SF-formand: Regeringen bruger underlødige PSO-tal

TAL: Det er “underlødigt” og “misbrug af tal”, når regeringen gør det til et stort problem, at PSO-afgiften er steget uventet, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr. Energi- og klimaministeren afviser.

Det er underlødigt og misbrug af tal, når regeringen udlægger de stigende PSO-afgifter som et stort problem.

Det mener SF-formand Pia Olsen Dyhr.

“Det er underlødigt og misbrug af tal. For man kan ikke tage PSO-afgifterne ud af sammenhængen,” siger Pia Olsen Dyhr til Altinget.

Hun henviser til, at det bliver udlagt som et stort problem, at PSO-delen af virksomhedernes elregninger er vokset – selvom de samlede elregninger er blevet mindre.

“Det er underlødige tal. For da vi lavede energiaftalen, forventede man, at den samlede PSO plus elafgifterne ville blive væsentligt dyrere end det, der er billedet lige nu,” siger Pia Olsen Dyhr med henvisning til den seneste tids PSO-debat.

De nuværende PSO-rammer blev fastlagt med energiaftalen, der blev indgået i 2012. De fremskrivninger for PSO-afgiftens udvikling, der lå til grund dengang, har dog vist sig ikke at holde stik. Ifølge Energi- og klimaministeriet er skønnet for de samlede PSO-omkostninger i perioden 2016-2020 steget med 15,8 mia. kr. sammenlignet med de forventninger, der lå til grund ved indgåelsen af energiaftalen.

Uro om PSO
Kritikken fra Pia Olsen Dyhr kommer efter en periode med stor uro om PSO’en og den grønne omstilling. I forrige uge gik klimavismanden i rette med regeringens linje om, at PSO-afgiften hæmmer danske virksomheders konkurrenceevne i stor stil.

“Vi rammer en pæl igennem forestillingen om, at PSO-afgiften udgør et kæmpe problem for den samlede danske industri,” fortalte Peter Birch Sørensen Altinget i forbindelse med, at Klimarådet med klimavismanden i spidsen gik ud og offentligt støttede en bevarelse af PSO-afgiften.

PSO er en tariff, der pålægges elforbrug. Den er indrettet således, at jo lavere markedsprisen er for el, jo højere er PSO-tariffen. Det betyder, at når markedsprisen for el falder, så får kunderne kun delvist glæde af det, fordi PSO-tariffen samtidig stiger. En tommelfingerregel siger – forklarer Peter Birch Sørensen – at PSO-tariffen sørger for, at prisfald på elmarkedet kun slår cirka halvt igennem hos kunderne, dvs. virksomheder og private.

Selv om PSO-delen af virksomhedernes elregning altså for tiden er større end forventet, er den enkelte virksomheds samlede elregning mindre end forventet.

Da PSO-afgiften, der finansierer nye investeringer i grøn energi, samtidig er baseret på et "sundt princip" om, at forbrugerne af el betaler for investering i el, og det alligevel kun er få danske virksomheder, der er følsomme overfor udsving på elregningen, mener Peter Birch Sørensen og Klimarådet altså, at det vil være bedst at fastholde PSO-afgiften nogenlunde i sin eksisterende form.

Man skal lytte til klimavismanden
Klimavismanden sår ikke tvivl om de PSO-tal, regeringen har frembragt. Men han mener ikke, at de kan bruges til at sige, at der er et stort problem.

“Det er velkendt, at PSO-beløbet er blevet noget større end det, man lagde til grund, da man lavede energiaftalen i 2012. Men den er jo ikke steget så meget, som elprisen er faldet,” siger Peter Birch Sørensen.

Han pointerer samtidig, at selv hvis man går ind på regeringens præmis om, at PSO-afgiftens nuværende niveau er et problem, så er der lys forude.

“Det mest sandsynlige scenarie er, at PSO-afgiften begynder at falde mærkbart om nogle få år,” siger Peter Birch Sørensen med henvisning til Klimarådets seneste analyse.

