Spørgsmål om nationale delmål i ny klimalov deler oppositionen

KLIMALOV: S bakker op om de seks principper i borgerforslaget til en ny klimalov, men vil forhandle om, hvordan de nationale mål skal fastsættes. Partiet erklærer sig tilfreds med femårige delmål, mens resten af oppositionen ønsker bindende mål for hvert år.

Selvom Socialdemokratiet ”overordnet” går ind for de seks principper i borgerforslaget til en ny klimalov, er det ikke alle principperne, som partiet ønsker udformet i en klimalov, præcis som de står nedfældet i borgerforslaget lige nu.

”Jeg vil tro, at når vi sætter os ned og diskuterer det i oppositionen, så vil vi alle sammen finde nogle sætninger, som vi vil have skrevet på en anden måde,” siger Jens Joel.

Stridspunktet ser ud til at blive, hvor hyppigt der skal nedfældes de nationale delmål, der skal sikre, at Danmark kan leve op til Paris-aftalen i år 2050. Forslagsstillerne har lagt op til, at de nationale delmål skal nedfældes med en femårig kadence i mindst 15 år.

Login