Steen Gade: Klimaet har erklæret os krig

KLUMME: Klimaændringerne er nu også en realitet i vores del af verden. Det varme badevand og de mange solskinstimer er bare begyndelsen, skriver Steen Gade, der vil have flyttet klimaområdet tilbage til Miljøministeriet.

Klimaændringerne har erklæret krig mod os. Alle sammen. Og også i vores del af verden. Den store disruption er i gang, og konsekvenser er der masser af.

Skovbrande i Sverige og Norge, som vi plejer at forbinde med Sydeuropa og Californien. Udbyttenedgang i landbruget og ekstra mange slagtede køer, blågrønne alger, blød asfalt og et europæisk energisystem, der stønner i varmen, fordi a-kraftværkerne må stoppe, fordi flodvandet er for varmt til køling, vinden er svagere, og de store "fælles" vandreservoirer i Norge og Sverige synker.

Midt i al glæden over det varme badevand og de mange varme solskinstimer har rigtig mange nok fået den nagende tanke, at det her bare er begyndelsen. At klimaændringerne nu er en realitet. Lige her, hvor vi bor. Ikke kun i fattige, tørre lande i syd og heller ikke bare i det folkefattige og isfyldte nord.

Vi er som danskere stolte over vindeventyret, hvor vi på grund af politiske beslutninger er tæt på at være verdensmestre, men det samme gælder bestemt ikke klimaet. Tværtimod. Vi hører til i den værste ende. Vores klimaaftryk per indbygger er kæmpestort. Omkring ni tons per indbygger. På 25 år har vi reduceret cirka fem tons fra 14 tons til de cirka 9 tons. Og i løbet af de næste 25 år skal vi reducere de næste 8 tons ned til mellem 1-2 tons.

Det er faktisk en meget stor alarmklokke, der hyler, og den hænger uløseligt sammen med alle de andre områder, hvor vi overskrider naturens tålegrænser, og hvor naturen bider igen. Fra rovdrift på regnskoven til nedgangen i biodiversitet. Fra smid-plast-væk-kulturen til voksende affaldsbjerge. Og det handler alt sammen om miljø.

Derfor bør den nye lydhørhed, som jeg tror, rigtig mange har fået efter denne sommer, bruges til at sætte en ny og nu fælles klima- og miljødagsorden.

Det betyder, at vi forstår, at klimaudfordringen kræver meget andet end overgang til vedvarende energi. Der er nok gennem årene opstået en dansk tankegang om, at klimaet kan reddes ved at ændre energipolitik alene. Det var vel derfor, den nuværende regering slap så "billigt" om ved at droppe den tidligere regerings klimamål om 40 procent reduktion af CO2-udslippet i 2020.

Men det går ikke. Efter den ny energiaftale er det vigtigste nu at sætte fokus på, at cirka 25 procent af en danskers klimapåvirkning er fra transportsektoren, og andre cirka 20 procent fra landbrugsproduktionen. Områder, der er helt forsømte i Danmark. Der skal altså ny og stærkere politik på banen. Og det kræver nye, stærke signaler fra de politiske partier. 

Flyt klima tilbage til Miljøministeriet og skab et stærkt miljøministerium efter næste valg. Klima er jo i sin substans ikke anderledes end alle andre forureninger. Fra plast i havet til cirkulær økonomi og til begrænsning af udledning af næringssalte til et stadigt mere nødlidende hav. Alle områder kræver styret nedgang af forureningerne. Så et ministerium for grøn omstilling med plads i alle de afgørende ministerudvalg for at sikre, at vi løbende reducerer udslip og målbevidst kommer nærmere respekt for naturens tålegrænser, vil kunne blive et helt afgørende element i en ny satsning.

Dertil en grøn styrende finanslov, der bygger på grønt nationalregnskab med entydige mål for den årlige og femårige reduktion af forureningerne, herunder klimagasserne.

