Skive-borgmester: Tårnhøje afgifter på biogas spænder ben for grøn omstilling

DEBAT: Biogas som drivmiddel til tung transport er et godt og grønt alternativ. Men danske afgifter på biogas er blandt verdens højeste, og det spænder ben for den grønne omstilling, som regeringen ønsker, skriver Peder Chr. Kirkegaard (V).

Af Peder Christian Kirkegaard (V)
Borgmester i Skive Kommune

Danmark er det eneste land i Europa, hvor afgiften på natur- og biogas er højere end på diesel.

Det spænder ben for regeringens egne ambitioner om at "være helt i front på det grønne område", som den meldte ud i begyndelsen af oktober. Det skete ved lanceringen af klima- og luftudspillet "Sammen om en grønnere fremtid".

Udspillet hilser vi velkomment – for her i Skive Kommune har vi et stærkt fokus på bæredygtighed og grøn omstilling.

Det var for eksempel her, Danmarks første, offentlige gastankstation blev indviet i 2013. Og det er ikke tilfældigt, for kommunen råder over en bilpark bestående af 52 gasbiler. Vi har også syv lokalbusser og fire bybusser, der kører på biogas. Vi har i årtier sat handling bag de bæredygtige ord og dermed bragt os helt i front på den grønne dagsorden.

Biogas giver double-up CO2-nedbringelse
Det undrer os, at regeringen og Folketingets partier i så høj grad fokuserer på el-biler i bestræbelserne på at få os til at køre mere grønt. Ganske vist er el fra vindmøller og solceller et godt, grønt alternativ.

Men til den tunge transport er el som drivmiddel fortsat en stor udfordring på grund af ladetid- og kapacitet. I en kommune som Skive med store landdistrikter, ville det ligeledes være en udfordring for vores biler i hjemmeplejen at nå rundt på el. Her fungerer vores gasbiler rigtig godt – og grønt.

Ved at anvende biogas som drivmiddel laver man så at sige en double-up på nedbringelsen af CO2-udslippet. Dels reducerer man brugen af fossile brændstoffer, dels trækker man en del CO2 ud af landbruget.

Det sker ved, at man omdanner gylle til biogas på et biogasanlæg. Og når gyllen er afgasset, kommer den tilbage til landmændene som grøn gødning med færre miljøbelastende stoffer.

Den mest grønne løsning
Efter renseprocessen er biogassen klar til at blive sendt ud på det landsdækkende naturgasnet. Og jo, normalt opstår der et mindre CO2-udslip ved produktionen. Men for det første er biogas stadig i det samlede klimaregnestykke den mest grønne løsning.

Desuden dokumenterer en spritny rapport fra Damvad Analytics, at udskiftningen af dieselbusser med biogasbusser samlet set vil være den billigste grønne omstilling af den tunge transport. For det andet har vi i Skive løsningen på problemet med det CO2-udslip, der opstår under produktionen af biogas.

I den grønne erhvervspark GreenLab Skive skyder der banebrydende virksomheder op, der arbejder med energilagring og ressourceeffektivitet i international skala. Herunder også Danmarks første fuldskalaanlæg for metanisering af biogas. På det anlæg vil vi indkapsle den overskydende CO2 fra biogasproduktionen, tilsætte brint og dermed omdanne CO2’en til ny biogas.

Dermed får vi både mere biogas ud af den samme råstofmængde, samtidig med at vi sikrer en minimal udledning af CO2. Denne knowhow vil vi gerne dele og eksportere til hele Europa.

Afgifter blandt de højeste i verden
Men ét er selve produktionen af biogas. For den har vi i Danmark været rigtig gode til at støtte siden energiforliget i 2012. Noget andet er at få biogassen brugt.

For de danske afgifter på biogas er blandt de højeste i verden. Der er også kun 17 gastankstationer rundt omkring i landet. Måske er det derfor, at det kun er 1,2 procent af busserne her i landet, der kører på alternative brændstoffer?

Men det kan løses, hvis man vælger at satse grønt – som vi har gjort i Skive. Endda i en grad, så selv Bill Gates har lagt mærke til os. For nylig delte han et opslag på sin LinkedIn-profil om én af virksomhederne i GreenLab Skive.

Hvis regeringen og Folketingets partier også ville lade sig inspirere af og i højere grad bane vej for de grønne løsninger, der ligger lige for – især med fokus på brug af biogas i transportsektoren – kunne vi i langt højere grad stå "sammen om en grønnere fremtid".

Forrige artikel NGO'er: Statsejet kapitalfond bruger udviklingsmillioner på klimasvineri NGO'er: Statsejet kapitalfond bruger udviklingsmillioner på klimasvineri Næste artikel Katherine Richardson: Regeringens klimaambitioner lever ikke op til Parisaftalen Katherine Richardson: Regeringens klimaambitioner lever ikke op til Parisaftalen