Regionspolitikere: Samarbejde med udlandet skal sikre grønne mål

DEBAT: Vi står midt i en klimakrise, som vi ikke kan løse alene. Derfor bliver vi nødt til at gå sammen i internationale samarbejder, hvis vi skal løse udfordringerne, skriver tre socialdemokrater fra Region Hovedstaden.

Af Lars Gaardhøj (S), Kim Rockhill (S) og Martin Baden (S)
Hhv. formand for Region Hovedstadens Udvalg for forskning, innovation og uddannelse, formand for Region Hovedstadens Udvalg for Miljø og Klima og medlem af Region Hovedstadens Udvalg for forskning, innovation og uddannelse

I Region Hovedstaden ser vi internationalt samarbejde som en vigtig løftestang for vores grønne ambitioner om at reducere udledningen af drivhusgasser, både i Danmark og som bidrag til arbejdet med FN’s verdensmål.

Københavns Kommune er vært ved C40 World Mayors Summit. Her samles borgmestre fra 90 byer verden over for at finde inspiration til at løse vores fælles klimaudfordringer.

I Region Hovedstaden benytter vi anledningen til at samle politikere og fageksperter fra regionerne omkring Helsinki, Stockholm, Hamborg og Amsterdam.

Vi deler udfordringer i kampen for CO2-reduktion, og vi deler et højt ambitionsniveau for den grønne omstilling.

Vi vil være bedre til at genanvende
Vi har gode erfaringer med at gå sammen med udenlandske partnere. Sammen med hollandske eksperter har vi i Region Hovedstaden udviklet metoder, som på én gang kan oprense forurenet grundvand og udvinde energi derfra til opvarmning og køling af bygninger.

Det er et stort skridt i en mere klimavenlig retning.

Region Hovedstaden har klare ambitioner for, hvad vi ønsker at opnå med vores internationale samarbejder og aktiviteter.

Vi har sammen med Region Sjælland, Skåne og Halland, samt kommunerne her, etableret Greater Copenhagen for at skabe en bæredygtig region for de fire millioner indbyggere. 

Vi vil blandt andet blive bedre til at genanvende affald til andre produkter. Eksempelvis kan tekstilaffald bruges til fremstilling af byggematerialer.

Ligeledes har vi et tæt samarbejde over Øresund på både regionalt og statsligt niveau, som har sikret, at Greater Copenhagen bliver hjemsted for to af verdens førende forskningsanlæg, ESS og MAX IV.

På anlæggene kan forskere teste materialers egenskaber på en helt ny måde og eksempelvis udvikle nye byggematerialer til havvindmøller, så de både bliver stærkere og samtidig mindre ressourcekrævende i materialeforbrug.

Man skal kunne abonnere på mobilitet
Borgerne skal have let ved at rejse grønt på tværs af landegrænser.

Det er et succeskriterie for vores samarbejde i STRING-korridoren. Den strækker sig fra Hamborg over København og Malmø til Oslo.

Vi vil skabe en grøn trafikkorridor med gode togforbindelser og ladestandere til elbiler, så vi kan reducere CO2-, luft- og støjforurening, når Femern-forbindelsen til Tyskland står klar.

En anden måde, hvorpå vi understøtter grøn omstilling i internationale samarbejder, er ved at fremme nye mobilitetsservicer, som gør det attraktivt at benytte offentlig transport, delebiler, samkørsel og cykler i kombination – og dermed flytter flere fra biler over i kollektiv transport.

I et nordisk samarbejde skaber vi grundlaget for, at nye mobilitetsservicer kan opstå, hvor man kan abonnere på mobilitet – frem for at eje køretøjer. Forsøg fra Helsinki og Gøteborg viser, at det kan få flere til at benytte offentlig transport.

Vi skal finde sammen lokalt
Vi har en del skruer at skrue på i vores indsats med udenlandske parter.

Som nævnt Greater Copenhagen, men også Greater Copenhagen EU-office i Bruxelles, som vi deler med Region Sjælland, alle kommunerne på Sjælland og universiteterne, og vores engagement i EU-Interreg-programmet med mange muligheder for at søge penge til eksempelvis grønne transportløsninger.

Vores internationale samarbejder er vejen frem, hvis vi skal komme i mål med vores grønne ambitioner og bidrage til kampen mod klimaforandringer, i vores egen baghave og nok så vigtigt ude i verden, hvor vores viden og teknologi kan hjælpe verdens klima og danske eksportvirksomheder.

Men nye klimaløsninger i hovedstadsområdet vil kun blive til virkelighed, hvis vi også kan finde sammen lokalt og rent faktisk evner at gennemføre de grønne løsninger.

Det er tit en opgave for kommunerne, så derfor inviterer vi vores tætte, lokale partnere med i et mere internationalt forum, så vi i fællesskab kan løfte opgaven.

Forrige artikel European Energy og HOFOR: Vi har ikke råd til at undvære de kystnære vindmølleparker European Energy og HOFOR: Vi har ikke råd til at undvære de kystnære vindmølleparker Næste artikel Pernille Weiss: Vækst er en forudsætning for at redde klimaet Pernille Weiss: Vækst er en forudsætning for at redde klimaet