Olie Gas Danmark: Olie skal bidrage til den europæiske energiunion

DEBAT: EU-Kommissionen estimerer, at 55 procent af energiefterspørgslen i Europa skal dækkes af olie og gas i 2030. Derfor vil olie og gas være en central energikilde i Europas forsyningssikkerhed de næ​ste mange år, skriver Martin Næsby, adm. direktør i Olie Gas Danmark.

Af Martin Næsby

Administrerende direktør, Olie Gas Danmark

Når regeringen og industrien netop nu forsøger at finde en løsning for Nordsøen, kan der meget vel være en interesse for udfaldet, som rækker ud over landets grænser.

Med energimæssig selvforsyning, som det ene af energiunionens tre ben, er forsyningssikkerhed foruden at være et nationalt anliggende også et regionalt europæisk anliggende.

Adgang til energi er kernen i det moderne samfund, og energimæssig forsyningssikkerhed er derfor helt centralt for Danmarks og øvrige landes sikkerhed. Vi tager typisk energiforsyning for givet – fordi den heldigvis som hovedregel er der.

Men en sikker og stabil energiforsyning skal være leveringsdygtig i både fredelige og mindre fredelige tider, og derfor er det nok heller ikke tilfældigt, at tankerne om en europæisk energiunion er blevet til i netop disse år.

EU producerer i dag omkring 50 procent af den energi, der forbruges i landene – og omkring 30 procent af den anden halvdel importeres fra Rusland.

Kun 25 procent fra vedvarende energikilder
Danmark er et lille land, men som olienation har vi en relativt stor produktion af olie og gas set i forhold til befolkningen. Derfor er vi også, som det eneste land i EU, selvforsynende med olie og gas – og det har vi været siden 1993.

Med den nuværende produktionsprofil med hastigt faldende produktion, ophører selvforsyningen allerede omkring 2020 – medmindre en aftale om Nordsøen skaber incitament til at investere i nye projekter, som vil forlænge den periode, som Danmark kan være selvforsynende.

I 1973 steg olieprisen markant på meget kort tid med store konsekvenser – også for Danmark.

Med tiden vil den grønne energi blive central for både dansk og europæisk forsyningssikkerhed. Men i dag stammer kun 25 procent af det totale energiforbrug i Danmark fra vedvarende energikilder – i Europa er tallet væsentligt lavere – og om 10 år er der ikke sket en afgørende forskydning i olie- og gasforbruget, fordi den grønne omstilling først og fremmest udfaser kul.

Europa-Kommissionen estimerer, at omkring 55 procent af energiefterspørgslen i Europa i 2030 skal dækkes af olie og gas. Og i Danmark er det et mål, at halvdelen af energibehovet skal dækkes af vedvarende energi i 2030.

Olie og gas er derfor helt centrale energikilder i både dansk og europæisk forsyningssikkerhed de næste mange år.

Derfor skal man i overgangsfasen sikre vilkår, som fremmer investeringer i olie- og gassektoren i Danmark og de øvrige olieproducerende lande i regionen. Gør man ikke det, vil man sætte sig i en situation, hvor landene i Europa bliver mere afhængige af import af olie og gas.

Forrige artikel Det Økologiske Råd: Djævlen ligger i detaljen i energiunionen Det Økologiske Råd: Djævlen ligger i detaljen i energiunionen Næste artikel Dansk Energi: Stadig sten på vejen mod en holistisk energiunion Dansk Energi: Stadig sten på vejen mod en holistisk energiunion
Med trusler skal klimalov bygges

Med trusler skal klimalov bygges

NYHEDSANALYSE: Det fremstår ofte som et teknisk problem at nå klimamålet om 70 procents reduktion af drivhusgasserne i 2030. De seneste dages trusler om at vælte klimaministeren og regeringen vidner om, at det i lige så høj grad bliver et politisk problem.