel af en jomfru. Den er en trossandhed.«

  Til trods for, at bogen som sagt indeholder enkelte opløftende elementer, dumper den med et brag, når kritikken baseres på sådanne løse påstande.


 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Svar til Jørn Kristiansen o.a. der tror på CO2-myten.

  Hverken jeg eller andre i debatten her her har sat spørgsmålstegn ved, om hvorvidt CO2-stigningen er en af hovedårsagerne til den lille temperaturstigning der er konstateret siden ophør af Den Sidste Lille Istid omkring år 1900.

  Men der er jo en hel del forskere på flere fagområder og interesserede lægmænd- og kvinder med viden om kemi, der ikke kan få ICPP-panelets påstand om, at CO2-stigningen i overvejende grad skyldes vores afbrænding af fossilt kulstof til at passe med de faktiske forhold når vi læser på mere end ICPP`s egne rapporter.

  Du og andre kan sikkert have stort udbytte af at læse professor Bo Elberling`s bog: Det isfrie Grønland - fra molekyle til landskab. Den kan købes på nettet.

  Lad mig citere: "Næsten 25% af landarealet på den nordlige halvkugle er permafrost, og det samme landareal indeholder næsten halvdelen af klodens jordbundne, organiske kulstof. Hvis blot en mindre del af denne pulje af organisk stof nedbrydes af mikroorganismer og frigives som en drivhusgas (kuldioxid eller metan) kan det få konsekvenser for det globale drivhusgasbudget." (side 48)

  "I dag er processen omkring permafrosten ikke inkluderet i de globale klimamodeller, som ellers regnes som værende det bedste bud på fremtiden, og dermed er udgangspunkt for en række politiske diskussioner, prioriteringer og beslutninger." (side 71)

  Proff. Bo Elberling holder sig i bogen prisværdigt fra at tage aktivt stilling til ICPP og deres tilhængere, men fremlægger en række nyere forskningsresultater fra de arktiske områder der ret overbevisende skyder ICPP-konklusionerne i sænk som utroværdige på grund af deres helt mangelfulde videnskabelige datagrundlag.

  Så: CO2-hysteriet er den største politiske fejltagelse siden Første Verdenskrig.

 • Anmeld

  Jørn Kristiansen

  Permafrostens afsmeltning

  Kære Bertel. Jeg er helt enig i kulstoflagrene i permafrosne arealer har enorm betydning for klimaudvikling nu og i fremtiden. Spørgsmålet er bare, hvorfor smelter så de permafrosne arealer? Hvad forårsager den voldsomme temperaturstigning i Arktis? Allerede midt i 90 erne så jeg ved selvsyn, hvordan Grønlands gletchere var på hastigt tilbagetog. Den kraftige forsuring oceanerne med blegning af koralrev eks. Great Barrier Reef er et andet skræmmende eksempel. Hvor kommer forsuringen fra hvis det ikke er CO2, der er årsagen?

 • Anmeld

  bejoh@mail.dk · Maskinmester

  Kære Jørn Kristiansen, naturen går sin gang fordi..................

  Under jordens gang, på vej ud af Den Sidste Lille Istid, bl.a. på grund af passagen af en spiralarm i Mælkevejen, solaktivitet der øger skydannelsen m.v. stiger temperaturen, og når temperaturen stiger flyttes grænserne for indlandsisens og permafrostens udbredelse. Så naturligvis rykker gletcherne tilbage og havisens udbredelse mindskes. Sådan har det jo altid været. Og om 300 år går det sikkert den anden vej - sådan som det altid har gjort. Og ændringen lige nu er mindre end hvad DR-TV udråber, da det ikke sker i målbart omfang på Antarktisk.

  Oveni den naturlige temperaturstigning kommer så det lille CO2-aftryk vi mennesker tilfører, 1.750.000.000 tons CO2/år alene fra udåndingen fra befolkningstilvækstens de sidste 50 år + afbrænding af fossilt kulstof.

  Men O2-udviklingen (Ilt) i atmosfæren er vel det nærmeste vi kan komme i vurderingen af hvor meget der skyldes mennesker og hvor meget der skyldes naturlige variationer som ingen politiker kan ændre på, og her ser det unægtelig ud til at vores indtryk på atmosfæren er noget mere betydningsløst.

