Tænketank: Drop kraftvarmekrav til forbrændingsanlæg

ANALYSE: Tiden er løbet fra kravet om, at forbrændingsanlæg både skal producere el og varme. Det mener Grøn Energi, som advarer om, at affaldssektorens eksisterende anlæg er modne til at blive skiftet ud.

En hjørnesten i den danske forsyningssektor er begyndt at smuldre.

Det mener Grøn Energi, som i en ny analyse argumenterer for, at affaldsforbrændingsanlæg ikke længere skal tvinges til at producere både el og varme.

Et princip, der siden slutningen af halvfjerdserne er blevet betitlet ”kraftvarmekravet”. Og som ofte fremhæves som central årsag til, at 65 procent af de danske husstande varmes op med fjernvarme, og at godt 25 procent af denne varme stammer fra afbrændt affald.

Login