Rina Ronja Kari: EU er klimahykler

DEBAT: EU vil gerne fremstå som miljøets og klimaets forkæmper, men det er svært at tage alvorligt, når Unionen samtidig støtter produktionen af kul og andre fossile brændstoffer. EU har spillet fallit, skriver Rina Ronja Kari.

Af Rina Ronja Kari
Medlem af Europa-Parlamentet og spidskandidat for Folkebevægelsen mod EU

Ingen kan længere være i tvivl om, at klimakrisen er en af de helt store udfordringer i vores tid. Folk går på gaden verden over. De unge europæere har kigget op fra iPhonen, rejst sig fra sofaen og gået på gaden igen og igen for at fortælle verdens ledere, at de skal tage sig sammen og komme i gang.

Som Greta Thunberg sagde til Juncker, da hun besøgte Bruxelles i februar: “Ja, vi har brug for håb, men det, vi har mere brug for, er handling”.

Det samme kan jeg sige til EU: Tag jer sammen. Kom i gang, og vis noget handling.

Alt for ofte er EU-regler til skade for miljø og natur, eller også begrænser de landenes muligheder for at lave bedre regler. Ligesom EU-støtte kan være med til at skabe problemer for mere miljøvenlige alternativer. Det gælder for eksempel EU-støtte til motorveje og konventionelt landbrug.

Stop støtte til kul
EU’s direkte støtte til produktion og forbrug af fossile brændstoffer får Unionens klimapolitik til at fremstå hyklerisk.

Ifølge en rapport fra Climate Action Network er der inden for EU givet mindst 112 milliarder euro i subsidier til produktion og forbrug af fossile brændstoffer mellem 2014 og 2016. Heraf var 4 milliarder euro finansieret direkte af EU.

EU vil gerne fremstå som miljøets og klimaets forkæmper. Men det er svært at tage alvorligt, når EU samtidig støtter produktionen af kul og andre fossile brændstoffer, som er nogle af de absolut værste årsager til global opvarmning.

EU skal stoppe al støtte til udvinding af kul og andre fossile brændstoffer og i stedet anvende de midler på grøn omlægning og bæredygtig energi.

CO2-kvoter løser det ikke
EU lader også på klimaområdet økonomiske hensyn gå forud for alt. Et tydeligt eksempel er EU’s marked med CO2-kvoter. Her udstedes en række kvoter for CO2-udledning, som virksomhederne kan købe. De kvoter giver dem ret til at udlede et bestemt antal tons kuldioxid.

EU’s kvotesystem får voldsom kritik fra miljøorganisationer. Friends of The Earth mener, at CO2-kvotesystemet helt skal afskaffes og erstattes af CO2-skatter. Ifølge EU Observer påpeger eksperter, at prisen per ton CO2 skal være omkring 30 euro for at få den ønskede effekt.

Men EU’s CO2-kvotesystem er langtfra løsningen på den globale opvarmning.

EU’s system med CO2-kvoter har spillet fallit, blandt andet fordi der er for mange kvoter, og kvoterne dermed bliver prissat alt for lavt. Samtidig med at der er uddelt alt for mange kvoter gratis. Det betyder, at erhvervslivet billigt kan købe retten til at udlede endnu flere tons CO2. Incitamentet til at omlægge produktionen til bæredygtig energi er ganske enkelt ikke stort nok.

Verden er større end EU
Uret tikker, og tiden er ved at løbe ud, hvis vi skal undgå en klimakatastrofe. Derfor er det afgørende, at der kommer en helt ny politik på bordet.

EU har spillet fallit i kampen for at beskytte klimaet, og som borgere må vi kigge andre steder hen end mod EU. Verden er større end EU – det samme er klimaproblemerne.

I EU-Parlamentet vil Folkebevægelsen mod EU og jeg kæmpe for, at vi i Danmark kan lave lovgivning, der går længere end EU, og at Danmarks stemme ikke skal begrænses af EU i internationale klimaforhandlinger.

Forrige artikel Forskere: Ensidigt fokus på urørt skov løser ikke klima- og biodiversitetskrisen Forskere: Ensidigt fokus på urørt skov løser ikke klima- og biodiversitetskrisen Næste artikel Pernille Weiss: Klimaet har brug for kloge afgifter, ikke ”feel good-skatter” Pernille Weiss: Klimaet har brug for kloge afgifter, ikke ”feel good-skatter”