Regeringen indgår aftale med DF om vindmøller og solceller

AFTALE: Regeringen og Dansk Folkeparti blev tirsdag enige om en aftale, der for første gang skal lade solceller og vindmøller konkurrere om at levere mest grøn strøm. Det er energipolitisk danmarkshistorie, siger ministeren.

I de næste to år skal vind- og solenergi konkurrere om at levere grøn strøm til danskerne.

Det bliver resultatet af den aftale, regeringen og Dansk Folkeparti indgik tirsdag. Aftalen betyder, at der i 2018 og 2019 hvert år vil blive afsat godt en milliard kroner til udbud, hvor projektudviklere med solceller, landvindmøller og kystnære havvindmøller skal konkurrere om at levere så meget strøm som muligt.

Det er regeringens forventning, at der for beløbet vil kunne opføres 190 MW vedvarende energi, eller hvad der svarer til omkring 140.000 danske husstandes årlige elforbrug.

Energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) er stolt over aftalen, som han kalder ”energipolitisk danmarkshistorie".

”Vi sikrer en fortsat grøn omstilling i Danmark væk fra fossile brændsler og over til vind og sol. Vi sikrer, at der bliver konkurrence om at levere mest grøn energi til forbrugerne. Og vi sikrer, at der ikke kommer uventede ekstraregninger til forbrugerne, ligesom vi gang på gang så med PSO-afgiften,” siger energiminiser Lars Chr. Lilleholt i en pressemeddelelse.

Vil væk fra forskellige støttesatser
Den nye støttemodel betyder, at støtten tildeles som et fast pristillæg oven i elprisen, så usikkerheden om udsving i elprisen bæres af projektudviklerne og ikke statskassen og dermed skatteborgerne.

I aftalen er der afsat 1,015 milliarder kroner årligt i 2018 og 2019 til udbud. I regeringens udspil fra juni var der afsat næsten 1,3 milliarder kroner. Derfor har regeringen også neddroslet, hvor meget vedvarende energi der forventes opført – fra 200 til 190 MW.

I Dansk Folkeparti er man glade for aftalen, der bliver første forsøg med konkurrence mellem forskellige teknologier.

”I dag er der over 30 forskellige støttesatser til vedvarende energi i Danmark. Det er uigennemskueligt, det giver uventede budgetoverskridelser og ekstraregninger til forbrugerne, og det sikrer ikke mest vedvarende grøn energi for pengene. Det skal vi væk fra, og denne aftale er et vigtigt skridt i den retning,” siger Dansk Folkepartis energiordfører Mikkel Dencker i pressemeddelelsen.

Den nye udbudsmodel, hvor teknologierne skal konkurrere, skal ifølge ministeren give erfaringer til den store energiaftale, der skal gælde efter 2020.

SF: Regeringen skruer ned for klimaindsats
Regeringens tanker har dog mødt stor modstand fra Vindmølleindustrien og de øvrige partier i energiforliget. Ifølge dem er udspillet båret af markeds-ideologi, fremfor hvad der reelt kan give mest grøn energi.

Oppositionen ønskede i stedet den form for udbudsmodel, som har været med til at drive prisen ned på havvindmøller.

Tirsdag formiddag meddelte Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale og SF derfor, at de ikke ønskede at være med.

”Det værste er, at regeringen endnu engang skruer ned for klimaindsatsen. Men det er endnu mere tosset, at de samtidig skader danske erhvervsinteresser og mulighederne for at skabe job i Danmarks hurtigst voksende industri – nemlig vindmølleindustrien,” sagde SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, oven på mødet i forligskredsen tirsdag formiddag.

Tror stadig på bred energiaftale
Selvom oppositionspartierne ikke har været begejstret for regeringens generalprøve, så er energiministeren fortrøstningsfuld i forhold til at lande en bred energiaftale.

”Som minister arbejder jeg som udgangspunkt altid for at lave så brede aftaler som muligt, og det gjorde jeg også her. Der er tale om en helt ny måde at lave grøn energi i Danmark, som vi skal have testet de næste to år. Det er ikke alle partier, der ønsker at tage ansvar for dette initiativ, men derfor kan vi jo sagtens lave brede aftaler på energiområdet i fremtiden. Jeg vil i hvert fald lægge mig i selen for, at vi får en ny bred energiaftale for perioden 2020-2030, som regeringen vil give sit udspil til lige på den anden side af nytår,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Foruden en ny udbudsmodel for sol- og vindenergi indeholder aftalen en overgangsordning for landvindmølleprojekter og en ordning til forsøgsmøller.

Forrige artikel Energiminister styrer mod smal vindmølleaftale Energiminister styrer mod smal vindmølleaftale Næste artikel Regeringen tester Socialdemokratiet med generalprøven til energiaftale Regeringen tester Socialdemokratiet med generalprøven til energiaftale