Skandinaviske energichefer: Lad os få et fælles el-forum i Norden

DEBAT: Styrket samarbejde kan gøre skandinaviske lande til endnu tungere spillere på energiområdet, end de er i dag. Derfor er anbefalingen fra en række energibosser klar forud for ministermøde i Norge: Giv os et fælles nordisk elforum.

Af Pernilla Winhed, Jukka Leskelä, Oluf Ulseth og Lars Aagaard
Direktører for hhv. Svensk Energi, Finsk Energiindustri, Energi Norge og Dansk Energi

I dag mødes Nordens energiministre I Oslo. Her skal de diskutere, hvordan det gode nordiske samarbejde om energi kan blive endnu bedre. Vi opfordrer her ministrene til at tage et spring ind den nye virkelighed i elsektoren, hvor et lands politik påvirker naboen.

Samarbejde er ikke nyt i Norden. Siden 1952 har vi finner, svenskere, nordmænd og danskere frit kunne rejse over hinandens grænser.

Og i elnettet åbnede grænserne allerede i 1915, da Danmark og Sverige blev forbundet af et af verdens første elkabler mellem to lande.

Nordisk Ministerråd har også en lang tradition for samarbejde om energi. Det har været afgørende for at skabe, hvad der af mange ses som et af de mest avancerede elmarkeder i verden.

Mere homogen elpolitik, tak
Vi hylder ofte det nordiske elmarked som en god model. Men markedet afspejler også konsekvenserne af nationale politikker.

Ser man grundigere efter, er Nordens energipolitik langt fra homogen.

Eksempelvis har Finland, Sverige og Danmark sat mål for grøn energi i 2030 – men det har Norge ikke. Og mens en afgift på energi hæves i et land, sænkes den i et andet. Også på et mere teknisk niveau er der spændinger.

Eksempelvis hersker stor uenighed mellem de ansvarlige for højspændingsnettet i Norge, Sverige og Finland om, hvordan en ny model for balancering af elmarkedet skal se ud.

I dag, 100 år efter samarbejdet begyndte, er den nordiske integration på energiområdet gået i stå, til trods for et væsentligt uforløst potentiale.

Sidste år bad Nordisk Ministerråd tidligere direktør for Nokia, Jorma Ollila, om at udarbejde en strategisk analyse af energisamarbejdet.

Denne sommer kom hans rapport med en central anbefaling om at oprette et nordisk elforum. Her kan regeringer, myndigheder, markedsaktører og civilsamfund gå i dialog om spørgsmål, der har effekt over grænserne, og derved fremme energisamarbejdet.

Grib anbefalingen
Vi opfordrer vores energiministre til at gribe den anbefaling og sikre fortsat dialog og styrket samarbejde mellem de ansvarlige for højspændingsnettet i Norden – og indirekte på resten af kontinentet.

Norden udgør tilsammen Europas tredjestørste elmarked. Samtidig er CO2-udledningen fra strøm her under en fjerdedel af det europæiske gennemsnit, og kun cirka 10 procent af Nordens el er fra fossilt brændsel.

Med andre ord: Norden er en betydningsfuld spiller.

Ved at danne et nordisk elforum kan vi vise resten af Europa, hvordan regionalt energisamarbejde kan lede til både høj forsyningssikkerhed, konkurrencedygtige elpriser og energi uden CO2.

Elsektoren er klar – men vores energiministre må tage første skridt.

Forrige artikel Morten Helveg til Trump: Der er ingen dollars på bunden af en kulmine Morten Helveg til Trump: Der er ingen dollars på bunden af en kulmine Næste artikel Lilleholt efter kritik: Viking Link er sund økonomi og grøn energipolitik Lilleholt efter kritik: Viking Link er sund økonomi og grøn energipolitik