Økologisk råd: Regeringen lammer EU-forhandlinger om vedvarende energi

DEBAT: Danske forhandlere er handlingslammet, da regeringen ikke har sikret et dansk forhandlingsmandat i forhandlingerne om EU's målsætning for vedvarende energi i 2030, skriver Søren Dyck-Madsen og Mads T.S. Jespersen, Det Økologiske Råd.

Af Søren Dyck-Madsen og Mads T.S. Jespersen
Det Økologiske Råd

EU's ministerråd, EU-parlamentet og EU-Kommissionen er gået i gang med at forhandle om EU's målsætninger og virkemidler for både energieffektivitet og vedvarende energi.

En ambitiøs EU energi- og klimapolitik vil være godt både for klimaet og for Danmark, hvor dansk erhvervsliv står klar til at levere virkemidlerne.

EU-parlamentet og EU's Ministerråd har nu hver for sig vedtaget egne positioner og er startet på de såkaldte trialog-forhandlinger med EU-Kommissionen om revisionen af EU's VE-direktiv.

Vanen tro er det parlamentet, som er den ambitiøse spiller. Heroverfor fastholder en lang række lande lave målsætninger som udgangspunkt for et kompromis.

Skal der nås en ambitiøs europæisk energipolitik, ja, så kræver det, at Danmark og andre lande er progressive i processen frem mod et kompromis og arbejder både målrettet og højlydt i Ministerrådet for højere mål og stærkere virkemidler.

Minimum 35 procent vedvarende energi i EU
EU-Kommissionens udspil lagde ud med beskedne mindst 27 procent vedvarende energi i 2030. Ministerrådet har ikke ønsket at hæve dette mål, hvorimod Parlamentet har vedtaget at hæve målsætningen for vedvarende energi til mindst 35 procent.

I debatten i Folketingets EU-udvalg om et dansk mandat forud for rådsmødet i december om en generel indstilling for vedvarende energi fremlagde regeringen et mål på 30 procent vedvarende energi i 2030.

En del partier mente dog, at Danmark burde arbejde for en målsætning på 35 procent. Socialdemokratiet endte med at acceptere et mandat på mindst 30 procent til Regeringen, under betingelse af, at det kun gjaldt for dette ene møde i rådet.

Hermed var der skabt et flertal for et dansk midlertidigt mandat. For uden flertal ville Danmark ikke kunne arbejde for en anden målsætning på rådsmødet end de af EU-Kommissionen fremlagte 27 procent.

Siden er der ikke vedtaget et nyt dansk mandat for forhandlingsprocessen i trialogen. Derfor kan de danske forhandlere i Bruxelles ikke stille sig på de mest progressive landes side og arbejde for en så ambitiøs målsætning som muligt.

Faktisk kan de ikke engang arbejde for målsætningen på mindst 30 procent. En målsætning, som endda burde være mindst 35 procent i 2030.

Høje EU-ambitioner er godt for Danmark
Fokus på udbygning af vedvarende energi (og energieffektiviseringer) i hele EU er ikke kun godt for klimaet. Det er i den grad også en god business-case for Danmark.

Ambitiøse mål for EU som helhed indeholder nemlig et stort dansk eksport- og beskæftigelsespotentiale for de danske virksomheder, som allerede i dag udvikler og sælger grønne produkter og løsninger.

EU-landene er det primære eksportmarked for denne type produkter. For eksempel er der godt 33.000 ansatte i vindmølleindustrien, hvoraf 86 procent findes uden for Region Hovedstaden.

Så det er industrier, der er med til at skabe og fastholde jobs uden for det største danske vækstområde.

Ambitiøs EU-målsætning er omkostningseffektiv
Ifølge en ny analyse fra International Renewable Energy Agency (IRENA), som udkom i februar, kan EU omkostningseffektivt hæve VE-målet fra 27 procent til 34 procent vedvarende energi i 2030.

Det vil sige, at Danmark og de andre medlemslande kan hæve ambitionerne for udbygningen af vedvarende energi uden nogen ekstraregning. Det kan gøres, fordi prisen på VE-teknologier er faldet meget hurtigere end forventet.

Vedvarende energi og energieffektivitet går hånd i hånd
Men ikke kun et ambitiøst mandat for mål for vedvarende energi er nødvendigt.

Alle fremskrivninger viser, at vores energiforbrug fortsat vil stige, hvis ikke vi aktivt gør en indsats for at effektivisere. Og et lavere energiforbrug vil billiggøre opgaven med at nå en højere andel vedvarende energi.

Manglende effektivitet og dermed et større energiforbrug vil derimod gøre Danmark mere afhængig af vores naboers energiproduktion. Og den afhængighed er der formentlig en grænse for politisk accept af.

Vi skal både investere i vedvarende energi inklusive løsninger, der sikrer energi, når vinden ikke blæser, og investere i energieffektivisering.

Der skal findes et optimum mellem disse to – herved kan vi omstille energisystemet billigst muligt frem mod 2050.

Forrige artikel Verdens Skove om biomasse: Læg myten om CO2-neutralitet i graven Verdens Skove om biomasse: Læg myten om CO2-neutralitet i graven Næste artikel Forskningsdirektør: Der skal fart på klimaløsningerne i Afrika for hele verdens skyld Forskningsdirektør: Der skal fart på klimaløsningerne i Afrika for hele verdens skyld