Rederiforeningen efter valget af Trump: Brancherne må vise vejen for klimaet

DEBAT: Hvis USA dropper sit engagement for klimaet med Donald Trump som præsident, må de forskellige brancher gå forrest med arbejdet for at mindske CO2-udslip. Det skriver Maria Bruun Skipper, underdirektør i Danmarks Rederiforening.

Af Maria Bruun Skipper
Underdirektør i Danmarks Rederiforening

Selvom Donald Trumps klimapolitik endnu ikke er klart skitseret, kan det se sort ud for den globale klimakamp.

USA står for cirka 15 procent af klodens samlede udledninger af drivhusgasser. Derfor er det trist, hvis USA helt dropper sit engagement i de globale klimamål i COP21-aftalen.

Trods amerikanske benspænd er der heldigvis sat gang i en grøn udvikling, der bliver svær at stoppe. For stadig flere sektorer og virksomheder melder sig klar i kampen mod klimaforandringer. Det er de danske rederier det seneste eksempel på.

Skibsfart vurderes at stå for 2,2 procent af verdens samlede CO2-udledninger. Det kan lyde af lidt, men det svarer faktisk til et land på størrelse med Tyskland. Derfor bliver vi også nødt til at tage ansvar.

2018 bliver afgørende
En helt afgørende deadline bliver 2018, hvor FN’s søfartsorganisation har besluttet, at der skal vedtages en foreløbig strategi for, hvordan skibsfartens udledninger af drivhusgasser minimeres.

Når forhandlingerne om skibsfartens reduktionsplan for alvor sættes i gang i det nye år, vil de danske rederier gå forrest for at sikre, at CO2-strategien kommer til at være både ambitiøs og realistisk.

Konkret foreslår vi, at der trækkes en streg, så udledninger ikke må overstige de nuværende 2,2 procent. Det er selvom verdensøkonomien forventes at vokse i fremtiden, hvilket sandsynligvis vil betyde en stigning i skibsfarten.

Trods dette skal skibsfartens andel af udledningerne falde i takt i med resten af verdensøkonomien som forudsat i COP21-aftalen.

Det betyder i runde tal, at skibsfartens udledninger senest skal toppe i 2025 og være halveret i 2050 sammenholdt med niveauet i dag. I den anden halvdel af dette århundrede skal udledningerne gå i nul.

Skift til CO2-neutrale brændstoffer
Skal vi i mål, foreslår vi, at hele værktøjskassen tages i brug. Vi skal bruge tekniske og operationelle tiltag som bedre design af skibenes skrog, smartere ruteplanlægning og hastighedsregulering. Derudover bliver vi nødt til at indføre økonomiske tiltag som en global afgift på brændstof, hvilket vi støtter.

For at komme helt i bund med CO2-udslippet vil det ultimativt være nødvendigt at skifte fra fossile til CO2-neutrale brændstoffer. Brint kan her være en løsning, men der er behov for nytænkning og innovation, før disse teknologier kan udbredes.

Selvom de politiske vinde i USA nu blæser den anden vej, er der håb for klimaet. Men det kræver, at erhvervslivet i højere grad kommer på banen med forslag, så vi får en grøn omstilling, der ikke kun er drevet af politiske ambitioner, men som også trækker på markedskræfterne.

Forrige artikel AU-forsker: Dokumentationen af indsatsen for et renere miljø halter AU-forsker: Dokumentationen af indsatsen for et renere miljø halter Næste artikel EL: Hvordan vil regeringen indfri målsætningen om 50 pct. vedvarende energi i 2030? EL: Hvordan vil regeringen indfri målsætningen om 50 pct. vedvarende energi i 2030?