Og med en generel lovgivning om, at alle nye love og bestemmelser skal føre til mindre reduktioner på alle forureningsparametre. Om nødvendigt i en samlet vedtagelse. En slags miljøets "fredsskov–model". Klimarådet m.fl. kunne gives retten til at stoppe ny lovgivning, hvis der ikke er argumenteret tilstrækkelig sagligt for reduktionerne.

Det vil kunne sikre de afgørende målsætninger om både at ændre produktionsformer og adfærd, som klimakonventionen og begrebet bæredygtig udvikling fra Rio-topmødet i 1992 fastlagde. Den sikreste måde at ændre adfærd på er nemlig gennem stærke politiske beslutninger. Det har vi en lang stribe gode erfaringer med.

Alt det burde næste valgkamp handle om. At overlade det hele til, at vi personligt bare kan ændre adfærd – hvad vi selvfølgelig skal – risikerer at føre til både apati, opgivelse og vrede, hvis det ikke styres at stærke politiske beslutninger og vejledninger.

--------

Steen Gade er miljøklummeskribent, tidligere mangeårig SF-miljøpolitiker og tidligere direktør i Miljøstyrelsen.

Forrige artikel Steen Gade: Opråb fra forskere skal føre til handling Steen Gade: Opråb fra forskere skal føre til handling Næste artikel Steen Gade: Vi vinder ikke den grønne kamp uden seriøs politik Steen Gade: Vi vinder ikke den grønne kamp uden seriøs politik
 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Nedlæg miljøministeriet - nationaliser landbruget

  Det er en ulykke af dimensioner om pesticider, syntetiske kemikalier og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt landbrug - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, miljøteknologi og social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for klimaet, naturen, biodiversiteten, folkesundheden, dyrevelfærden, denne verdens fattigste mennesker samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Chr. Bruun

  Medierne

  Medierne har et stort ansvar for i den kommende valgkamp at fastholde politikerne på den dagsorden Sten Gade ridser op i sin klumme.
  Giv flygtninge og indvandrerdebatten en pause.

 • Anmeld

  Knud Anker Iversen · folkepensionist

  Steen Gade har en pointe

  Et ministerium der samler amlle trådene omkring den nødvendige bæredygtige omstilling bør være centralt i forhold til en kommende regering.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Hvor svært kan det være?

  Luk lufthavne, stop alle biler som forårsager CO2 og plant skov.

 • Anmeld

  Henning-Buerup Jørgensen

  Forkert Overskrift fra Steen Gade

  Steen Gade: Det er MENNESKET, som har erklæret Naturen KRIG !!!. Og i dét Opgør er Naturen den fødte VINDER. I morges stod jeg og saa en flot blaa Himmel blive SVINET TIL, af Flybrænstof, som svinede Himlen til med udbredt Udstødning. Lige ned i Hovedet paa dig og mig.

 • Anmeld

  Hans-Erik Jensen

  Ro på...

  ...det er faktisk kun ca. 4 måneder siden at kommunerne stadig blev kimet ned af sure landmænd, der krævede mere grødeskæring og oprensning af vandløbene, for at få vandet væk fra deres marker, efter den vådeste sommer i mands minde i 2017, og efterfølgende høj grundvandsstand overalt.

 • Anmeld

  Frank Wille · Naturelsker

  Vedr. krigserklæringer..

  Ja ...men som svar på menneskehedens krigserklæring til jorden og klimaet.

 • Anmeld

  kaj møldrup christensen · Fhv. borgmester

  Ansvarlig klima-politik ønskes!

  Ja, det er helt nødvendigt at flytte klima-problemer tilbage til Miljøministeriet, som trænger til at blive styrket efter uansvarlige indskrænkninger under Lars Løkke Rasmussens regeringer.

  Derfor har vi også alvorligt brug for en ny regering med Mette Frederiksen i spidsen. Det kan kun gå for langsomt!

