Professor: Der skal findes en løsning på elafgiften nu

DEBAT: El er nøglen til et effektivt energisystem. Hvis Danmark skal være et fossiltfrit samfund, er det derfor nødvendigt at afskaffe elafgiften, som forhindrer udbredelsen af el som energikilde, skriver Birgitte Sloth. 

Af Birgitte Sloth
Professor, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet

Regeringens mål for dansk energipolitik er, at Danmark i 2050 skal være lavemissionssamfund uafhængigt af fossile brændsler.

Det vil indebære, at energi produceres og lagres decentralt i mange typer anlæg med kendte og nye teknologier: sol, vind, vandkraft, batterier og måske bølgeenergi og brint, sikkert også helt nye, hidtil ukendte teknologier.

Energikilder skal supplere hinanden
Hvis dette energisystem skal være effektivt, skal det hænge sammen, så de forskellige teknologier kan supplere hinanden.

Det er også nødvendigt, at forbrugere og virksomheder er med til at skabe balance, når der er brug for det. For eksempel når det er vindstille, eller når der skal tændes for alle landets komfurer den 24. december.

Elektricitet er mest fleksibelt 
Et sammenhængende energisystem skal baseres på elektricitet, der er den mest fleksible energiform.

For at sikre effektiv produktion og de lavest mulige priser på den fossilfri energi, skal systemet desuden være så markedsbaseret som muligt, så energi bruges der, hvor den tilfører mest værdi.

Internationalt samarbejde, stadigt bedre udlandsforbindelser og sammenhængende europæiske elektricitetsmarkeder kan bidrage til at sikre en stabil forsyning.

Det samme kan mere svingende elpriser og nye digitale styringsteknologier. Hvis bare priserne afspejler omkostningerne.

Afgifter hindrer et fossiltfrit samfund
Det er desværre ikke tilfældet i dag, hvor en række uhensigtsmæssigheder i afgiftssystemet og andre regler gør rentable og fornuftige løsninger uøkonomiske for forbrugere og virksomheder.

Særligt problematisk er elafgiften, der forhindrer den elektrificering af energisystemet, der skal muliggøre det fossilfri samfund. Desværre indbringer afgiften et så stort provenu, at det er svært bare at afskaffe den.

Det er helt nødvendigt at finde en løsning, og allerede nu markere klart, at systemet vil blive ændret. Også selvom det måtte tage nogle år, før ændringerne er gennemført.

Der er længe til 2050, og vi kender ikke de fremtidige teknologiske muligheder, men beslutninger, der træffes nu, er helt afgørende for at nå målsætningen.

Aftale skal være langsigtet 
Energiinvesteringer er tunge, og det fremtidige system må nødvendigvis bygges gradvist op. Ellers bliver det alt for dyrt.

Det er derfor nødvendigt, at der allerede nu bliver mest mulig klarhed om den fremtidige udvikling og politik. Det kræver en energiaftale, der på én gang er ambitiøs, bred og langsigtet.

Omkostningerne ved at producere elektricitet i for eksempel store havvindmøller eller solcelleparker er allerede faldet meget.

I et fossiltfrit samfund må elprisen være høj nok til at sikre de nødvendige investeringer, men i en overgangsperiode vil det fortsat være nødvendigt med støtte til vedvarende energiproduktion.

Både for at sikre et tilstrækkeligt højt investeringsniveau og for at fremme den teknologiske udvikling. Også fordi stor usikkerhed om den fremtidige udvikling og politik, og dermed om de fremtidige energipriser, gør investeringer i energiproduktion risikable og dermed dyre.

Rammevilkår må være stabile 
Rammevilkårene for forskellige produkter og teknologier skal være så stabile og forudsigelige som muligt, således at erhvervene får mulighed for at forberede sig bedst muligt på fremtiden.

Det er ikke hensigtsmæssig med stop-go-politik, som vi for eksempel har oplevet det i forhold til elbiler og solcelleanlæg.

En ambitiøs og langsigtet energiaftale med stabil støtte til investeringer og til teknologisk udvikling vil ikke bare kunne bringe Danmark i retning af det fossilfri samfund, der er målsætningen.

Den kan også bidrage til at bevare den danske position som foregangsland for udvikling og integration af vedvarende energikilder i energisystemet.

Danmark er attraktiv for datacentre
Vi har vist, at det er muligt at skabe en elsektor, hvor over 40% af forbruget dækkes med vind, samtidig med at der er meget høj forsyningssikkerhed.

Det er et vigtigt signal til omverden. Det er også en god indtægtskilde.

Danmark eksporterer energiteknologi for over 70 milliarder kroner årligt og er for eksempel en attraktiv vært for de store datacentre. Det er en position, det er værd at bevare, også på kort sigt.

Forrige artikel Syv anbefalinger fra Dansk Byggeri: Sådan bruger vi energien mere effektivt Syv anbefalinger fra Dansk Byggeri: Sådan bruger vi energien mere effektivt Næste artikel Dansk Energi til Dansk Fjernvarme: Lavere elafgift fremmer fornuftige overskudsvarmeprojekter Dansk Energi til Dansk Fjernvarme: Lavere elafgift fremmer fornuftige overskudsvarmeprojekter
 • Anmeld

  Sven Berentzen · Pensionist

  elafgiften

  Brug dog penge, som er mønter på skatte lettelser, til at fjerne alle el afgifter.

 • Anmeld

  Holger Skjerning · Tidl. lektor i fysik og ENERGI ved DTU

  El-afgifter er en del af opskriften...!

