Oliebranchen: Ros for realistisk tilgang

DEBAT: Fuld udnyttelse af de naturgivne energiressourcer er afgørende for bevarelsen af det liv, vi lever i dag. Derfor har Lilleholts (V) arbejde med at formulere en langsigtet strategi for Nordsøen været vigtig, skriver Martin Næsby, direktør i Olie Gas Danmark, og roser ministerens realistiske tilgang til energipolitikken.

Af Martin Næsby
Direktør, Olie Gas Danmark

Set fra den danske olie- og gasindustri har energi-, forsynings- og klimaministerens første år i stolen været vigtigt for industriens fremtid. Ministeren overtog arbejdet med at formulere en langsigtet strategi for Nordsøen. En strategi, som skal sikre en optimal udnyttelse af landets ressourcer i undergrunden.

Realisme frem for værdier
For det første, fordi, både vi og resten af verden, har brug for olien og gassen som energikilde i mange år endnu. I dag kommer kun omkring én pct. af det samlede globale energiforbrug fra vedvarende kilder og IEA (det internationale energiagentur) skønner, at det tal er oppe på fem pct i 2030. Langt størstedelen af den energi, vi bruger, kommer fra andre kilder. hvor olie og gas fortsat spiller en dominerende rolle.

Vi bliver heldigvis hele tiden bedre og mere effektive til at udnytte energien – men vi bliver også flere og rigere på jorden, hvorved mange mennesker løftes til et højere energiforbrug. Der er behov for at få flere energikilder i spil – i høj grad også grønne energikilder. Men samtidig er der et behov for en realistisk tilgang til dansk energipolitik, hvor politikken i højere grad baseres på realisme fremfor værdier. Det vil også gavne den grønne omstilling og i sidste ende klimaet.

En fuld udnyttelse af Danmarks naturgivne energiressourcer er en helt afgørende forudsætning for at kunne leve det liv, vi gør i dag. I Danmark og andre steder. Den forståelse er bredt accepteret. Og olie og gas vil fortsat spille en afgørende rolle i dette energimix. Med kun én procent af energien fra vedvarende kilder er der meget langt til den grønne omstilling. Vi bliver ikke grønnere af at ønske os grønnere, men ved at effektivisere vores forbrug af olie og gas og ved at udvikle en teknologi, som gør den grønne økonomi konkurrencedygtig.

Betragteligt bidrag til samfundet
For det andet – og et synspunkt som ministeren selv har givet udtryk for – giver det al mulig mening, at vi i Danmark producerer vores egne ressourcer, så længe verden har brug for olie og gas som energikilder. Selv når den tid kommer, hvor vi i Danmark ikke længere er afhængige af fossile brændsler.

Den danske olie og gas genererer et stort skatteprovenu til staten og skaber mange arbejdspladser. Mange af dem i områder af landet, som ligger meget langt fra hovedstadsområdet. Den danske olie har over tid bidraget med mere end 400 mia. kr. til statskassen, og på nuværende tidspunkt er omkring 15.000 mennesker ansat i industrien. Dertil kommer al den økonomiske aktivitet, som industrien fører med sig, og som generer endnu flere penge i statskassen og endnu flere arbejdspladser.

Olie og gas sikrer dansk energiforsyning
For det tredje bør behovet for at opretholde den danske forsyningssikkerhed anerkendes. Danmark har siden 1996 været selvforsynende med olie og gas, hvilket utvivlsomt er et gode for et land. Oliekrisen i 1974, hvor prisen på energiforsyningen til landet på kort tid blev mangedoblet, ligger måske mange år tilbage for Danmark, men vi ser noget tilsvarende ske i disse år mellem Ukraine og Rusland.

I den lange periode frem mod den grønne omstilling vil fortsat produktion af olie og gas sikre den danske energiforsyning.

 

Forrige artikel Greenpeace: Grøn realisme er langt fra Paris Greenpeace: Grøn realisme er langt fra Paris Næste artikel Lilleholt: Vi har fået noget fra hånden med grøn realisme Lilleholt: Vi har fået noget fra hånden med grøn realisme