Udvalg: Nord Stream 2 skal følge EU-reglerne

GAS: Gassen i rørledninger som Nord Stream 2 bør behandles som alle andre varer, der importeres til EU. Europa-Parlamentet lægger an til at lægge pres på medlemsstaterne for at skærpe godkendelseskravene til en russisk ledning.

At gasrørledninger i EU skal følge EU’s regler, kan lyde som en selvfølgelighed. Men sådan er det ikke, når ledningerne kommer fra tredjelande.

Et langt fra tilfældigt eksempel herpå er Rusland og Nord Stream 2. Netop den ledning har sat gang i arbejdet med at få opdateret EU’s gasdirektiv.

Tirsdag stemte Europa-Parlamentets industriudvalg, ITRE, for en holdning om at ville regulere alle gasrørledninger.

Login