Solar: Kortsigtet politik kan kvæle den grønne omstilling

DEBAT: Politikerne skal huske at tænke langsigtet, inden elafgiften fjernes og der laves nye støtteordinger til vindenergi. For kortsigtet markedsregulering og politiske prøveballoner har allerede sat den grønne omstilling tilbage i Danmark, skriver Solar-direktør Anders Wilhjelm.

Af Anders Wilhjelm 
Direktør, Solar

På trods af megen omtale går den grønne omstilling for langsomt.

En væsentlig del af problemet er kortsigtet markedsregulering, ændringer med tilbagevirkende kraft og politiske prøveballoner, som gør investeringsmiljøet uforudsigeligt. Det leder ikke til samfundsmæssig energioptimering.

I knap 100 år har Solar serviceret danske virksomheder med løsninger i energisektoren som varmepumper, varmeteknik, ventilation, belysning og solceller.

Vores interesse er at fremme et grønnere Danmark, baseret på økonomisk fornuft. Støtteordninger og afgiftsændringer er fine til at sparke et marked i gang, men de skal udfases igen.

Grøn energi er kun bæredygtigt, hvis det hænger økonomisk sammen -  langsigtede støtteordninger er usundt.  

Fjern ikke elafgiften
Der er politisk enighed om, at energiproduktionen skal være grønnere, vi skal udlede mindre CO2 og basere os på vedvarende energi.

Både 2030-målene og målet om Lavemissionssamfund 2050 nyder bred opbakning.

Solar bakker op om en ændring i afgiftsstrukturen på energiområdet, og vi er enige i, at elektrificering er den rigtige vej frem i Danmark.

Men vi synes faktisk ikke, at ideen om helt at fjerne elafgiften er god. Hvad? En virksomhed, der taler imod en afgiftsfjernelse?

Vores logik er, at fjernes elafgiften, halveres hustandsomkostningen per kilowatt-time. Det har en positiv effekt på udfasning af olie-/gasfyr og indfasning af varmepumpeteknologi.

Men det ødelægger økonomien i at investere i energioptimering – det bliver med andre ord billigere at frådse med energien.

Det ødelægger også økonomien i at investere i solenergi. En klog omlægning af energiafgifterne er en, der både gør det fordelagtigt at skifte fra sort til grøn strøm, og gør det fordelagtigt at energioptimere.

Slut med hovsaløsninger
Alle energiformer skal på sigt fungere på markedsvilkår – lad de bedste teknologier vinde uden snyd.

Men kortsigtede støtteordninger kan være vigtigt for at sparke et nyt marked eller teknologi i gang.

Et godt eksempel på dette er regeringens forsøgsordning med tilskud til at skifte 1.750 oliefyr til varmepumper på abonnement.

Ordningen er målrettet, præcis afgrænset og sikrer skift fra sort til grøn energi. Det skal bare op i langt større skala, for at det flytter noget i forhold til den grønne omstilling.

Danmark har brug for en langsigtet plan med bred politisk opbakning. Energiplanen skal muliggøre langsigtede investeringer i grøn omstilling.

Langsigtede investeringer sker kun, hvis vi kan stole på, at vilkårene ikke ændres. Ellers er risikoen for stor. Og sporene skræmmer.

På solcelleområdet har man ved gentagne ”hovsaløsninger” fordyret, forringet og forvirret forholdene for forbrugere og virksomheder, der har investeret i anlæg.

Derfor er området gået fra 6.000 til 600 ansatte i Danmark, mens solenergi på verdensplan boomer, skaber arbejdspladser og leverer billig grøn energi.

Danmark har ikke brug for mere vindenergi
I Danmark har der været massiv, vedvarende støtte til udvikling af vindenergi i en generation.

Det har været godt for udviklingen af vindmølleindustrien, mens solenergi og andre produktionsmetoder er blevet behandlet, som vinden blæser. Det betyder, at vi i dag har en ubalanceret grøn energiforsyning. 

Det er fakta, at der er et forhold 1:17 mellem sol- og vindproduktion i Danmark.

Det er fakta, at en fjerdedel af det danske strømforbrug i 2016 var baseret på kul, fordi det var et dårligt vind-år.

Og det er fakta, at dansk strøm kan produceres billigere på et solanlæg på marken end på en vindmølle på vandet.

Vind og sol er komplementær grøn energi - de to energiformer producerer sjældent på samme tid. Og det er faktisk en fordel, se bare på Tyskland, hvor man har en noget mere balanceret tilgang til grøn energi.

Lige nu er vi danskere desværre kun grønne, når det blæser. Dét kan vi gøre bedre!

Politikerne kan sætte Danmark i spidsen på sol- og energieffektive pumper, ligesom vi er på vind. Når vi og andre danske virksomheder i energisektoren har klare langsigtede rammer, investerer vi gerne i fremtiden og grøn omstilling.

Forrige artikel S-politiker: Fracking kan sætte Danmarks grønne profil over styr S-politiker: Fracking kan sætte Danmarks grønne profil over styr Næste artikel Hans Jørgen Koch: Norden må samarbejde om en grøn fremtid - eller se sig slået af udlandet Hans Jørgen Koch: Norden må samarbejde om en grøn fremtid - eller se sig slået af udlandet
 • Anmeld

  Henning Bo Madsen · Aktiv i NOAH og Alliancen for Community Power i Danmark

  Målrettet afgiftspolitik - ikke bevidstløs fjernelse - TAK !

  Fornuftigt synspunkt omkring el-afgift. Fritagelsen skal målrettes til testede effektive varmepumper i fjernvarme, bygninger med olie, gas o.a. fyring samt industri. Der er store potentialer for el-besparelser i både boliger, erhverv og offentlig sektor, men de realiseres kun, hvis tilbagebetalingstiden gøres kort via afgifter eller der vedtages påbud.
  Der skal etableres mindst 5 gange den nuværende kapacitet af solceller og meget mere solvarme i fjernvarme. Det er nødvendigt for at fortrænge brændselsbaseret el- og varmeproduktion om sommeren.
  Der er dog også brug for mere vindenergi til varme, transport og datacentre om vinteren. Vind på land kan konkurrere med solceller prismæssigt, men må opføres med lokalt ejerskab og udbytte. Ellers får man ikke lokale borgere og kommunalpolitikere til at acceptere dem. Møller på land kan også billigere og bedre forbindes med varmeproduktionen lokalt.

Care: Klimatrusler kræver fem milliarder kroner om året

Care: Klimatrusler kræver fem milliarder kroner om året

KLIMATRUSLER: Regeringen og støttepartierne slås om, hvorvidt 600 millioner kroner til klimabistand skal tages fra puljen til udviklingsbistand eller ej, men det beløb slår slet ikke til, hvis Danmark skal leve op til Parisaftalen, siger Rasmus Stuhr Jakobsen, generalsekretær i den grønne hjælpeorganisation Care, på baggrund af en ny rapport.