Øko-råd i opråb til energipolitikere: Styrk energispareindsatsen

DEBAT: Energieffektiviseringer er ikke bare det billigste virkemiddel i klimakampen – det gør os også sundere, mere arbejdsomme og øger indlæringsevnen. Derfor er det en katastrofe, at regeringen vil fjerne tilskuddet til energibesparelser, skriver Søren Dyck-Madsen.

Af Søren Dyck-Madsen
Energi- og bygningsmedarbejder i Det Økologiske Råd

Regeringen vil i sit udspil til det kommende energiforlig formentlig afsætte et langt lavere beløb end hidtil på Finansloven til en energibesparelsespulje. Og regeringen vil helt fjerne tilskudsmuligheder til energibesparelser i bygninger.

En sådan voldsom nedskæring af den danske, succesrige indsats for energieffektivisering vil have en masse negative effekter.

På verdensplan anses energibesparelser som det største, vigtigste og billigste virkemiddel til at modvirke klimaforandringerne ved at reducere verdens energiforbrug og dermed gøre den klimamæssigt nødvendige omstilling til vedvarende energi både hurtigere og billigere.

Sådan er det også i Danmark.

Uden en fortsat stærk indsats for energibesparelser vil den danske omstilling af vores energisystem til vedvarende energi blive både dyrere og vanskeligere. Så enkelt er det faktisk.

Effektivisering er et dansk eksporteventyr
Den nuværende indsats for energibesparelser kan forbedres. Men en fornyet indsats skal bredt styrke indsatsen for energibesparelser – ikke reducere den voldsomt.

Danmark har allerede haft succes med indsatsen for energibesparelser.

Vi er et af de mest energieffektive lande i verden. Derfor har vi nu en række danske virksomheder, som leverer energieffektive produkter som vinduer, pumper, isolering, termostater og frekvensstyring til danskerne og eksporterer dem til hele verden.

Disse virksomheder bidrager til at skabe den indtægt, som vi skal leve af i fremtiden.

Hvis regeringen får held med at fjerne næsten al støtte til fortsat energieffektivisering, risikerer vi, at virksomhederne både mister det hjemmemarked, som er vigtigt for udviklingen af nye produkter, og det danske udstillingsvindue, som understøtter eksportindsatsen.

Det vil være en katastrofe.

Den hidtidige stærke indsats for energibesparelser har afgørende forbedret konkurrenceevnen i dansk industri. Støtteordninger til energibesparelser har hjulpet virksomheder til at producere det samme med mindre brug af energi og til at udskifte produktionsmaskiner til nye og mere effektive modeller.

Det batter for sundhed, erhverv og skoler
Indsatsen for at få renoveret danske bygninger er gået for langsomt.

Indsatsen skal styrkes – ikke fjernes, som regeringen vil gøre. Renovering kan på én gang spare energi og forbedre bygningens kvalitet.

Det gavner både Danmark og alle os, som bor og arbejder i bygningerne. Bygninger med lavt energiforbrug og godt indeklima er sundere at bo i, de forbedrer arbejdsindsatsen i erhverv, og de øger indlæringsevnen i  skoler.

Ydermere vil regeringen flytte omkostningen fra elregningen til skatten. Så bliver det fremover kun skatteborgerne, som skal betale, mens kun virksomhederne nyder godt af pengene.

Det er ikke rimeligt.

Når skatteborgerne skal betale, skal de også have adgang til tilskud og dermed til at spare på energien og hjælpe hele Danmark billigere gennem den grønne energiomstilling.

Vi opfordrer derfor indtrængende partierne uden for regeringen til at standse denne voldsomme nedskæring af energispareindsatsen.

Der bør satses målrettet på at fortsætte den danske indsats med fordele for både virksomheder med energibesparende produkter og deres eksport, og øvrige virksomheder, som nyder godt at lavere energiforbrug.

Og renovering skal forbedre livet i bygninger for borgere, medarbejdere, elever med videre, samtidig med at behovet for energi sænkes.

Forrige artikel Karsten Lauritzen: Grøn energi skal gavne både planeten og pengepungen Karsten Lauritzen: Grøn energi skal gavne både planeten og pengepungen Næste artikel Installationsbranchen: Den grønneste og billigste energi er den, vi ikke bruger Installationsbranchen: Den grønneste og billigste energi er den, vi ikke bruger