Regeringen vil regne på klimaeffekten af alle nye love

KLIMALOV: Politikerne skal vide, hvad de forslag, de stemmer igennem Folketinget, betyder for klimaet. Klimavurdering af love vil derfor være en del af regeringens bud på en ny klimalov, siger klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Trækker denne lov i retning mod et bedre klima, eller gør den det vanskeligere at nå klimamålsætningerne?

Det skal Folketingets politikere vide, når de stemmer love igennem, mener regeringen.

Derfor skal en ny klimalov sikre, at alle lovforslag i Folketinget bliver underlagt et særligt klimablik.

Login