Netop klimavismand Peter Birch Sørensen er en mand, som regeringen bør lytte til i spørgsmålet om PSO, mener Pia Olsen Dyhr.

“Peter Birch Sørensen er ikke ligefrem kendt som den vildeste grønne nørd. Han er benhård økonom. Så man kan ikke sætte spørgsmålstegn ved hans lødighed i den her debat,” siger Pia Olsen Dyhr.

Stålsat minister
Mens klimavismandens fuldtonede opbakning til den eksisterende PSO-ordning altså gør stort indtryk på SF, har den ikke fået den PSO-skeptiske Venstre-regering til at ryste på hånden.

Samme uge, Klimavismanden kom på banen, meddelte klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt energiforligskredsen, at et påtænkt vindmølleprojekt i Sejerøbugten, der skulle finansieres af indtægter fra PSO-afgiften, måtte skrottes af hensyn til fuglelivet i området.

Efterfølgende gentog klima- og energiministeren i Berlingske budskabet om, at de stigende PSO-omkostninger er et problem, der skal løses.

“Regningen er skredet. Det er blevet dyrere, end vi regnede med, og nu skal vi sætte os ned og finde ud af, hvordan vi får den regning bragt ned igen. Det ansvar synes jeg ikke, at man bare kan løbe fra. Det kan ikke nytte noget, at man stiller sig op med bind for øjnene og hænderne for ørerne og så tordner videre, selv om forudsætningerne har ændret sig,” sagde Lars Christian Lilleholt til Berlingske.

Radikal opbakning
SF-formand Pia Olsen Dyhr vil gerne være med til at diskutere nogle få, målrettede lempelser til særligt elintensive virksomheder – noget klimavismanden også ser en vis fornuft i.

Men energi- og klimaministerens budskab i Berlingske og andre steder om, at de stigende PSO-omkostninger er et stort problem, giver hun ikke meget for.

“Der er ingen tvivl for mig om, at ministeren er ude i et politisk ærinde, hvor han gerne vil kigge på en hel eller delvis afskaffelse af PSO’en,” siger Pia Olsen Dyhr.

Hendes kritik af regeringen bliver bakket op af Radikale.

“Den måde, regeringen stiller det op på, er det rene spin. Der er tale om et ‘fundet på-problem’,” siger Radikales klima- og energiordfører Andreas Steenberg til Altinget.

Uforstående minister
Kritikken fra Pia Olsen Dyhr bliver afvist af energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.

“Jeg er noget uforstående overfor kritikken fra Pia Olsen Dyhr. Det er indiskutabelt, at PSO-afgiften er eksploderet, siden energiaftalen blev indgået i 2012,” skriver energi- og klimaministeren i en mail til Altinget.

Han er enig i, at man skal se på det på det samlede billede, skriver han videre.

“Det samlede billede er, at forudsætningerne for energipolitikken har ændret sig markant de sidste par år, fordi elprisen er raslet ned. Det kommer desværre ikke dansk erhvervsliv til gode, da de ikke får det fulde udbytte af de lave elpriser,” skriver Lars Christian Lilleholt og fortsætter:

“Det samlede billede er, at de danske virksomheders elpriser inklusiv PSO er væsentligt højere end deres konkurrenter i nabolande som Sverige, Norge og Finland. Det kan koste konkurrenceevne, vækst og i sidste ende arbejdspladser på produktionsgulvene overalt i Produktionsdanmark, så det håber jeg, at Pia Olsen Dyhr vil tage alvorligt.”

“Jeg tager Produktionsdanmarks udfordringer og den stigende PSO-afgift alvorligt,” fortsætter han.

“En arbejdsplads på et støberi, slagteri eller gartneri er lige så meget værd som en på en vindmøllefabrik. Fornuftig klima- og energipolitik handler om at finde balancen, så der er gode rammevilkår i alle brancher, og derfor skal PSO-afgiften ned.”

Forrige artikel Schmidt: Den grønne omstilling må vente på EU Schmidt: Den grønne omstilling må vente på EU Næste artikel Kritik: Afgifter bremser udbredelsen af elbusser