Radikal: Klimanedtællingsur i folketingssalen vil skabe grønt fokus

DEBAT: Tiden er ved at rinde ud for handling på klimaområdet. Derfor bør Folketinget konstant blive mindet om, at den tid, der spildes på andet end grønne reformer, leder mod en fremtid, vi er ved at ruinere, skriver Louise Vinther Alis, folketingskandidat for Radikale.

Af Louise Vinther Alis (R)
Folketingskandidat og formand for Radikales dialogforum for grøn omstilling

Det virker, som om Christiansborgpolitikerne ikke forstår den oprigtige iver, der er efter at se reelle forpligtende tiltag, som udvises af den store gruppe af klimabekymrede borgere.

Skal politikerne have lov til at blive ved med at negligere den krise, vi står i?

Årets folketingsvalg bliver det første valg i årtier, der vil blive afgjort af grønne stemmer. Vælgerne har efterhånden forstået, at grøn omstilling ikke er noget, der skal sikres på lang sigt – men at det derimod er noget, der skal ske nu og her. I særdeleshed ungdommen har fået øjnene op for situationens alvor og kræver, at de eneste, der reelt har mulighed for at vende kurven, også påtager sig det ansvar, der kræves.

Klimanedtæller
Sidste år lancerede the Guardian en klimanedtæller i form af en hjemmeside med et detaljeret nedtællingsur. På siden kan man se tiden tælle baglæns, samt følge, hvor meget CO2 vi hvert sekund bruger af den begrænsede kvote, vi har tilbage, hvis vi skal holde os under to grader.

Målet på to grader er fastsat som maksimum som en del af Parisaftalen – ikke som et forblommet drømmescenarie, men derimod som smertegrænse for at undgå de største klimaafledte katastrofer. Dette ur, som enhver bør ofre et besøg, er en smertelig påmindelse om, hvor uhyggeligt travlt vi har.

Jeg forstår godt især de unges frustration. De har ikke tid til at tage en kandidatgrad, for handlingen skal være nu – ikke når de engang er færdiguddannede. Dengang de unge, der nu strejker, kom til verden, i starten af nullerne, var jeg lige startet på studiet til miljøingeniør.

Og det var faktisk bevidstheden om de eksisterende og ventede klimaforandringer, der dengang drev mig i mit studievalg. Jeg ville specialisere mig inden for området for at kunne ændre på den virkelighed, der omgav mig.

Vi kan ikke lukke øjnene
Lad mig kort tage jer med en tur tilbage til starten af det nye årtusinde, hvilket jo kun er knap to årtier siden. Den daværende venstreregering havde stor succes med deres nye slogan: ”Mest miljø for pengene”.

Denne tilgang betød i realiteten, at der blev skåret kraftigt på blandt andet test af drikkevand, hvilket naturligvis førte til færre fund af forurenet drikkevand. Devisen var altså ”ude af øje, ude af sind”: Hvis vi lukker øjnene for problemerne, forsvinder de næsten.

Og hvad skete der så politisk på klimaområdet? Op igennem nullerne formåede statsministeren vedholdende at benægte, at klimaforandringerne overhovedet var menneskeskabte. Altså nogenlunde samme tilgang som for miljø, dog i værre grad: Hvis vi lukker øjnene og benægter problemerne, eksisterer de slet ikke.

De unge, der blev født omkring årtusindeskiftet, da jeg og mine medstuderende på DTU Miljø gik rundt og forberedte os på en grønnere fremtid, lever nu heldigvis i en mere oplyst virkelighed. Der er ikke længere nogen seriøse politikere eller statsoverhoveder, der forsøger at benægte eksistensen af menneskeskabte klimaforandringer.

Mangel på politisk handling
Til gengæld mangler vi stadig at se en plan for, hvad vi vil gøre ved problemet. Der snakkes meget om grøn elektricitet og elbiler – og det er naturligvis fantastisk – men selv hvis vi gør både el, varme og landtransport fuldstændigt bæredygtig, vil det kun have reduceret gennemsnitsdanskerens klimaaftryk med cirka en fjerdedel.

Der mangler således politik på en masse områder. Udledninger fra landbruget adresseres slet ikke, skønt fødevarer dækker for lige så meget som bilisme, el og varme tilsammen.

Derudover mangler vi også at få en plan for vores boliger samt emissioner fra privat og offentligt forbrug, før vi kan siges at være på vej.

Så skal de folkevalgte fortsat have lov at vende det blinde øje til?

Det mener jeg, af hensyn til de næste generationer, faktisk ikke, at vi kan tillade os. Jeg mener derimod, at vi har brug for, at klimanedtællingsuret bliver sat op på storskærm i folketingssalen.

Det bør hænge til frit skue som en konstant påmindelse om, at al den tid, der spildes på andet end grønne reformer, leder os tættere på en fremtid, vi er ved at ruinere i stedet for at bevare.

Forrige artikel Lolland: Beløn kommuner for omstilling til grøn energi  Lolland: Beløn kommuner for omstilling til grøn energi Næste artikel Alternativet om radikalt nej til grønt superministerium: Finansministeriets magt skal svækkes Alternativet om radikalt nej til grønt superministerium: Finansministeriets magt skal svækkes
Podcast om klima: Derfor tøver regeringen pludselig

Podcast om klima: Derfor tøver regeringen pludselig

AJOUR: Regeringen foreslår en halv million elbiler i 2030, fordi man ikke vil risikere at lade almindelige familier betale regningen. Altingets klimaredaktør, Morten Øyen, forklarer i dagens udsendelse.