Seeberg: Russisk gasrørledning vil være en katastrofe

DEBAT: De østeuropæiske medlemsstater er mere end lunkne ved tanken om at give Putin og Gazprom mere indflydelse på den europæiske energipolitik. Og med god grund, skriver Gitte Seeberg

Af Gitte Seeberg
Fhv. generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) står over for en virkelig ubehagelig beslutning, nu når Gazprom har afleveret sin ansøgning til Danmark om tilladelse til at føre den nye rørledning – North Stream 2 – gennem dansk territorium i Østersøen.

Jeg har fulgt sagen og debatten om gasledningen i Østersøen gennem mange år. For vel handler det om energipolitik, men det handler også om storpolitik.

Som medlem af Europa-Parlamentet fra 2004 til 2007 var debatten om den første rørledning meget hed i parlamentet. Der var voldsomme bekymringer fra både de østeuropæiske lande og fra de tre baltiske lande, der alle var lodret imod rørledningen.

Argumentet var først og fremmest på grund af den afhængighed, Europa ville få af den russiske gas, men også fordi man anså det som bekymrende, at de baltiske lande kunne blive koblet af forsyningen.

Rørledningen blev, trods forbeholdene, gennemført, og i Danmark stort set helt uden debat. Tilladelsen blev givet af den tidligere Løkke-regering. Det er altid nemt at være bagklog. Det politiske klima var et andet end i dag.

Ingen havde nok forestillet sig, at Rusland så kort tid efter ville udvise så anti-demokratiske tendenser og aggressioner, som vi har set og som blandt andet har medført, at vi i Europa har sanktioner mod Rusland som følge af annekteringen af Krim. 

Skal russerne have magt over vores energipolitik?
Fronterne i EU er de samme i dag. De østeuropæiske medlemsstater er mere end lunkne ved tanken om at give Putin og Gazprom mere indflydelse på den europæiske energipolitik. Og med god grund.

Det kan virke fristende at få den billige gas ind i Europa. Men set fra et forsyningsmæssigt synspunkt burde landene satse meget mere på den vedvarende energi, som dels er blevet billig og som ikke gør os afhængige af totalitære stater.

For helt ærligt - synes vi, at det er i orden at give russerne magten over vores energipolitik og forsyningssikkerhed?

Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) har også været ude og tale med store bogstaver. Vel ved vi, at han arbejder for Ukraine, men han har nu ikke desto mindre ret.

Rørledningen må ikke blive gennemført. Det vil være en katastrofe, ikke mindst for Ukraine, der i dag oppebærer licensindtægter i milliardklassen. Et virkelig forarmet land oven på krig og annektering. En af de få indtægtskilder Ukraine har, er når gassen flyder gennem landet på sin vej til Europa.

Hvis North Stream 2 gennemføres, vil det efterlade Ukraine endnu mere forarmet, end det er i dag. Det sidste skal russerne nok hjælpe til med.

Løkkes svære enegang
Det er svært for Lars Løkke Rasmussen at stå alene i denne sag, det erkender jeg. Regeringen klynger sig til håbet om, at EU vil være med til at beslutte og sige nej.

Men ikke meget tyder på, at det vil ske. Det ville ellers være mere behageligt at bære byrden sammen med de øvrige EU lande.

Men EU har fortsat sanktioner mod Rusland som følge af annekteringen af Krim. Og man kan ikke med den ene hånd udstede dekreter om forbud mod samhandel og med den anden hånd lave en omfattende aftale om at lede gas gennem Europa. Ligegyldigt hvor meget man ønsker sig den billige gas. Det må simpelthen ikke ske.

Sidste uge fik AP Møller-Mærsk sin nye aftale, og der vil blive investeret massivt igen for at hente det sorte guld op af undergrunden.

Men det er simpelthen den forkerte investering, når vi nu ved, at kloden ikke kan rumme at hente alt den olie op, der ligger i jorden. Nu skal vi have mere gas til Europa. Og selvom gas er bedre end olie, er det stadig den forkerte strategi. For der er ikke brug for flere investeringer i den fossile energi.