  Og når CO2 af naturlige årsager stiger i atmosfæren, kommer der også mere CO2 i havvandet p.g.a. det øgede partialtryk, heri intet nyt, og det påvirker naturligvis alle kalkdannelser - indtil det hele vender engang i fremtiden. Og sådan har det altid været.

  Der er nu noget utroligt selvhøjtideligt og religiøst over politikere der absolut vil styre naturens gang, således at den til evig tid forbliver som den var da de var børn. Dog: Det kan de naturligvis ikke, men de kan ødelægge økonomien i velfærdssamfundet i deres håbløse forsøg.

  Så: CO2-hysteriet er den største politiske katastrofe siden Første Verdenskrig.

 • Anmeld

  Jørn Kristiansen

  CO2 hysteri eller bæredygtighed

  Kære Bertel jeg noterer mig at Connie Hedegaard anlægger en bredere vinkel end bare CO2. Vi kan have hver sin holdning til klimaudvikling og de ting der følger med. De 17 Verdensmål som verden skal forholde sig til er vilkår, der kommer til at få betydning for vores tænkning mange år frem. Bæredygtighed og cirkularitet gennemsyrer målene, og når vi i dag overudnytter mange tilgængelige ressourcer i et omfang, der kan true kommende generationers velfærd, er det vel på tide at gribe ind. Connie Hedegaard går foran. Hvis ikke vi opstiller krav bliver det business as usual. Kina har stort fokus på Cradle to cradle, og hvis vi er fodslæbende i den grønne omstilling, som der desværre er tendenser til i denne valgperiode, så kører toget med enorme eksportindtægter udenom DK

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Genbrug er i fuld gang, så ro på

  Kære Jørn Kristensen: Vel er nogle ressourcer begrænset i forhold til hvad menneskeheden nok får brug for, så genbrug af disse er nødvendigt, og sker derfor også allerede nu. Glimrende. Men selv ikke "alle de bedste hjerner" kan forudsige hvad der er begrænset. I 1972 samlede OECD al den bedste videnskab i bogen "Grænser for Vækst," og de forudsagde, at år 2000 ville olien være opbrugt. Nå, sådan gik det ikke, og ej heller med alle de andre forudsigelser fra dengang.

  Senere bildte miljøminister (S) Sven Auken os ind, at drikkevand i Danmark var en begrænset ressource, og fik lagt store afgifter på. Men enhver skolebarn bør kunne regne ud, at der til hver eneste dansker hver dag i snit faldet 16.500 liter rent vand ned fra himlen, og vi bruger hver kun 250 liter pr. dag. Så hvis vi mangler vand i hanerne er det kun fordi Folketinget og ingeniørerne ikke har passet deres arbejde.

  Misforstå mig ikke: Jeg synes også at genbrug er fint, og det må også gerne koste lidt, og sagen er jo, at Nord-Vest-Europa er rigtigt godt med på genbrugsteknologien, så vi skylder ikke nogen noget på den front.

  Det er jo for længst påvist, at plasticforureningen i havene stammer fra "den 3. verden" og ikke fra os, og på energiforbruget til f.eks. opvarmning er Nordeuropa også længere fremme end de fleste, under hensyntagen til de klimatiske forhold. Så igen: Vi skylder ikke noget.

  Så på den baggrund finder jeg at vi undergrave velfærdssamfundets økonomi når regeringen i dag har underskrevet kontrakt på 3 havvindmølleparker mere, der kun opføres fordi de får et stort Statstilskud fra alle os andre. Og det meste af strømmen fra dem vil blive eksporteret til nabolandene - med tab, dækket af danske skatteborgere. Nogle kalder det "grøn politik," men det er jo kun idioti, begrundet i CO2-hysteriet. Og så har jeg ikke nævnt det tab af natur der sker i Nordvestjylland, når 2 store industriparker står og maler rundt med lavfrekvent støj ude i solnedgangen.

  Vi skal huske, at "bæredygtighed" er et mærkeligt ord der for længst har mistet sin betydning, og ofte blot dækker over naturvidenskabelig uvidenhed og økonomisk idioti med samfundets fælles midler.

