Rasmus Nordqvist: Kun en europæisk Green New Deal kan stoppe klimakrisen

DEBAT: EU bør indføre en bindende klimalov og en ny miljø- og klimadomstol, som skal holde Europas lande op på den grønne omstilling, skriver spidskandidat Rasmus Nordqvist.

Af Rasmus Nordqvist (ALT)
Spidskandidat til Europa-Parlamentet for Alternativet

EU kan og skal spille en afgørende rolle i en seriøs og omfattende global grøn omstilling. Derfor skal politikerne begynde at tage befolkningernes bekymringer og videnskabens anbefalinger alvorligt.

Aldrig har videnskabens opråb og anbefalinger til hurtig og radikal klimahandling været tydeligere end nu. Og aldrig har de politiske løsninger været klarere. Vi har kun ganske få år til at vende kursen og få sat ind på en bæredygtig vej, og derfor er det kommende europaparlamentsvalg det vigtigste nogensinde.

Nyt grønt superministerium
I Danmark har Alternativet foreslået at ændre den måde, vi fører politik på. I stedet for at lade Finansministeriet have det endelige ord og vurdere alt ud fra, om det skaber vækst og er billigst muligt, vil vi omrokere statsadministrationen, så det i stedet er et grønt superministerium, der sætter rammen for den førte politik.

På samme måde vil vi ændre EU, der som verdens største økonomi har mulighed for at bane vejen for en global grøn omstilling. Sammen med en række bevægelser, partier, intellektuelle og eksperter fra hele Europa har vi skabt et fælles politisk program, der sætter den grønne omstilling øverst på dagsordenen.

Derfor går Alternativet sammen i det transnationale parti European Spring til valg på en massiv europæisk investering i at fremtidssikre vores natur, miljø, mennesker og klima.

500 milliarder euro til infrastruktur
Vi kalder vores ambitiøse omstillingsprogram Green New Deal med henvisning til præsident Roosevelts New Deal i USA i 1930'erne. Under den store depression stod USA over for en statsbankerot, et samfundskollaps og en gryende humanitær katastrofe. Roosevelt formulerede en økonomisk New Deal for at få landet på fode.

Nu står vi over for en ny krise: klimakrisen. Derfor foreslår vi, at vi på samme måde udnytter den bundne opgave, som omstillingen er, til samtidig at tage hånd om andre væsentlige problemer, der præger Europa i disse år, så vi får skabt et økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt Europa. 

Vi vil blandt andet investere 500 milliarder euro årligt − svarende til tre procent af EU's BNP − i omstilling af Europas infrastruktur. Vi skal have klimavenlig transport, og den vedvarende energi skal erstatte den sorte, så vi lever op til FN's klimapanels anbefalinger og yder vores bidrag til, at vi når Paris-aftalens mål.

Alternativet går til valg på, at vi træder sammen i Europa. At vi udnytter det unikke fællesskab til at skabe et europæisk samfund, der er langt mere frit, rigt og lige end i dag.

Et grønt opgør med stilstanden i EU
Green New Deal kræver et radikalt politisk kursskifte væk fra status quo. Og det kræver modet til at tage livtag med de grundlæggende strukturer, økonomiske modeller, produktionsmetoder, adfærd og forbrugsmønstre, som over tid har skabt problemerne. Gør vi ikke det, kan vi ikke forvente, at tingene ændrer sig. For det er netop status quo, der i dag forstærker krisen.

Vores plan for et radikalt politisk kursskifte indeholder blandt andet en bindende klimalov for hele EU, der skal tage alle midler i brug for at begrænse den globale opvarmning. Planen indeholder, at prisen på forurening skal svare til den samfundsskade, den gør, og derfor skal udledningen af CO2 være langt dyrere end i dag.

Den indeholder også en ny fælles landbrugspolitik, hvor vi blandt andet ikke skal give passiv støtte til intensiv animalsk stordrift, men vi i stedet bruger EU's massive landbrugsstøtte til aktivt at skabe mere natur-, miljø- og klimavenlig fødevareproduktion.

Og så foreslår vi i Green New Deal, at vi får nogle juridiske sanktionsmuligheder, så det ikke længere er muligt at ignorere eller forbryde sig mod de mål, vi er blevet enige om i EU og internationalt. Derfor vil vi udvide EU-Domstolen med en ny miljø- og klimadomstol. 

Green New Deal er et tiltrængt opgør med stilstanden i den europæiske politik. EU er vores mest virkningsfulde og bedste værktøj i kampen mod klimaforandringerne. EU er en gave for den grønne omstilling, hvis vi får gang i en Green New Deal.

Forrige artikel Enhedslisten: Alternativist fremfører forfejlet kritik af vores klimaplan Enhedslisten: Alternativist fremfører forfejlet kritik af vores klimaplan Næste artikel Transportforsker: Blå bloks vejinvesteringer skader ikke klimaet Transportforsker: Blå bloks vejinvesteringer skader ikke klimaet