Ole Bigum: Lad os udvide vores grønne ambitioner i ny energiaftale

DEBAT: Vi bør tillade os selv at have større armbevægelser i den grønne omstilling. Det skriver forhenværende Vattenfall-chef Ole Bigum, der efterspørger en mere ambitiøs energipolitik, når den nuværende 2012-energiaftale udløber.

Af Ole Bigum Nielsen
Fhv. Landechef i Danmark, Vattenfall

I 2012 vedtog regeringen sammen med et bredt politisk flertal rammerne for klima- og energipolitikken frem til 2020 - inklusiv retningen frem til 2050.

2012-energiaftalen har været afgørende for den grønne omstilling i Danmark med ambitiøse mål som 50 procent vind i det danske elforbrug i 2020 og 2050 målet med 100 procent vedvarende energi (el, varme og transport).

På mange måder en skelsættende og betydningsfuld aftale med konkrete mål inden for energi effektivisering, biomasse, landvind, havvind med mere.

Status i dag er, at mange af målene allerede er indfriede eller godt på vej til at være det.

Det er ved at være tid til, at den nuværende Energiaftale skal afløses af en ny – Energiaftalen af 2020.

Retningen frem mod 2050 er givet i 2012-aftalen. Hvis da ikke man i 2020 aftalen skal hæve 2012-ambitionsniveauet. Meget taler for dette.

Teknologien har medbragt nye muligheder
Der er sket rigtig meget siden 2012, og på mange områder er vi blevet klogere:

Den teknologiske udvikling er gået stærk. Der produceres større og mere effektive vindmøller, der igen resulterer i meget konkurrencedygtige priser på el.

Danske Kriegers Flak er et godt eksempel på dette. Ligeledes forsætter sol sin fremmarch. Produktionsprisen på solceller forsætter med at falde dramatisk med dertil lave elpriser til følge.

Endeligt er vi godt i gang med en epokegørende teknologisk udvikling inden for energilagring, hvilket er helt afgørende for den forsatte grønne omstilling.

Prisen på batterier eksempelvis falder nu relativt mere end prisen på solceller. Med andre ord er det i dag muligt at få meget mere effektiv grøn omstilling for færre penge end i 2012.

Klimaforandringer tager fart
Klimaforandringerne bliver stadig mere og mere nærværende med eksempelvis hyppige skybrud i Danmark og ekstrem varme i Sydeuropa til følge.

Selv de største skeptikere kan ikke fornægte, at klimaet ændrer sig radikalt i disse år.

Årsagen til klimaforandringerne diskuteres stadig, om end der synes at være konsensus om, at den stigende CO2 koncentration i atmosfæren er en afgørende faktor.

Uanset hvad er konsekvensen af klimaforandringerne så dramatiske (tørke, oversvømmelser, varme, kulde, konflikter med mere) at problematikken bør tages yderst alvorligt, og at der ikke bør gambles med vores fælles fremtid.

Med andre ord bør vi gøre mest muligt for ikke at eskalere de igangværende klimaforandringer yderligere.

Omlæg elafgiften
Når den nye energiaftale skal forhandles på plads, er det vigtigt at tænke helheden ind. Hvordan skal vind og sol udbygges?

Hvordan udnytter vi bedst muligt den billige og CO2-fri el? Hvordan fastholdes forsyningssikkerheden? Hvordan sikres yderligere tiltag inden for energi effektivisering? Og så videre.

Elektrificering af transportsektoren og ændrede regler for brug af varmepumper i fjernvarmen er afgørende faktorer for en effektiv grøn omstilling.

Grundlæggende er der behov for en omlægning af elafgiften.

Det nuværende afgiftssystem er forældet og baseret på fortiden, hvor der var et forståeligt ønske om at begrænse forbruget af el. I dag er situationen fundamentalt anderledes. CO2-fri el er en del af løsningen på den grønne omstilling.

Der synes at være tunge argumenter for, at 2050-retningen beskrevet i 2012-energiaftalen revurderes, og at ambitionsniveauet hæves i den kommende i 2020-energiaftale.

Forrige artikel Dansk Energi: Forsk dér, hvor det betaler sig Dansk Energi: Forsk dér, hvor det betaler sig Næste artikel Dansk Metal: Opfind ikke nye belastende afgifter Dansk Metal: Opfind ikke nye belastende afgifter
 • Anmeld

  Holger Skjerning · Tidl. lektor i fysik og ENERGI ved DTU

  Grønne ambitioner...?

  Det er en kraftig overdrivelse at satse på Danmarks "ambitiøse" mål om 50 procent vind i det danske elforbrug i 2020 !!!
  Ja, vi kan sagtens producere så meget, men vi kan slet ikke udnytte så meget her i landet!
  Nye beregninger viser, at vi er nødt til at eksportere mindst 25 % af strømmen, - desværre til lavere pris, end vi køber den til, når det ikke blæser.
  Og denne %-del vokser, hvis vi fortsætter med at opstille vindmøller (og solceller).
  Så det kan i høj grad diskuteres, om ordet "ambitiøs energipolitik" er den rette betegnelse!