Olie Gas Danmark: Olie skal bidrage til den europæiske energiunion

DEBAT: EU-Kommissionen estimerer, at 55 procent af energiefterspørgslen i Europa skal dækkes af olie og gas i 2030. Derfor vil olie og gas være en central energikilde i Europas forsyningssikkerhed de næ​ste mange år, skriver Martin Næsby, adm. direktør i Olie Gas Danmark.

Af Martin Næsby

Administrerende direktør, Olie Gas Danmark

Når regeringen og industrien netop nu forsøger at finde en løsning for Nordsøen, kan der meget vel være en interesse for udfaldet, som rækker ud over landets grænser.

Med energimæssig selvforsyning, som det ene af energiunionens tre ben, er forsyningssikkerhed foruden at være et nationalt anliggende også et regionalt europæisk anliggende.

Adgang til energi er kernen i det moderne samfund, og energimæssig forsyningssikkerhed er derfor helt centralt for Danmarks og øvrige landes sikkerhed. Vi tager typisk energiforsyning for givet – fordi den heldigvis som hovedregel er der.

Men en sikker og stabil energiforsyning skal være leveringsdygtig i både fredelige og mindre fredelige tider, og derfor er det nok heller ikke tilfældigt, at tankerne om en europæisk energiunion er blevet til i netop disse år.

EU producerer i dag omkring 50 procent af den energi, der forbruges i landene – og omkring 30 procent af den anden halvdel importeres fra Rusland.

Kun 25 procent fra vedvarende energikilder
Danmark er et lille land, men som olienation har vi en relativt stor produktion af olie og gas set i forhold til befolkningen. Derfor er vi også, som det eneste land i EU, selvforsynende med olie og gas – og det har vi været siden 1993.

Med den nuværende produktionsprofil med hastigt faldende produktion, ophører selvforsyningen allerede omkring 2020 – medmindre en aftale om Nordsøen skaber incitament til at investere i nye projekter, som vil forlænge den periode, som Danmark kan være selvforsynende.

I 1973 steg olieprisen markant på meget kort tid med store konsekvenser – også for Danmark.

Med tiden vil den grønne energi blive central for både dansk og europæisk forsyningssikkerhed. Men i dag stammer kun 25 procent af det totale energiforbrug i Danmark fra vedvarende energikilder – i Europa er tallet væsentligt lavere – og om 10 år er der ikke sket en afgørende forskydning i olie- og gasforbruget, fordi den grønne omstilling først og fremmest udfaser kul.

Europa-Kommissionen estimerer, at omkring 55 procent af energiefterspørgslen i Europa i 2030 skal dækkes af olie og gas. Og i Danmark er det et mål, at halvdelen af energibehovet skal dækkes af vedvarende energi i 2030.

Olie og gas er derfor helt centrale energikilder i både dansk og europæisk forsyningssikkerhed de næste mange år.

Derfor skal man i overgangsfasen sikre vilkår, som fremmer investeringer i olie- og gassektoren i Danmark og de øvrige olieproducerende lande i regionen. Gør man ikke det, vil man sætte sig i en situation, hvor landene i Europa bliver mere afhængige af import af olie og gas.

Forrige artikel Det Økologiske Råd: Djævlen ligger i detaljen i energiunionen Det Økologiske Råd: Djævlen ligger i detaljen i energiunionen Næste artikel Dansk Energi: Stadig sten på vejen mod en holistisk energiunion Dansk Energi: Stadig sten på vejen mod en holistisk energiunion
 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Luskede forhandlinger om Nordsøen

  Forhandlingerne om fremtiden for Nordsøfelterne er uhørt lukkede med manglende vilje til at lægge centrale tal frem for folketinget og offentligheden. En praksis der ifølge offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen er i strid med skatteforvaltningsloven .Læs:
  http://energiwatch.dk/Energinyt/Olie___Gas/article9269343.ece?utm_campaign=Morgen&utm_content=2017-01-05%2008%3A16%3A26&utm_medium=top&utm_source=Feed
  Samtidig er det et falsk billede Martin Næsby tegner når han i sit indlæg skaber frygt for en krise som vi så i 1973. Markedet idag er langt mere udbygget og der er slet ikke den samme fare for forsyningssikkerheden i de forhåbentlig få år vi stadig vil være afhængige af olie og gas. Det er derfor en gigantisk fejlinvestering hvis der investeres mia. i en langvarig klimaskadelig udvinding i Nordsøen hvor man samtidig vil bruge udvindingsmetoder der belaster havmiljøet med store mængder spildevand i forsøget på at pine de sidste dråber olie ud af undergrunden.

 • Anmeld

  Henning Bo Madsen

  Bevidste politiske valg

  Olie- og gas sektorens aktionærer kan tage det roligt. Det politiske flertal i Folketinget har bevidst valgt at bremse omstillingen af transportsektoren fra olieprodukter til el.
  Flertallet har også valgt at stoppe udbygningen med solceller til erstatning af el-produktion på fossile brændsler.
  Flertallet har også valgt, at der skal gennemføres færre energibesparelser.
  Flertallet har også valgt, ikke at kompensere for faldet i olie- og gaspriser med højere afgifter til gavn for miljøet og statens økonomi.
  Flertallet har også valgt, at brugen af el til varmeproduktion både på fjernvarmeværker og i husstande uden fjernvarme skal bremses med høje afgifter og juridisk binding til at aftage naturgas.
  Der er ikke brug for øget skattebegunstigelser af branchen i form af mindre skat på produktionen i Nordsøen.
  Der er brug for, at det politiske flertal tager sig sammen og vedtager en politik, der udfaser brugen af fossile brændsler.

 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Hvor længe skal vi acceptere oligarkernes dagsorden?

  Kan det kaldes andet end korruption hvis det lykkedes for regeringen at få en lempelse af Nordsøbeskatningen igennem folketinget i en lukket proces hvor selv det borgerlige medie Finans kan konkludere at Mærsks ejere vil blive forgyldt ved en kommende børsnotering?.
  http://finans.dk/protected/live/opinion/ECE9317220/skattegave-kan-udloese-nyt-dansk-olieeventyr-og-forgylde-maersks-ejere/
  Oligarkerne på Esplanaden har i årevis købt sig til indflydelse gennem økonomisk støtte til en lang række partier og politikere i folketinget
  https://www.information.dk/debat/2016/04/laenge-esplanadens-oligarker-vaere-paa-stoetten

Blå partier efterlyser regeringsudspil til klimalov

Blå partier efterlyser regeringsudspil til klimalov

KLIMALOV: Både Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti forventer et udspil fra regeringen, inden forhandlingerne om en ny klimalov starter senere på måneden. De tre blå partier kræver, regeringen åbner op for, hvordan den vil nå klimamålet.