 • Anmeld

  Jørn Kristiansen

  Godt i gang eller lige begyndt

  Kære Bertel. Det er for nemt at sige det er d. 3. Verden, der står bag hovedparten af plastudledningen. Hver gang din bil ruller en m, hver gang du tager et skridt slides dine plastsålet, hver gang du vasker din mikrofiberklud udleder du mikroplast. For kludens vedkommende op til 5 mio stykker pr gang. Dine plastskuresvampe, fleecetrøjer, polyester skjorter og meget andet bidrager også - ligesom mine. Så jo vi er dårligt nok i gang med indsatsen. Masser af ressourcer havner i skraldespanden hver dag lige fra øldåser over batterier til elektronik. Min kommune er et godt eksempel. Vi sorterer papir, aviser og glas ved kilden - altså os der har miljøstationer. Alle andre blander til forbrænding. Det kan altså gøres bedre i en af landets største kommuner. Nå men jeg jeg skal på containerpladsen med sække med hård plast, plastfolie og metal alt imens jeg pudser min glorie og udleder mikroplast. Men jeg prøver af bedste evne at tage ansvar - som Connie Hedegaard. Over and out.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Næ, næ, det er IKKE mit plast der flyder rundt

  Næ, næ, den går ikke: Det er ikke mit plastic der flyder rundt nogle steder. Min bil udleder IKKE plastic når den kører, hvor i alverden skulle det komme fra ? jeg bruger kun læder og rigtigt gummi som fodtøj, mine klude til rengøring er bomuld, min opvaskebørste er hestehår og træ, jeg har aldrig ejet en fleectrøje, alle mine skjorter er bomuld og resten af tøjet er uld eller hør. Så svar nu kun for Dig selv !

  Og mit elektronikskrot går til korrekt genbrug, batterierne ligeså osv, og resten går i småt brandbart eller husholdningsaffald og bliver til fjernvarme i mine radiatorer og miljørenset udledning fra kraftvarmeværket, så vi sparer på det fossile brandstof.

  Og sådan sker det jo faktisk langt de fleste steder her i landet, vores samvittighed er i orden og mere til, så vi kan sove roligt og med god samvittighed om natten.

 • Anmeld

  Jørn Kristiansen

  Bildæk udleder micropartikler

  Kære Bertel. Min sidste kommentar. Vores bildæk slides som du nok har bemærket, hvor mon de afslidte dele bliver af? Det er godt vi 2 tager ansvar, men det gør en stor del af befolkningen i vores land ikke. Når jeg bruger vi i tidligere indlæg er det vi som danskere. Jeg har lige gået 3 km ad vores lokale landevej. Jeg talte 85 øl/vand dåser uendeligt meget pap, plastemballage. Vejen blev rengjort for få måneder siden. Så DK har langt igen til bæredygtighed og cirkularitet. Derfor er det godt prominente går forrest.

 • Anmeld

  Lars Røssell

  Bertel Johansen "Næ, det er IKKE mit plast der flyder rundt"

  "Min bil udleder IKKE plastic når den kører"
  Øh jo da, og det i den grad!

  Størstedelen af mikroplastforureningen, over halvdelen, kommer nemlig fra bildæk der slides. Så vælg holdbare bildæk eller endnu bedre, tag cyklen.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Den sædvanlige villedning fra Conni Hedegaard

  Conni Hedegaards og denne concito-forenings 10 principper lider desværre af den fejl. at det mest er en trosbekendelse, hvor det konkrete og faktuelle indhold af hver enkelt del værdisættes ud fra politiske kriterier, og ikke ud fra hverken videnskabelige data eller velfærdssamfundets behov for overskud til sociale formål.

  Concito og Conni Hedegaard står fortsat (desværre) med begge ben plantet solidt i den blå luft.

  Tænk om hun og denne forening plæderede for anvendelse af CO2-lagring i undergrunden ligesom de gør i Norge og andre steder, så vi NU fik vendt CO2-retningen, og tænk om hun og hendes forening plæderede for et par kernekraftværker i DK, så vi endegyldigt fik stoppet al kulafbrænding til elfremstilling ! Men nej, kun det sædvanlige venstrepopulistiske rundkreds-pjat der vil lægge al social velfærd i graven.