  Det er vigtigt, at lægge mest muligt af energiforbruget over til el.
  Men samtidig skal man støtte udbredelsen at fornuftige el-forbrugende ting: Altså flere varmepumper, el- og hybridbiler (både personbiler og busser) og elektrificering af tog.
  Og jeg tør næsten ikke skrive, at vi bør overveje ( = tænke grundigt over) at ændre en særdeles dum beslutning i 1985 (det er 32 år siden!), som medførte, at vi ikke udnytter verdens bedste og mest grønne el-kilde: kernekraften.
  Den benyttes i 31 lande og er, - sammen med vandkraft - de eneste store, stabile el-kilder i verden, der ikke udsender CO2 - og derfor kunne afhjælpe de værste klimaændringer.
  Med ordet "stabile" mener jeg, at de fungerer de ca. 100 dage hvert år, hvor vindmøller og solceller ikke leverer strøm.
  Det bør indgå i politikernes overvejelser!

 • Anmeld

  Holger Skjerning · Tidl. lektor i fysik og ENERGI ved DTU

  Forslag til forbedring af debatten!

  De fleste debat-fora giver mulighed for at korrigere et indlæg, f.eks. i 10 minutter.
  I min kommentar lige før dette, skulle der i overskriften have stået: "Reduktion af el-afgifterne er en del af opskriften", - men bordet fanger, når man har trykket "send kommentar". Kan denne mulighed indbygges?

 • Anmeld

  Boe Carslund-Sørensen · Næstformand for DENFO

  Øget el-forbrug kræver mere backupkapacitet.

  Vi kan ikke øge el-forbruger uden, at vi øger backupkapaciteten, hvis ikke det øgede el-forbrug kan kobles ind og ud i så det flugter med de fluktuerende el-produktionsanlægs el-produktion. Lagring af el, hvor den lagrede el kommer tilbage som el er alt for dyrt både energimæssigt og økonomisk. Dualistisk energiforbrug, der både kan drives med el eller en anden energikilde, kan indirekte lagre el i forholdet en til en eller bedre.

 • Anmeld

  Holger Skjerning · Tidl. lektor i fysik og ENERGI ved DTU

  Korrekt: mere backup...!

  Flere vindmøller og større elforbrug kræver mere backup og/eller kraftigere udlandskabler, og desuden sikre aftaler om levering af backup-strøm, når møllerne står stille eller næsten stille.
  Allerede nu er det udlandet, der redder situationen, når det ikke blæser.

 • Anmeld

  Søren Frydendahl Krab

  Alternativ energi

  Det vil indebære, at energi produceres og lagres decentralt i mange typer anlæg med kendte og nye teknologier: sol, vind, vandkraft, batterier og måske bølgeenergi og brint, sikkert også helt nye, hidtil ukendte teknologier.
  SKRUVES der, ja der er vigtigt, og vi skal stoppe Vindenergi nu udbredelsen nu, og koncentrere os om de andre typer, som står langt tilbage på listen, og nærmest ikke får tilskud

 • Anmeld

  Holger Skjerning · Tidl. lektor i fysik og ENERGI ved DTU

  Ja, jeg tror, jeg er enig...!

  Søren: Du mente "SKRIVES der", og dit citat står faktisk højt oppe i artiklen!
  Du foreslår andre el-kilder end vindkraft. Enig! - Mon du tænker på kernekraft. Det håber jeg!
  Kernekraft og vandkraft er de to eneste store, stabile el-kilder, der leverer strøm, når det ikke blæser, og når solen ikke skinner.
  Men det har jo næsten været forbudt i 32 år at nævne det i debatten! - I Danmark er det kun REO og LA, der tør nævne kernekraften (kk).
  To mellemstore kk på hver side af Storebælt kunne levere 60-80 % af vores el- og varme-behov (vha varmepumper) og ca. halvere vores CO2-udslip allerede i 2040. Hvis vi altså VIL være et grønt foregangsland???
  Og så behøver vi ikke hvert andet år lave nye energiaftaler, der ikke holder, hvad de lover!

 • Anmeld

  Michael Søgaard Jørgensen · Lektor

  Vedvarende energi - ikke kernekraft - er fremtiden

  Kernekraft er så ufleksibelt og giver masser af affaldsproblemer - så det er ikke vejen frem. Selv problemerme med den lille reaktor fra Risø er ikke løst. Nye kernekraftanlæg i Finland m.m. forsinkes og fordyres.
  Fremtiden er sol, vind, biogas kombineret med energilagring og energibesparelser - det giver mulighed for et energisystem baseret på lokale energiressourcer.

 • Anmeld

  Holger Skjerning · Tidl. lektor i fysik og ENERGI ved DTU

  Den sædvanlige udenadslære...!

  Michael: Jeg har debatteret kernekraft, energi og klima siden 1976, og dine bemærkninger om kernekraft er stort set dem, som OOA fremførte indtil 1985, hvor vi droppede kernekraften i planlægningen.
  Jeg vil (lidt for sjov) benytte din måde at argumentere på:
  Vindkraft er ufleksibel, den virker kun, når det blæser, så den er ikke vejen frem. Det samme gælder solceller. Energilagring i større stil er ikke opfundet, og bliver det ikke foreløbig, - måske aldrig. Og man kan ikke producere energi vha energibesparelser!!!
  Mere seriøst:
  Kernekraft - derimod - leverer strøm (nu i 31 lande), og den leverer strøm, når der er brug for den. Den anbefales desuden af IEA og IAEA - og faktisk også af IPCC, så den er vejen frem, hvis man ønsker fossil-fri energi.
  OK, du har ret i en ting: De nye EPR-reaktorer (Finland og England) bliver urimeligt dyre. Det er prototyper, - og prototyper (også for vindmøller) er altid dyre. - Men især Kina, Indien og Syd Korea bygger dem hurtigere og billigere, og det er et politisk spørgsmål, om man vil lade dem bygge i Vesten.