Steen Gade: Grøn folkeoplysning er nøglen til den store omstilling

KOMMENTAR: Regeringen har en unik mulighed for at få inddraget hele befolkningen i det, der bliver de kommende årtiers vigtigste opgave, nemlig omstillingen af vores produktion og vaner, skriver Steen Gade.

En grøn og bæredygtig fremtid. Ja, sådan lyder overskriften på første hovedafsnit i den nye regerings forståelsespapir med SF, Radikale og Enhedslisten. Flot og rigtigt. Det er jo målet, som det har været siden Rio-topmødet i 1992.

Netop den iagttagelse understreger, at det nu handler om mere end ord og normalt tempo. Det handler om at accelerere indsatsen og derfor om effektive langsigtede beslutninger allerede i år og næste år.

Fokus har i meget høj grad været på målet om at nedbringe den danske udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030 i forhold til 1990. Det er jo også flot og ambitiøst, men måske lidt typisk for vores grønne debat er den introduceret med en melodi om, at det bliver svært med de sidste procenter op til 70.

Det er helt galt at starte der, for lige nu handler det jo om noget helt andet. Nemlig at få sat de afgørende "grønne motorer" i gang efter fire års stilstand og forringelser på hele den grønne dagsorden. Som det også fremgår ganske flot af forståelsespapiret. Både biodiversitets-, miljø-, natur- og klimakriserne. Og på samme tid.

Vi ved, hvilke "motorer" det handler om. Bindende klimalov med en klimahandlingsplan. Meget kraftig dansk udenrigspolitisk grøn indsats. Især i forhold til fælles beslutninger i EU-samarbejdet. Grønne styrende mål i finansloven på baggrund af nye regnemodeller og udbygget grønt nationalregnskab. Arealplanlægning, der prioriter natur og biodiversitet. Bindende biodiversitetslov. Markant nedbringelse af forurening fra landbrug og transport. Cirkulær økonomi med meget mindre ressourceforbrug. Mindre kemikaliepres.

Alt sammen et stort arbejde, der bør inddrage alle ministerier, der alle bør levere udbyggede planer for deres indsats for en bæredygtig udvikling, og alle sammen invitere befolkningen med i processen.

Og ja. Selvfølgelig bliver det svært, men også uhyre spændende og en kæmpe chance for os danskere for at blive direkte involveret i de næste to årtiers vigtigste opgave. Nemlig omstilling af produktionen og af vores vaner. En kæmpechance, men kun, hvis vi som samfund forstår, at alt det her kræver en hel ny type inddragelse og involvering i vores fælles fremtid.

Jeg er overbevist om, at inddragelse af hele samfundet på en ny og engagerende måde er nøglen til, at det kan lykkes – også de 70 procent reduktion af drivhusgasser. Forståelsespapiret har inddragelse med til sidst i afsnittet under den ret usexede overskrift: "Inddragelse af interessenter". Det er godt, at det er med, men jeg tror simpelthen, at det er det vigtigste. At få os alle sammen op af lænestolene. Inddraget og taget alvorlige.

Og efter en valgkamp, hvor alle vi danskere snakkede med hinanden om klimaændringer, plastik, elbiler, bier, Cheminova, vindmøller, partikelforurening, monsterregn og hormonforstyrrende stoffer, burde det være muligt igen at få en hel befolkning i tale. Det er den chance, regeringen og partierne bag forståelsespapiret har fået serveret, og som de har en pligt til at levere massivt på.

Det handler om, at vi alle skal have muligheden for at blive ansvarlige. Lige fra direktørerne i detailkæderne, der jo reelt bestemmer, hvad det er, vi som forbrugere kan vælge imellem, til boligforeningernes medlemmers muligheder for at øge biodiversiteten der, hvor de bor.

At opmuntre til flere grønne iværksættere og til studiekredse om, hvordan byen kan ombygges, så den bliver mere og mere bæredygtig. Altså ikke blot involvere de etablerede organisationer og eksperter, som jo er risikoen, når "systemet" skal fortolke, hvad der menes med at involvere.

Vi har heldigvis erfaringer med, at den slags får stor betydning. Jeg tror, at de fleste i dag er enige om, at den store transformation af den danske energisektor i 1970'erne væk fra 100 procent olieafhængighed og dermed afhængighed af Mellemøsten næppe var lykkedes, hvis det ikke havde været for en opfattende diskussion om Danmarks energifremtid, støttet af en stor oplysningsbevilling på finansloven.

Og i 1990'erne var store dele af erhvervslivet langt tættere inddraget gennem erhvervspaneler i udvikling af mere bæredygtige produkter. Økologisk tøjproduktion i Danmark er et sådant eksempel. Og der var blandt meget andet tilskud til grønne guider og til grønne job.

