S: Vi bliver fattigere, hvis vi ikke investerer grønt

DEBAT: Danmark bliver fattigere, og verden bliver mere sort, hvis ikke vi fastholder og udvikler vores erhvervsmæssige styrkeposition grøn teknologi , skriver Christian Rabjerg Madsen (S).

Af Christian Rabjerg Madsen (S) 
Miljøordfører

Danmark skal igen være en grøn stormagt. Det er Socialdemokratiets ambition, og det bliver vi kun, hvis vi satser på udviklingen af nye grønne teknologier. Derfor skal vi også investere mere i projekter, der har fokus på miljøteknologisk udvikling inden for vand, klimatilpasning, cirkulær økonomi eller luft. De såkaldte MUDP-midler.

MUDP er ikke bare et effektivt miljøredskab. Det er også et effektivt erhvervs- og beskæftigelsespolitisk redskab, der skaber job til 3F’eren, Metal’eren og ingeniørerne. 

MUDP skaber miljøteknologi og arbejdspladser
En ny evaluering af MUDP fastslår, at de midler staten har brugt på at støtte udvikling og demonstration af ny miljøteknologi, har ført det dobbelte med sig i form af private investeringer. Samtidig har de støttede virksomheder rundt om i hele landet ansat flere, mens beskæftigelsen i den øvrige del af erhvervslivet er faldet.

Netop derfor satsede den daværende SR-regering også massivt på at skabe grønne arbejdspladser gennem blandt andet MUDP.

Vi sørgede for, at MUDP-programmet fik et solidt løft til gavn for både beskæftigelsen og miljøet. Desværre har den nuværende regering med de seneste års finanslove skåret ned på MUDP, og dermed undermineret Danmarks muligheder for at skabe nye grønne jobs.

Sikkerhed om investeringer i miljøteknologi
Socialdemokratiet har for nylig fremlagt et ambitiøst klima- og miljøudspil, som indeholder vores vision for klimaet og miljøet sammen med en lang række konkrete initiativer. Eksempelvis ønsker vi, at Danmark skal være førende inden for cirkulær økonomi, vi ønsker mindre luftforurening, renere drikkevand og mindre mikroplast i vores vandmiljø.

Helt konkret foreslår vi en prioritering af forsknings- og udviklingsmidler, der skal finde løsninger på problemerne med mikroplast.

Vores fokus på blandt andet ren luft, rent drikkevand og mindre mirkoplast kræver, at Danmark fastholder sin førerposition på udviklingen af grøn teknologi. Og her spiller MUDP-programmet naturligvis en afgørende rolle. 

Socialdemokratiet ønsker et løft af MUDP-bevillingen samt flerårige bevillinger, så der bliver skabt sikkerhed omkring investeringerne. Det er en prioritet allerede, når vi skal diskutere næste års finanslov i august. Danmark bliver fattigere, og verden bliver mere sort, hvis ikke vi fastholder og udvikler vores erhvervsmæssige styrkeposition: grøn teknologi.

Forrige artikel Concito: Danmark skal i grøn superliga for at vinde eksporten Concito: Danmark skal i grøn superliga for at vinde eksporten Næste artikel Eaton-chef til politikere: Forbyd den mest skadelige drivhusgas i el-industrien Eaton-chef til politikere: Forbyd den mest skadelige drivhusgas i el-industrien