Olie Gas Danmark: Olien og gas er medspillere i den grønne omstilling

DEBAT: Fortsat olie- og gasproduktion er nødvendig for en stabil og konkurrencedygtig omstilling til grøn energi. Det skriver administrerende direktør i Olie Gas Danmark, Martin Næsby, som dog savner svar på en række spørgsmål om den grønne omstilling.

Af Martin Næsby
Administrerende direktør, Olie Gas Danmark

Danmarks produktion af olie og gas kommer naturligt til at spille en central rolle i Energikommissionens arbejde. Under overskriften ”grøn realisme” lægger regeringen i kommissoriet op til, at den grønne omstilling i Danmark skal ske på en måde, hvor dansk energipolitik tænkes ind i en europæisk sammenhæng, og hvor man i processen sikrer en stabil og sikker energiforsyning til Danmark.

Samtidig skal det ske på en måde, som er både konkurrencedygtig og udgiftsneutral for staten - blandt andet ved at man udnytter de anlæg og den infrastruktur, man har i dag, og uden at man forcerer en udfasning af olie- og gasproduktionen.

Kommissoriet lægger dermed op til, at Danmarks produktion af olie og gas er et led i den grønne omstilling.

Nordsøens værdi
Nordsøens ressourcer af olie og gas repræsenterer en stor værdi for både stat, virksomheder og samfund. Værdien kommer i form af skattekroner til staten, forsyningssikkerhed og et stort antal arbejdspladser, hvoraf mange er med til at skabe regional udvikling i det sydlige Danmark. 

Så længe, der er brug for olie og gas, vil det være fordelagtigt at producere vores egne ressourcer.

Ingen modsætning mellem olie, gas og grøn dagsorden
Dansk energipolitik har de seneste årtier fremmet en omstilling af energisystemet hen i mod mere vedvarende energi. Det vidner om, at der ikke er det modsætningsforhold mellem olien og den grønne omstilling, som nogle ønsker at skabe.

Det er ikke ophør af olie- og gasproduktion, men teknologisk udvikling, som skal bane vejen for den grønne omstilling.

Først og fremmest mangler den grønne energi endnu et svar på, hvordan man skal håndtere transportsektoren, som i dag næsten udelukkende håndteres af olien. Dernæst og mere generelt skal man finde svar på, hvordan man lagrer den grønne energi. I dag spiller gas en afgørende rolle, når vinden ikke blæser.

Svarene kommer ikke af, at man lukker de danske olie- og gasfelter ned før tid. Det tjener ingens formål. Tværtimod vil alle i Danmark tabe. Den danske industri vil selvsagt miste en meget stor indtægt. Men mere interessant for andre er det måske, at i kølvandet på virksomhedernes manglende fortjeneste ryger også skatteindtægterne, arbejdspladserne og forsyningssikkerheden.

Behov for olie og gas mange år frem
Energistyrelsens egne fremskrivningstal viser, at behovet for olie og gas vil være nogenlunde konstant de næste ti år, fordi den grønne omstilling først og fremmest udfaser kul. Så hvis ikke vi længere skal producere olie og gas i Danmark, skal vi importere den.

Det betyder, at vi - foruden at tabe værdien fra Nordsøen - ikke længere kan stille krav til under hvilke miljømæssige forhold, produktionen foregår. Det betyder også, at vi som nation bliver langt mere følsomme overfor prisudsving og politiske forhold, end vi er i dag.

Der er fortsat et stort potentiale af olie og gas i Nordsøen. Jeg håber, at Energikommissionens arbejde vil vise, at både i forhold til klimamål og dansk økonomi vil det give al mulig mening af udnytte de ressourcer, vi har.

Forrige artikel S: Grøn realisme ligner sort selvmål S: Grøn realisme ligner sort selvmål Næste artikel 92-gruppen: Opfølgning på Paris er deprimerende læsning 92-gruppen: Opfølgning på Paris er deprimerende læsning