Det handler i virkeligheden om folkeoplysning. Og selvom vi i Danmark i de sidste par tiår nærmest er holdt op med at tro på folkeoplysning, både i blå og rød lejr, så tror jeg, at tiden er moden. For der findes heldigvis folk i begge lejre, der faktisk tror på, at folkelig inddragelse gennem tilegnelse af viden kombineret med aktiv handling fører til forandring. Det er chancen.

Så derfor en opfordring til regeringen og partierne bag forståelsespapiret. Slip fantasien lidt løs, sæt penge af til grønne ildsjæle i hele samfundet, og inviter samtidig virksomheder og organisationer til krævende grønne samtaler om, hvad de selv vil gøre de næste to-tre år. Alt sammen, mens de store "motorer" startes op i regeringskontorerne.

-----

Steen Gade (f. 1945) er miljøklummeskribent, tidligere mangeårig SF–miljøpolitiker og tidligere direktør i Miljøstyrelsen.

Forrige artikel Adam Holm: Greta Thunberg – klimafrelser eller panikslagen populist? Adam Holm: Greta Thunberg – klimafrelser eller panikslagen populist? Næste artikel David Trads: Klimabenægtere fatter ikke Thunbergs evner til at sætte dagsorden David Trads: Klimabenægtere fatter ikke Thunbergs evner til at sætte dagsorden
 • Anmeld

  Jakob zeuthen · Miljøpolitisk chef

  Oplysning er vigtigt bidrag til omstilling

  Meget meget enig i at oplysning og viden til befolkning er nødvendig for at få sat skub i den grønne omstillings . Vores analyser viser borgerne gerne vil men ved ikke hvordan . Hvorfor er der kun få procent som kender til cirkulær økonomi og ressourceforbrugets betydning for biodiversitet og klima. Jo det er kompliceret men politikere og vi alle skal finde en måde at italesætte det i samfundet. Vores analyser viser nemlig at gør vi det så kan en omstilling gå stærskere

 • Anmeld

  Lars Klüver · Direktør i Teknologirådet

  Inddragelses-politik

  Steen Gade rammer plet. De store kanoner skal køres i stilling - men det glemmes ofte, at en af de virkeligt store kanoner ligger i oplysning og inddragelse. Jeg kan bare ikke huske en eneste regering, der har haft en formuleret politik for inddragelse. Der er mange flere eksempler på effektiv inddragelse, end Steen Gade nævner, men de er altid blevet skabt sådan lidt hovsa.
  En inddragelsespolitik burde handle om inddragelse overfor alle vores store udfordringer og omfatte processerne i alle beslutningslag - Folketing, regering, regioner, kommuner, virksomheder og organisationer - lokalt til globalt. Alle skal de lære at inddrage, sprede viden og at lytte. Folk bliver ansvarlige af at få ansvar.

 • Anmeld

  Morten M. Westergaard · Klimachef, Middelfart Kommune

  Hepper på indlæg + kommentar borgerindragelse og kommuner i klimalov.

  Godt indlæg, Steen Gade.
  Min erfaring er at rigtig mange borgere er vilde med grøn omstilling og vil lære mere om mulighederne – samtidig er der mange kommuner, der virkelig gerne vil have mere fart på den grønne omstilling. Mange er i gang og hjælper eks. med fælleskøb af varmepumper, samkørselsprojekter, energirenoveringskurser på aftenskoler, foredrag om klima med mere. Rigtig mange kommuner vil reel action og fra ”Sagsbehandling til samskabelse”. Vi ved alle at vi skal langt på kort tid og der er borgernes indsatser afgørende i den grønne omstilling!
  Jeg kunne ønske mig at kommunerne tildeles en klar rolle i den kommende #klimalov. En rolle hvor klare reduktionsmål samt krav om grøn samskabelse med borgerne prioriteres … jeg tror det lokale selvstyre har en betydelig rolle at spille i de ambitiøse mål.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Traditionel teknologiudvikling - og disrespekten over for alle, der har ydet en indsats for at begrænse væksten og dennes forventede ødelæggende konsekvenser for naturen og vore efterkommeres fremtidsudsigter.

  Det er en ulykke af dimensioner om atomkraft, pesticider, syntetiske kemikalier og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til en økologisk mindre uansvarlig produktion - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, miljøteknologi, ekspansiv finanspolitik og social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen, denne verdens fattigste mennesker, samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Fotosyntesebaseret produktion - og disrespekten over for alle, der har ydet en indsats for at begrænse denne og dens forventede ødelæggende konsekvenser for biodiversiteten og vore efterkommeres fremtidsudsigter.

  Et samfund, der forbyder brugen af syntetiske pesticider til produktion af fødevarer og andre produkter det vælger at kalde økologiske, er et samfund, der hverken interesserer sig for økologi, natur eller sine efterkommere og den fremtid det stiller dem i udsigt.