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Klimaet er ikke i krig.


  Klimaet spejler vores egen formåen, vores egen materialisme og egoisme.

  Når vi erkender vores egne motiver, også overfor klimaet, så vil klimaet ændre sig dermed.

  -Men sålænge man kan bilde menneskene ind at solen er en gaskugle så har vi langt igen.

  Hvorfor kan vi se himlen?

  Fordi solen er der!

  På samme måde, som vi kun kan se vandet i danskvanden pga boblerne deri. Hullerne i vandet gør at vi kan se vandet!

  Hvordan må vi se på klimaet i vores tid?

  Ved at måle i naturen!

  Eller ved at se på hvad mennesker tænker, føler og gør i vores tid?


 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Som solen på himlen.

  som boblerne i vandet,

  som mennesket på Jorden!

  Ud af mennesket kan vi aflæse jordens tilstand og påvirke Jordens udvikling.

  Som solen på imlen har afgørende betydning for vores opfattelse af himlen,
  og kun mængden af boblerne i vandet afgør hvor tydeligt vi kan se vandet.

 • Anmeld

  Næ Se

  Burkaforureningen breder sig.

  Fordi Svend Auken ikke ville se det.
  Hele det før så rene Middelhav, er sølet til, og ingen vil gøre andet end at snakke.
  Snart er den sidste giraf spist af burkaer uden at EU gør noget.
  Sig nej til EU pampere og deres blinde øjne.
  Steen Gade er medskyldig i forureningen, hvorfor gjorde du ikke noget i tide, Steen?

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Så klimapolitik handler i politisk forstand


  - om et ægte samarbejde i erhvervslivet mellem mennesker, maskiner og ejere om hvad der skal produceres og hva der ikke skal produceres.
  Fri ret til at producere hvad som helst , når som helst fordi banker og erhverv tjener penge skal bortdømmes.

  - om på ægte måde at sikre retssikkerheden og menneskers ret til en værdig eksistens! Ved at sikre det mod overgreb fra erhvervslivet og dets anvendte teknikker.

  - om på ægte vis at sikre fri tanke og kultur, ægte frihed, der er fri af rettighedskrav og erhvervskrav, fri af "natunødvendigheden", og på den måde sikre impulser til ikke kun, at kulturen ikke går under, men at den får impulser til at forny og frugtbargøre sig selv!

  At gøre klimapolitik til et spørgsmål om CO2 er hvor tids materialistiske svøbe og lavpandethed.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi grønne EUer.

  PENGE !! GENVALG !!! EGOISME !!!!

  De guddommelige jubler !!!! Profeterne jubler !!! Forbyd religion !!
  Kun vi gode mennesker bliver frelst !!! Lad de små børn indoktrinerer !!!! Pædofile !! Nej !! Ikke alle !! Her !!!!!!
  Venligst hp.

 • Anmeld

  john Jørgensen · pensionist

  Plantevæksten...

  Plantevæksten kan køle planeten, opsuge co2 og nedbryde metan. Betingelsen er grønne marker langt det meste af året og meget mindre pløjning. Det vil genpbygge muldlaget som så kan optage den ekstra nedbør: Mindre oversvømmelser og mindre tørke. Danske landmænd er igang (www.frdk.net) og det virker! Her forklaringerne: http://www.globalcoolingearth.org/lead-articles/

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Put nu den CO2 ned i undergrunden - hvor den kommer fra.

  Sidste år hvor vi frøs hele sommeren burde Steen Gade vel have skrevet en artikel om at klimatruslen var afværget som følge af de internationale aftaler på området. Vi kunne jo selv mærke sommerkulden vendt tilbage.

  Det ville have retfærdiggjort hans sammenligning nu, med en varm sommer = klimakatastrofe.

  Besynderligt: Endelig en god sommer her i landet, med varmt badevand og sol i massevis og masser af vand i hanerne - og straks skal det misbruges at Steen Gade og andre til at "male fanden på væggen."

