Skaarup: Nu kan udvalgene kalde ministeren til spørgetime

DEBAT: Folketinget indfører nu nye regler, der blandt andet betyder, at de enkelte fagudvalg kan kalde ministeren i spørgetime. Der kommer også nye spilleregler for samrådene, skriver Peter Skaarup.

Af Peter Skaarup (DF)
Gruppeformand

Folketingets arbejde har stor betydning for borgerne her i landet. Derfor er det vigtigt, at der er respekt om Folketingets arbejde, som skal følge fornuftige, faste og ordentlige regler.

Men det betyder ikke, at vi ikke kan tilføje nye ideer og initiativer, der udvider det folkelige og demokratiske islæt til Folketingets arbejdsform.

Derfor besluttede et enigt folketing før sommerferien at gennemføre en række ændringer af arbejdsformen og forretningsgangen i Folketinget. Opgaven blev oprindelig tildelt et lille udvalg bestående af repræsentanter for alle politiske partier i 2017 – det såkaldte Antorini-Skaarup udvalg – og ideerne er i det store hele blevet vedtaget af det udvalg i Folketinget, der tager sig af den slags; Udvalget for Forretningsordenen.

Så når Folketinget mødes igen på tirsdag 2. oktober, så vil man se en modernisering af den måde, hvorpå Folketinget holder møder – vel at mærke uden at ødelægge eller kompromittere vores demokratiske tradition og samarbejdende folkestyre. For det er vigtigt at værne om en konstruktiv debatform, der er med til at skabe positive resultater for vores land.

Folketinget indfører ministerspørgetime i udvalg
Folketingets stående fagudvalg kaldes ofte for Folketingets værksteder. For det er her, lovforslagene bliver grundigt behandlet, og det er her, der er mulighed for at gå i dybden med de politiske diskussioner. Det er også i udvalgene, den demokratiske kontrol med regeringen foregår, blandt andet ved at kalde ministrene i samråd i udvalgene.

Som noget nyt er der nu opstillet et sæt spilleregler for ”det gode samråd”. De skal være med til at kvalificere debatten og undgå unødige lange indlæg. Spørgsmålene skal være reelle og have til formål at belyse samrådet.

Der bliver også mulighed for, at fagudvalgene kan holde en spørgetime med en minister om flere forskellige emner, så man ikke behøver at holde så mange samråd i udvalgene. Formen er allerede kendt fra statsministerens spørgetime, hvor partilederne kan stille spørgsmål til statsministeren i Salen. Formålet er at gøre debatten mere fri, levende og ikke mindst aktuel, så der hurtigere kan ske afklaring og træffes beslutninger.

Der sker også forbedringer med spørgetiden om onsdagen i folketingssalen, hvor en medspørger får lov til at melde sig på selve dagen, ligesom der forberedes opdateringer til Folketingets arbejde med EU-stoffet, så den demokratiske kontrol forbedres.

Løkke lover øget deltagelse i høringer
Det er ikke alt, regeringen har været lige interesseret i at være med på, for eksempel at øge Folketingets kontrolmuligheder med regeringen ved at kunne indkalde embedsmænd til høringer uden ministerens tilstedeværelse. Det er blevet afvist af regeringen.

Men forhåbentlig har debatten om sagen fået den betydning, at regeringen fremover bliver flinkere til at deltage i Folketingets høringer med relevante fagfolk ledsaget af deres ministre – uden forsinkelser. Det løfte har statsminister Lars Løkke Rasmussen i hvert fald afgivet over for Folketinget.

Det bliver interessant at se, hvordan ændringerne bliver modtaget. Én ting er i hvert fald sikkert; det er vigtigt, at der er respekt omkring folketingsarbejdet, og at også Folketinget følger med tiden, og det er det, der er tilstræbt med de nye ændringer, der træder i kraft 2. oktober.

Forrige artikel Lektor og DMI-direktør: Roterer svingdøren for hurtigt på Slotsholmen? Lektor og DMI-direktør: Roterer svingdøren for hurtigt på Slotsholmen? Næste artikel Vismændene om klimaplan: De billigste CO2-reduktioner bør foretages først Vismændene om klimaplan: De billigste CO2-reduktioner bør foretages først
Med trusler skal klimalov bygges

Med trusler skal klimalov bygges

NYHEDSANALYSE: Det fremstår ofte som et teknisk problem at nå klimamålet om 70 procents reduktion af drivhusgasserne i 2030. De seneste dages trusler om at vælte klimaministeren og regeringen vidner om, at det i lige så høj grad bliver et politisk problem.