Regeringens energispare-kompromis splitter aktørerne

BESPARELSER: Med den nye PSO-aftale er politikerne også blevet enige om rammen for energiselskabernes indsats for energibesparelser. Dansk Energi er godt tilfreds, men Dansk Byggeri frygter, energispareindsatsen undermineres.

Energiselskabernes indsats for energibesparelser skal neddrosles.

Fra 12,2 PJ årligt til ca. 10,1 PJ årlig.

Det blev alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet enige om som en del af den store PSO-aftale i sidste uge.

Login