Der er tværtimod brug for, at vi får den grønne omstilling fremmet alt det, vi kan, så vi hurtigst muligt kan få styr på klodens fremtid.

Forrige artikel Vindmølle-naboer: Vindindustrien kortslutter demokratiet Vindmølle-naboer: Vindindustrien kortslutter demokratiet Næste artikel Debat: FN’s verdensmål kræver ledelse, mod og nye partnerskaber Debat: FN’s verdensmål kræver ledelse, mod og nye partnerskaber
 • Anmeld

  Benny Bjerregaard

  Vi kunne tage os betalt ?

  Men det er jo nok Tyskland der bestemmer ?

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  WWF som Ukraines forlængede arm ?

  EU´s velfærdsstater behøver energi, og naturgas er miljømæssigt bedre end olie. Tyskland har stadig en politik der vil udfase Kernekraft, og så skal der jo noget andet ind i stedet, da det er begrænset hvor meget energi der kan fås ud af den blå luft.
  President Putin er en moderne russisk despot som vi ikke ynder, men han går ikke væk uanset om Tyskland og dermed også andre EU-lande får noget mere russisk gas i rørene, men derimod kan russisk afhængighed af indtægter på gas fra EU måske få Putin til at lytte lidt mere efter hvad EU siger og mener.
  Tyskland eller andre lande i EU bliver jo ikke mere afhængige af russisk gas end at vi kan klare os uden såfremt det skulle komme dertil, og på sigt er det ikke hensigtsmæssigt at der internt i Europa, der også omfatter Rusland, strides om primære fossile energileverancer. Det vil blot øge afhængigheden af Arabiske olielande og sende flere penge derhen.
  Gitte Seeberg åbenbarer her sin mangel på udenrigspolitisk indsigt og mangel på forståelse af fundamentale interesser landene imellem, og vi må håbe at hendes exit fra Dansk Politik bliver varig.
  Besynderligt at ALTINGETS redaktion med denne artikel "går tilbage til en fuser."

 • Anmeld

  Erik Petersen

  GAS

  Gas kan jo transporteres på flere måder, f.eks. med skibe der kan sejle i pendul fart mellem Rusland og Tykland, endda førerløst. Uden at man behøver at tage X. politiker i ed.

 • Anmeld

  Rasmus Gjedssø Bertelsen · Professor, Barents Chair in Politics, UiT-Norges arktiske universitet

  En integreret europæisk gasinfrastruktur

  (Jeg er hverken støttet fra russisk eller nogen anden side. Min analyse afspejler min erfaring som professor i arktisk international politik ved Universitetet i Tromsø-Norges arktiske universitet).

  Jeg er uenig med Gitte Seeberg og mener, at det er i Europas generelle interesse at føre russisk naturgas via rørledning under Østersøen direkte fra Rusland til Tyskland.

  Efter min faglige mening, så vil det være i Europas fælles interesse at importere russisk naturgas direkte via rørledning til Tyskland og derfra distribuere naturgas også til Øst- og Centraleuropa. Europa bør tilstræbe en fælles naturgasinfrastruktur, hvor naturgas også kan sendes fra vest til øst (modsat som hidtil øst til vest).

  Historisk er naturgas blevet sendt fra Rusland mod vest gennem rørledninger, hvilket har forskellige uhensigtsmæssige konsekvenser:

  1) transitafgifter til fx Ukraine. Det kan virke fristende at stive Ukraines vaklende økonomi af med den slags transitafgifter, men efter alt sandsynlighed så har disse transitafgifter en korrumperende og nedbrydende effekt på Ukraines politiske system og økonomi. Sådanne transitafgifter repræsenterer rene økonomiske renter (som jord- eller naturressourcerenter, altså arbejdsfri indkomst). De korrumperer sædvanligvis det lokale politiske system, fordi energi og talent spildes i politisk-økonomisk kampe om sådanne renter i stedet for innovative og produktive aktiviteter. Uden at forske i ukrainsk politik, så frygter jeg i høj grad, at konkurrence om at kontrollere disse transit-renter har en nedbrydende og korrumperende effekt i ukrainsk politik. Ukraine vil sandsynligvis udvikle sig sundere på langt sigt uden disse transit-renter.

