Nyskabelse: En finansminister med interesse for klimaet!

DEBAT: Danmark har nu for første gang i mange år en finansminister, der har vist interesse og forståelse for klimaudfordringen, mener Connie Hedegaard. Hun giver her sine anbefalinger til 10 principper, som bør ligge til grund for ny policy making.

Af Connie Hedegaard
Formand, Concito

Regeringsomdannelsen bød på en hidtil upåagtet nyskabelse: Danmark har nu for første gang i mange år en finansminister, der har vist interesse og forståelse for klimaudfordringen.

Som udenrigsminister har Kristian Jensen ofte talt om klimaet, ligesom han er engageret i de 17 verdensmål, hvis danske implementering det faktisk er op til netop Finansministeriet at følge op på. Så heldigt, at Jensen nu selv er herre i Den Røde Bygning. Man kan kun håbe, at det vil gøre møderne i regeringens Økonomiudvalg en lille smule mindre op ad bakke for den grønne dagsorden.

Kristian Jensen har tidligere vist, at han forstår, at valget ikke står mellem økonomisk vækst eller grøn omstilling. Kunsten er at forene begge dele. Selvsagt på den mest samfundsøkonomiske måde.

En måde at få tænkt de langsigtede klima- og ressourceudfordringer ind i de daglige politiske valg kunne være at etablere nogle principper, som man lægger til grund for de aktuelle beslutninger.

10 principper for policy making
I et nu afsluttet udredningsarbejde for den norske statsminister, der gerne ville have svar på, hvordan olie- og gasnationen Norge kan få "Grøn Konkurrencekraft", anbefalede jeg og min med-udreder, direktør i FinansNorge Idar Kreutzer, at Erna Solberg og de norske partier lægger følgende 10 principper til grund for policy making:

  • Forureneren skal betale (et gammelt princip, ja, men nu skal det efterleves)
  • Udslip og andre eksternaliteter skal prissættes
  • Det, vi vil have mindre af, skal beskattes mere. Det, vi vil have mere af, skal beskattes mindre
  • Det skal sikres, at forbrugere kan foretage informerede valg (mærkning etc.)
  • Offentlige indkøb skal være grønne (skal – en enorm mulighed for innovation)
  • Planlægning og investeringer skal tage udgangspunkt i målet om, at vi skal være lavudslipssamfund i 2050 (altså langsigtet tænkning i stedet for kortsigtet)
  • Livscyklusperspektivet skal lægges til grund for offentlige investeringer og anskaffelser
  • Nye lovforslag skal indeholde en vurdering af CO2-effekter, hvor det er relevant
  • Grøn omstilling skal bygges på velfungerende markeder
  • Der skal rapporteres på det, vi vil opnå, og det, vi vil undgå (udvidet BNP-regnskab o.l.)

Økonomisk vækst skal tage højde for klima- og ressourceudfordringer
Hvis de danske partier bredt kunne enes om at lægge sådan et sæt principper til grund, når der skal træffes politiske og økonomiske valg, ville meget være opnået. Hver evig eneste dag træffes der økonomiske dispositioner med lang rækkevidde, som ikke indregner klimahensynet. Det er kortsigtet, og det er både dumt og dyrt.

Med sådan et sæt fundamentale principper inkorporeret i Finansministeriets beregninger, ville man sende et stærkt signal til det erhvervsliv, de investorer og det marked, som i sidste ende skal føre omstillingen ud i livet om, at alle de centrale partier står bag hovedsporet og hovedmålene i dansk klimapolitik.

Så kære Kristian Jensen: Jeg ved, at der er mange opgaver på en finansministers bord. Du ved fra dit tidligere job, at få er væsentligere end rent faktisk at få skabt en økonomisk vækst, der tager højde for klima- og ressourceudfordringerne.

Hvis du gør dette til en central prioritering for din finansministertid, ved vi begge, at du vil sætte et vigtigt eksempel for mange andre og bidrage til, at Danmark undgår forkerte og kortsigtede valg på vejen mod lavemissionssamfundet.
Rigtig god arbejdslyst!

Forrige artikel VedvarendeEnergi: Dansk atomkraft er spild af forskningsmidler VedvarendeEnergi: Dansk atomkraft er spild af forskningsmidler Næste artikel Dansk Fjernvarme: Godt med bred enighed om ny energispareaftale Dansk Fjernvarme: Godt med bred enighed om ny energispareaftale