Socialdemokratiet til regeringen: Hæv de grønne ambitioner

ENERGI: Når Klimarådet anbefaler regeringen at skærpe målet for grøn energi, så bør det være et wake-up call, lyder det fra Socialdemokratiet. Den næste energiaftale skal indeholde en række grønne mål, hvis det står til det store oppositionsparti.

Regeringen bør lytte til Klimarådets anbefaling om at hæve de grønne ambitioner, når der skal spilles ud til en ny energiaftale.

Det mener Socialdemokratiet, der ikke finder regeringens nuværende mål tilstrækkeligt.

Det sker på dagen, hvor Altinget og Klimarådet afholder fælles konference med fokus på forhandlingerne om en kommende energiaftale.

Regeringen har sat et mål om, at vedvarende energi skal fylde 50 procent af det samlede energiforbrug i 2030. Og en ny energiaftale skal optegne vejen dertil.

Men ifølge Klimarådet bør regeringens mål hæves til 55 procent. Det vil kun have en begrænset meromkostning, men til gengæld vil de ekstra investeringer gøre den senere grønne omstilling nemmere, vurderer Klimarådet.

”Klimarådet har leveret et velfunderet wake-up call til regeringen. Og vi er enige i budskabet. Regeringen skal skrue op for ambitionerne,” siger Socialdemokratiets energiordfører, Jens Joel.

Ét mål er ikke nok
Han fortæller, at Socialdemokratiet dog ikke har tænkt sig at byde ind med et specifikt mål for, hvor stor en andel af energien der skal være grøn.

”Om procenten skal være 52, 54 eller 56 kommer for os an på, hvad energiaftalen ellers kommer til at indeholde. Det vigtige er, at der samlet skal trækkes op i ambitionerne,” siger Jens Joel.

S-ordføreren forestiller sig, at den næste energiaftale skal indeholde en række grønne mål. Eller pejlemærker. Og ikke bare et enkelt overordnet mål for andelen af vedvarende energi.

Hos Socialdemokratiet tænker man i mål for den grønne forskningsindsats, energirenoveringer og energibesparelser, hvordan den grønne strøm også bliver brugt, hvordan den kan lagres og for indsatsen i de sektorer, som ikke er omfattet af EU’s CO2-kvotesystem.

”Vi er ude over det punkt i energipolitikken, hvor vi kun skal styre efter ét mål. Vi har brug for, at flere ting rykker samtidig,” siger Jens Joel.

Skal kunne "genbesøge" aftale
Derfor ønsker han også, at den næste aftale kommer til at indeholde en ambitionsmekanisme. Så der kan skrues op for ambitionerne, hvis teknologierne bliver billigere – men også ned, hvis det hen ad vejen viser sig at føre til uhensigtsmæssige investeringer.

”Et mål kan jo godt vise sig at ramme skævt og føre til investeringer, som trækker i en forkert retning. Det ser vi i øjeblikket med den store omstilling til biomasse – det er ikke nødvendigvis optimalt for miljøet eller energipolitikken i et længere perspektiv. Derfor er det vigtigt, at vi finder en måde, hvor man så at sige kan genbesøge aftalen, men hvor erhvervslivet samtidig har en sikkerhed at investere efter,” siger Jens Joel.

Vigtigt med social balance
Partierne i rød blok har tidligere skrevet en klimakronik sammen, men selvom partierne i oppositionen har en fællesmængde, når de møder regeringen til forhandlinger om en ny energiaftale, så er der også nuancer.

”Selvfølgelig er der det. Og det er også fair nok,” siger den socialdemokratiske ordfører.

”For os er det vigtigt, at vi får hævet ambitionerne. Oven på Paris-klimaaftalen har hele verden fået blik for det grønne, og Danmark må ikke tabe sin skarphed og førerposition på et tidspunkt, hvor der kommer mange flere kunder i butikken," siger Jens Joel og fortsætter:

"Men det er også vigtigt for os, at det samtidig bliver en grøn omstilling, hvor den sociale balance er med. At det ikke bliver en elitær omstilling, som kun en del af befolkningen kan være med på, eller en omstilling, som går så hurtigt, at vi mister arbejdspladser, inden vi får skabt nogle nye.”


Altinget og Klimarådet afholder torsdag fælles energipolitisk konference på Nationalmuseet i København med fokus på forhandlingerne om en kommende energiaftale.

Du kan læse mere om konferencen her.

Forrige artikel Fogh: Muhammedkrisen ændrede mit syn på grøn energi Fogh: Muhammedkrisen ændrede mit syn på grøn energi Næste artikel Radikale: Vi skal afskaffe affald i 2050 Radikale: Vi skal afskaffe affald i 2050