Økonom: Europæisk klimatold reducerer risiko for CO2-lækage

DEBAT: En europæisk klimatold tager højde for CO2-lækagerisikoen, men bør kun omfatte brancher, der er i høj risiko for lækage, skriver Jens Hjarsbech.

Af Jens Hjarsbech
Seniorøkonom i tænketanken Axcelfuture

Nogle danske økonomer peger på, at vi skal have CO2-afgifter på op til 1.500 kroner per ton CO2 på tværs af alle brancher for at løse klimakrisen. I resten af EU er man ikke i nærheden af det niveau, men EU’s klimaambitioner er alligevel næsten på højde med Danmarks, og det burde flere interessere sig for i den danske debat.

Risikoen ved ensidigt høje danske afgifter er nemlig CO2-lækage – det vil sige, at produktionen af varer flytter til lande uden for Danmark, hvor miljøstandarderne er lavere. CO2-lækage kan opstå, når danske virksomheder skal betale mere for at udlede CO2 end andre landes virksomheder.

I EU har vi et CO2-kvotesystem, der sætter en markedspris for visse branchers udledninger, og i takt med at EU’s stigende grønne ambitioner skal indfris, skal CO2-prisen op. Men den højere pris øger lækagerisikoen i hele EU. Udledningerne falder i EU, men stiger så til gengæld i resten af verden. Det går ud over vores velstand og arbejdspladser, uden at klimaet vinder det store på det.

Europæisk klimatold
Derfor arbejder EU netop nu på højtryk for at designe en Carbon Border Adjustment-mekanisme – en slags klimatold – som netop skal reducere risikoen for CO2-lækage.

Grundtanken er, at producenter uden for EU skal betale en afgift for den CO2, de har udledt i produktionen af varer, de vil sælge i EU. På den måde stilles virksomheder fra EU lige i konkurrencen med virksomheder uden for EU, når de handler inden for EU’s indre marked.

Det er dog ikke helt enkelt at indføre en klimatold, så den både bidrager til færre udledninger globalt og samtidig overholder WTO-reglerne. Det er afgørende, at vi undgår nye handelskrige – eksempelvis med USA eller Kina, som i stigende grad er afgørende handelsblokke for dansk og europæisk økonomi.

Klimatold reducerer lækagerisiko
I Axcelfuture har vi opstillet en model for, hvordan vi kan indføre en fornuftig klimatold, som tager hensyn til denne og flere andre udfordringer. Den bør designes, så der pålægges EU-importøren en afgift, der svarer til udgiften ved at skulle købe CO2-kvoter på EU’s CO2-marked.

Den skal kun omfatte brancher, der er i høj risiko for CO2-lækage, og hvor CO2-indholdet kan måles relativt nemt og præcist. Det er hovedsageligt brancher, der fremstiller råvarer som for eksempel aluminium og cement. Den egner sig omvendt dårligt til avancerede produkter som biler eller mobiltelefoner, hvor komponenterne kan komme fra alle dele af verden, så det stort set er umuligt at måle CO2-indholdet.

Fordelen ved en klimatold er, at den kan reducere lækagerisikoen, samtidig med at den presser producenter uden for EU til at sænke deres udledninger. Ud af EU’s samlede CO2-aftryk på 4,6 milliarder tons CO2 i 2015 var de 1,6 milliarder tons importeret fra lande uden for EU. Leder klimatolden til lavere CO2-udledninger i importen til EU, er det med til at gøre vores forbrug grønnere.

EU-perspektivet skal tænkes med
Klimatolden løser dog ikke alle de lækageudfordringer, danske virksomheder kan stå over for, når den kun omfatter nogle få udvalgte brancher. Udfordringerne består i andre dele af den danske økonomi, hvis vi i Danmark gør det meget dyrere at udlede CO2 end i resten af Europa – særligt i brancher uden for kvotesystemet.

Derfor bør vi i Danmark arbejde for at udvide EU’s kvotesystem til flere brancher som for eksempel landbrug og transport, som samtidig er de brancher, hvor vi har de største udfordringer med at nå vores egne reduktionsmål.

Tænker vi ikke EU-perspektivet med ind i Danmarks ambitiøse klimapolitik, kan det blive ekstra svært at undgå tab af konkurrenceevne og dermed CO2-lækage. Er lækagen høj, får vi desværre ikke meget klima ud af Danmarks høje ambitioner.

Forrige artikel Lederne: Uden akutte CO2-afgifter ender Danmark med ryggen mod muren Lederne: Uden akutte CO2-afgifter ender Danmark med ryggen mod muren Næste artikel Clever i modsvar: Infrastruktur er ikke elbilens største problem Clever i modsvar: Infrastruktur er ikke elbilens største problem