USA fører an i verdens energiomstilling

DEBAT: USA står midt i en gigantisk energiomstilling. Danske virksomheders energiløsninger er relevante og konkurrencedygtige på det amerikanske marked, og så har vi et positivt image som et moderne energiland – selv om kendskabet nok kunne være større, skriver DI Energi.

Af Claus Madsen 
Adm. direktør for ABB Danmark og formand for DI Energi

Indrømmet! Overskriften kan godt virke en anelse provokerende. De fleste opfatter USA som et land med et skyhøjt energiforbrug, som tøver i forhold til at anvende vedvarende energi. USA har også et højt energiforbrug og et stort forbrug af fossile brændsler.

Det er rigtigt, at der i USA er store benzinslugende biler, ineffektive kraftværker og en konstant jagt på billig olie og gas i form af skifergas og skiferolie. Men det er også rigtigt, at USA er ved at udvikle sig til en global leder inden for grøn energi.

Politisk har præsident Obama taget medansvar for at forhandle en global klimaaftale på plads ved COP21, og på hjemmefronten har han med Clean Power Plan og en række andre initiativer givet et betydeligt løft til energiomstillingen i USA.

Selv i Texas bygger de vindmøller
Før jul forlængede han landets ”production tax credit” frem til 2020. Det betyder kraftigt forøgede investeringer i vind og sol. Senest har præsidenten i sin ”State of the Union”-tale12. januar kraftigt understreget behovet for at accelerere USA’s energimæssige omstilling.

Centralregeringen har kun begrænset indflydelse på energipolitikken. Den virkelige dynamik i det amerikanske marked for energi kommer fra de private virksomheder, udviklere, investorer samt de enkelte delstater og byer, der investerer kraftigt i den energimæssige omstilling.

Ved du for eksempel, at Vestas beskæftiger 4500 medarbejdere i USA og har fire store fabrikker i Colorado. I staten Texas, der ellers notorisk er kendt for billig olie og gas, er der installeret 20.000 MW vindenergi, hvilket er mere end dobbelt så meget som de næststørste stater Iowa og Californien. Vindkraften i Texas giver strøm til næsten 3,3 mio. hustande.

Muligheder i USA
Enhver virksomhed med globale ambitioner bør være til stede på det amerikanske marked. Det gælder især inden for energiteknologi. USA er det 4.-største eksportmarked for danske virksomheder, der producerer energiteknologi. Eksporten udgjorde over 3 mia. kroner i 2014 med stigende tendens ind i 2015.

I DI Energi er vi opmærksom på mulighederne i USA. Derfor besøgte DI Energis bestyrelse for nylig Washington og New York for at styrke dialogen med politikere og virksomheder og demonstrere den danske energibranches erfaring, engagement og kompetencer, som er relevante for USA.

Vores konklusion af møderne er særdeles positiv. USA står midt i en gigantisk energiomstilling. Danske virksomheders energiløsninger er relevante og konkurrencedygtige på det amerikanske marked. Danmark har et positivt image som et moderne energiland – selv om kendskabet nok kunne være større.

Styrker indsatsen
Vi vil derfor styrke indsatsen for at bygge bro og styrke de kommercielle relationer mellem vores branche i Danmark og det lovende marked i USA.

Vi gør det med en informationsindsats om USA i branchen i Danmark og gennem værtskab af talrige besøgende amerikanere, der ønsker at studere de danske energikompetencer. Et andet af DI’s tiltag er vores Clean Tech Hub i New York City, hvor vi har etableret et fysisk brohoved i form af et kontor, som er rammen for udveksling af viden og kommerciel kontakt mellem Danmark og USA.

Resultatet er, at vi forhåbentlig kommer til at se nye investeringer gå begge veje over Atlanten til gavn for både Danmark og USA.

Forrige artikel Lilleholt ønsker nyt grønt succesparameter Lilleholt ønsker nyt grønt succesparameter Næste artikel Erhvervsorganisationer: Energispareindsatsen skal tjene forbrugernes interesser