Økologisk Landsforening: Concito bør tænke større

DEBAT: Økologisk Landsforening sætter stor pris på Concitos bidrag til klimadebatten, men opfordrer til, at tænketanken husker helheden i bæredygtighed og vigtigheden af alliancer. For det er her, mange klimaløsninger findes og kan blive til noget, skriver Økologisk Landsforening.

Af Per Kølster og Paul Holmbeck
Hhv. formand og politisk direktør, Økologisk Landsforening

I Økologisk Landsforening ønsker vi Concito tillykke med de 10 år.

Concito har bidt sig fast i klimadagsordenen, trænet en lille hær af klimaambassadører og gravet sig ned i internationale analyser, der bringer mere saglighed til klimadebatten. For eksempel senest kritik af, at 80 procent af regeringens klimaindsats i landbruget kommer fra køb af CO2-kvoter og indregning af kulstofbinding, der i forvejen sker i skov og jord.

Concito holder fast i, at der skal ske en reel klimaomstilling i landbruget. Paris-målene skal nås og mere til. Det kræver en markant klimapolitik. Og det støtter Økologisk Landsforening helhjertet.

Men det går for langsomt. Vi har et par råd til Concito til de kritiske næste 10 års arbejde.

Løsninger findes i helheden
FN har 17 bæredygtighedsmål og ikke kun ét. Med al respekt for skarpt fokus på en så vigtig sag som klimaet, bygger FN’s bæredygtighedsmål - ligesom økologi - på den sandhed, at bæredygtighed bygger på sammenhængen mellem en række markante bæredygtighedsmål.

Et landbrug kan være klimaneutralt uden at være bæredygtigt. Omvendt kan et landbrug ikke være bæredygtigt uden et godt klimaregnskab. Eller uden de bidrag til rent drikkevand, biodiversitet, vandmiljø og sundhed - med lavt forbrug af kemi og antibiotika - som netop er det, økologi repræsenterer.

Det er også i helheden, at mange af de vigtigste klimaløsninger findes. Klima skal integreres i natur-, kost- og landbrugspolitik, herunder EU’s landbrugsstøtte. Ligesom klimaløsningers fordele for andre samfundsmål skal fremhæves.

Flere træer, buske og vildtstriber i landbruget har også fordele for biodiversiteten. Øget kulstofbinding via efterafgrøder og flerårige græsafgrøder skaber også fremtidens frugtbare jord. Mindre gødning reducerer ikke alene klimagasudledninger, men skåner også land- og vandmiljøet, ligesom mindre kød og mere grønt skaber en sundere kost til mennesker.

Vi savner også helheden, når Concito bruger sin platform til at fremhæve klimatrykket fra det at gå på arbejde eller til at problematisere økologi. Økologer har en mindre udledning af klimagasser per hektar, men når vi fravælger pesticider og større mængder af kvælstof af hensyn til andre bæredygtighedsmål som biodiversitet, rent vand og sundhed, har vi et mindre udbytte, og dermed kan man beregne en mindre klimatryk fra nogle konventionelle varer målt per kilo.

Vi økologer er ikke i mål med klimaet. Det siger vi også højt og arbejder intenst for at hæve klimakrav i økologireglerne, med klimaskoler og handling på de økologiske landbrug og med et helt nyt bud på en reguleringsmodel for klimaomstilling i landbruget, en model, som er blevet positivt modtaget af blandt andet Concito.

Helheden skaber alliancer
Brede alliancer kan “drive” klimaomstilling. Der er et stort potentiale her for Concito. Men har man øje for det?

Tag eksempelvis de senere års omstillingen til økologi i mange tusinde professionelle køkkener - offentlige såvel som private. Ved at reducere spild, bruge mindre kød og mere grønt har køkkenerne med deres håndværk skabt klimavenlige og sunde løsninger i alt fra børnehaver til hospitaler og samtidig nået mål om 60 eller endda 90 procent økologi. Det er lykkedes med en bred dagsorden om økologi og madhåndværk skabt i en bred alliance mellem Økologisk Landsforening, Kost & Ernæringsforbundet, Fødevarestyrelsen, FOA, Københavns Madhus og kommunerne.

Concito var skeptisk og søgte at fremme en mere snæver dagsorden for klimamad. Al erfaring viser, at det er i helheden, med alliancer og summen af motivationsfaktorer, at det er muligt at skabe energi og momentum for klimaomstilling i de offentlige køkkener. Økologiomstillingen er ganske enkelt en stor klimasucces.

Med forslag om klimamærkning af fødevarer tror vi, at Concito er ved at begå samme fejl igen. Ved at drømme om et tiltag for én sag, misser man mulighed for den brede alliance, der skal til for at nå i mål med klimaløsninger.

Reduceret madspild og det at spise mindre kød og mere grønt er de vigtigste klimahandlinger hos forbrugerne i forhold til mad, og det er ret simpelt og kræver ikke en ny mærkning. Måske nærmest tværtimod. Partnerskabet om Madspild er godt i gang. Lad os samle kostinteresserne og aktørerne i handelen og organisationslivet om tilsammen at udbrede den nye, sundere og klimavenlige kostpyramide.

Fremme klimaalliancer
Concito har muligheden for at bidrage kreativt til klimakonsensus i landbruget. Concitos “tænketræf” er meget positivt. Men tænk større! 

Med inspiration fra Realdanias ’Collective Impact – Bedre brug af det åbne land’, hvor vi og en lang række andre miljø-, landbrugs- og samfundsinteresser fandt sammen om en model for jordfordeling, til gavn for natur, landbrug og klima, kunne Concito i samspil med Realdania tilstræbe enighed om fremtidens model for klimaomstilling i landbruget.

Vi er klar, og vi glæder os til mere samarbejde om en markant og transformativ klimapolitik i Danmark. Og husk helheden som kilden til alliancer, motivation og forandring. For forandring skabes af mennesker og fællesskaber - ikke af regnskaber.

Forrige artikel Sampension: Klimaet kan skabe en ny finanskrise Sampension: Klimaet kan skabe en ny finanskrise Næste artikel Dansk Energi til Concito: I er de virkelige klimahelte Dansk Energi til Concito: I er de virkelige klimahelte