Pernille Weiss: Klimaet har brug for kloge afgifter, ikke ”feel good-skatter”

DEBAT: Vi skal fortsætte med at flyve, spise kød og leve vores liv – men på en måde, som belaster klimaet mindre. Desuden har vi behov for en ambitiøs klima- og energipolitik til gavn for både kloden og danske virksomheder, skriver Pernille Weiss.

Af Pernille Weiss
Spidskandidat til Europa-Parlamentet for De Konservative

Ingen må være i tvivl om, at klimaet står meget højt på Det Konservative Folkepartis og min EU-dagsorden.

Derfor skal alt mit politiske arbejde i Europa-Parlamentet måles i forhold til den effekt, det har på klimaet. Det er helt afgørende, at vi politikere præsenterer konkrete og realistiske løsninger – og færre skåltaler.

Vi skal opfylde målene i Paris-aftalen og FN’s verdensmål hurtigst muligt, og vi skal sigte mod at blive helt CO2-neutrale – altså producere så meget vedvarende energi, at det mere end opvejer den CO2, vi udleder.

Derudover skal vi sikre, at Paris-aftalens mål indskrives i alle EU’s handelsaftaler, og at der indgås bindende delaftaler om CO2-budgetter mellem landene i EU.

Ineffektive “feel good-skatter”
Vejen frem er ikke at bebyrde vores virksomheder og borgere med bureaukrati og ineffektive “feel good-skatter”. Det er kortsigtet og redder ikke klimaet på den lange bane.

Vi skal fortsætte med at flyve, spise kød og leve vores liv – men vi skal gøre det på en måde, som belaster klimaet mindre. Med kloge afgifter på for eksempel flybrændstof – ikke selve flybilletten – stimulerer vi flyselskaberne til at skifte til mindre CO2-skadelige brændstoffer.

EU bør tage initiativ til “trepartsforhandlinger”, hvor politikere, flyselskaber og forskere finder ud af, hvordan afgifterne bedst skrues sammen. En mulighed er også at indføre skattefradrag til flyselskaber, der hurtigt omstiller sig til grønnere løsninger.

Samme princip kunne man med fordel indføre for den tunge trafik på vejene, mens landbrugsstøtten kan bruges som et værktøj til at fremme den grønne omstilling i landbruget. De bedste resultater opnår vi med en kombination af pisk og gulerod – ikke med komplicerede bødesystemer.

Forskellige klimainitiativer
Det skal være lettere for virksomheder at samarbejde og udveksle viden på tværs af EU, og der skal skabes en tættere dialog mellem erhvervslivet og de myndigheder, der står for infrastrukturen.

Det gælder for eksempel på affaldsområdet, hvor mange virksomheder allerede i dag bruger genanvendelige materialer, men på grund af komplicerede systemer er det dyrt og besværligt at håndtere dem.

Nye datacentre vil om få år tegne sig for en betydelig del af Danmarks energiforbrug, men de vil også udlede store mængder overskudsvarme. Der findes allerede i dag teknologier, som kan udnytte denne varme i blandt andet fjernvarmesystemet – og vi bør sikre, at det bliver et krav til alle datacentre i EU.

Vi skal desuden arbejde for bedre og mere effektive EU-mærkningsordninger, så forbrugerne får konkrete værktøjer til at vælge bæredygtige produkter.

Hvis vi får udviklet et klimamærke med stor gennemslagskraft, kan det også være med til at skabe øget eksport – for verden efterspørger i stigende grad varer, som er produceret klimavenligt. Her bør Europa gå foran og vise vejen.

Erhvervsudvikling og bæredygtighed
Erhvervsudvikling og bæredygtighed er ikke modsætninger. Tværtimod. Ved at fremme EU’s globale konkurrenceevne og forsyningssikkerhed kan vi skabe endnu flere danske grønne eksportsucceser. En ambitiøs klima- og energipolitik gavner ikke kun kloden, men også danske virksomheder.

I stedet for at importere energi for milliarder af euro bør vi dele Europas energiressourcer bedre inden for EU’s energiunion. Og vi bør blive mindre afhængige af leverandører som Rusland og Mellemøsten, hvilket også gør os mere fleksible og omstillingsparate over for ændringer i fremtidens energikilder.

Jeg vil arbejde for, at EU leverer på klimamålene og satser på cirkulær økonomi, vedvarende energi, innovation, bæredygtige løsninger og kloge afgifter. Og som medlem af den største partigruppe i Europa-Parlamentet, EPP, kan jeg give Danmark en afgørende stemme på den grønne dagsorden.

Forrige artikel Rina Ronja Kari: EU er klimahykler Rina Ronja Kari: EU er klimahykler Næste artikel Margrete Auken: Klimaet har brug for en redningspakke Margrete Auken: Klimaet har brug for en redningspakke
Erhvervslivet: Giv os en fokuseret, grøn forskningsstrategi

Erhvervslivet: Giv os en fokuseret, grøn forskningsstrategi

SATS: Der skal flere penge til forskning og udvikling af nøgleteknologier i den grønne omstilling, men pengene skal gives med et større blik for, hvad samfundets gevinster er. Det er de store mål med DI og Dansk Energis forslag til en grøn forskningsstrategi. Ifølge Klimarådets formand er tankerne rigtige.