Trods modstand fra landbruget: Regeringen overvejer skærpede klimakrav

GYLLELÆK: Et lækket notat med forslag til regeringens klimaplan viser, at regeringen overvejer skærpede krav til gylleudledning. DF afviser at lægge stemmer til den del af planen. Forslaget møder opbakning fra DN, men landbruget frygter for konkurrenceevnen. 

Kravet er uomtvisteligt.

Inden 2020 skal Danmark have reduceret sit udslip af ammoniak med 24 procent. Og det er netop det krav, som flere af forslagene i det regeringsnotat, der over sommeren blev lækket til flere medier, retter sig imod.

I ét af forslagene - forslag syv ud af de i alt 20 initiativer rettet mod regeringens kommende klimaplan - anbefales det regeringen at skærpe kravene til landbrugets brug af husdyrsgødning. Det skal ske ved at udvide det nuværende krav om, at gyllespredning ved hjælp af såkaldt nedfældning eller forsuring også skal gælde “øvrige arealer” som eksempelvis kornmarker.

Login