  Vel skal vi ændre fossilsamfundet til VE-samfund, og vel er det nødvendigt, og der arbejdes jo også målrettet på sagen, og hvis det virkeligt lå politiker Steen Gade på siden, sørgede han vel for at få ophævet det besynderlige danske forbud imod at stuve CO2 ned i undergrunden, så atmosfæren ikke blev belastet.

  Men nej: Det går heller ikke, for tænk nu ? ja hvad egentligt, ? andet end, at det nok irriterer politikerne, at løsningen er teknisk og ikke politisk, og ikke opfundet af dem.

 • Anmeld

  Kaj Jensen

  Den dag greenpeace

  og alverdens klimaministre holder op med at flyve verden rundt for at snakke rundbordspædagogik skal jeg begynde at tage dem alvorligt.
  Alle ved jo godt det er overbefolkning, der er det egentlige og eneste problem.
  Hundrede år med etbarnspolitik verden over, så er jorden ved at være i balance igen.
  Umuligt? Ja, vist er det umuligt. Det er nok derfor det fejes ind under gulvtæppet.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Overbefolkning er og har aldrig været et problem.


  Idag fødes der færre og færre.

  Vi bliver flere og flere, KUN, fordi de som er her endnu lever længere.

  Som bekendt lever vi ikke tidsubegrænset.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi grønne EUer.

  Bare tegnedrengen er er i orden !!!!!!

  Kan du forurene så medet du vil !!!!!
  Skide vær med andres mening !!!!!!!!
  Venligst hp.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Miljø.

  Jo, det er rigtigt at klimaet er ved at "gå amok", men jeg er bange for, at u anset hvor mange vindmøller vi stiller op, vil det forslå som en skrædder i helvede.
  Der findes kun en løsning. Tag kernekraft , thorium, med i overvejelserne.
  Med den befolknings tilvækst, som finder sted vil det, i fremtiden, være bydende nødvendigt. Energiforbruget vil være stærkt stigende i de kommende år.

  Jeg tror også at naturen har en finger med i spillet, da det, efter meteorlogernes skøn bl.a. også skyldes jetstrømmenes placering. Det samme gælder en svækkelse af Golfstrømmen i øjeblikket. Med års mellemrum opstår der også vejr fænomenet, el -ninio over Stillehavet, som påvirker vejrliget over hele kloden. Mine formodninger stammer fra udsagn fra meteorloger, som har udtalt sig. Forurening spiller også en stor rolle.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi grønne EUer.

  Sort afgift på !!!!!!

  Alt hvad der forurener fx. 100 milliarder kr. på verdensplan
  Hvor pengene buges til skovdreft og at der naturligt satses
  på at " alt " byggeri bliver udført i træ med nytænkning for
  øje !!! Venligst hp.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Træhuse.

  Alle huse skal bygges i træ.
  Samtidig går man imod rovdrift på skovene. Med det øgende behov for huse/bygninger, hvordan kan man så bevare skovene?, når man tager i betragtning at det tager et træ 50- 100 år at vokse op.
  Naturen kan simpelthen ikke nå at re generere sig på den tid. Derfor må andre byggematerialer også, nødvendigvis, også anvendes. F.eks. mursten og beton. Hvorfor skal f.eks. møbler absolut være af ædeltræ, som er truet, i stedet for mere simple træsorter som der er rigeligt af?. Bejdsning kan få al træ til at ligne ædeltræ.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne EUer !!!!!

  " MODERNE TIDER " !!!!!!!

  KÆRE GORM !! Det havde været beder om man begyndte for
  150 år siden !!! i stedet for den forureningsbølge der på
  daværende tidspunkt blev sat i gang !!! Skovbrug er en form
  for rentabel produktion !!! Med afgifter på forurening vil (skal ) træerne kvæle forureningsbølgen !!!!! venligst hp.

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.