  2) Der er eksempler på konflikter mellem Rusland og transitlande, som har truet forsyningssikkerhed både til transitlandet og videre.

  Både af hensyn til 1) og 2) vil det være langt at foretrække for Europa, hvis russisk naturgas føres direkte til Europas største økonomiske, politiske og teknologiske magt, Tyskland, og derfra distribueres i alle retninger i et europæisk naturgasnet. Det er vanskeligt at forestille sig, at Rusland vil afbryde naturgasforsyning til sin største økonomiske, politiske og teknologiske partner, Tyskland. Europæisk forsyningssikkerhed vil derfor være i skjul af Tyskland. Det afgørende energisikkerhedsmæssigt er at sikre, at de baltiske lande og andre øst- og centraleuropæiske lande er integrerede i en EU energiinfrastruktur og ikke direkte knyttet til russisk elektricitets- eller naturgasinfrastruktur.

  Omkring europæisk afhængighed af russisk naturgas, så er det korrekt, at Europa er en stor forbruger af russisk naturgas via rørledning. Men det betyder også, at Rusland er dybt afhængig af Europa som marked. Enorme summer er bundet i denne rørledningsinfrastruktur, og det vil være både vanskeligt og kostbart for Rusland at bygge enten rørledningsinfrastruktur eller LNG-infrastruktur til eksport til det eneste alternative marked, Øst-Asien. Rusland har derfor også altid været en pålidelig og billig leverandør til Europa (som ikke skal sendes i favnen på andre leverandører).

  Omkring bærerdygtighed, så er naturgas naturligvis et fossilt brændstof, men det er langt at foretrække for især kul. Europa bør naturligvis ende med vedvarende energi, men naturgas er at foretrække frem for kul og olie indtil da. • Anmeld

  Flemming Petersen · Chefanalytiker

  Seeberg blander æbler og pærer

  Danmark skal ikke redde Ukraines økonomi, Ukraine må selv få et fungerende erhvervsliv. Danmarks skal holde sig gode venner med USA, Tyskland og Rusland. USA er ligeglad med den ledning og Tyskland og Rusland vil gerne have den, så hvem er det lige den danske regering vil træde på ? Det var æblerne. Her er pæren: Det er for dumt, at tyskerne netop som de har frigjort sig af arabernes olie nu vil gøre sig afhængige af russernes gas. Tyskerne har deres Merkel, det er deres problem. Mht Anders Fogh, tja han er en velbetalt lobbyist, og så er den ikke længere.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  Olie.

  Jeg forstår ikke at det skal være værre at føre en russisk gasledning igennem Østersøen end at vi fortsat gør os afhængig af arabisk olie.
  For øvrigt skal EU ikke blande sig i dette i det de blander sig så rigeligt i alle andre anliggender i forvejen.
  Striden mellem Ukraine og Rusland er et internt anliggende, som EU skal blande sig LANGT udenom.
  EU sanktionerne imod Rusland bør ophæves omgående i det at de forhindrer eksporten til, netop Rusland som er en af vores store handelspartnere.
  Indførelse ag kernekraft i Danmark bør tages op i gen.

 • Anmeld

  sille salmons · frivillig medarbejder Home Start Odense, Yoyo Klaregade 27

  gas

  klart nej til russisk gasledning

Blå partier efterlyser regeringsudspil til klimalov

Blå partier efterlyser regeringsudspil til klimalov

KLIMALOV: Både Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti forventer et udspil fra regeringen inden forhandlingerne om en ny klimalov starter senere på måneden. De tre blå partier kræver regeringen åbner op for, hvordan den vil nå klimamålet.