VedvarendeEnergi i modsvar: Energiafgift er billigst på den lange bane

REPLIK: Hvis Brian Gardner får sine ønsker til klimapolitikken opfyldt, vil det ikke bare være skadeligt for klimaet. Det vil også koste kassen i nye udgifter, når vi skal tilpasse os de klimaforandringer, som energiafgiften er med til at afbøde, skriver Lars N. Jensen.

Af Lars N. Jensen
Cand.oecon. og senioranalytiker i VedvarendeEnergi

Brian Gardner Mogensen, hvis konsulentfirma fokuserer på klimatilpasninger, skriver 11. april i Altinget, at regeringen bør have samme fokus og holde op med at fokusere på udfasningen af beskidt energi.

VedvarendeEnergi mener, at vi skal gøre begge dele. Sidste år udgav en række civilsamfundsorganisationer en rapport, der pegede i retning af en skæv fordeling mellem klimaforebyggelse og -tilpasning i den danske klimafinansiering til udviklingslandene.

I Danmark er klimatilpasningen allerede besluttet: Villaejere får fem- til sekscifrede regninger for dobbelt kloakering og ser parkerne foran børnehaverne gravet ud til store huller.

Beskidte brændstoffer koster
I praksis handler det om, at beskidt energi giver Danmark mere regnvejr.

Nogle skal også betale for at få havudsigt ændret til at kigge ind i et dige. Det kalder økonomer en eksternalitet: Villaejernes udgifter til dobbeltkloakering er en eksternalitet fra verdens brug af beskidte brændstoffer.

Når vi fire graders global opvarmning, vil intet ifølge forsikringsgiganten Axa kunne forsikres. Det vil være negativt for huspriserne.

Som Brian Gardner bemærker, ser VedvarendeEnergi gerne den grønne omstilling reflekteret i de økonomiske incitamenter fra Danmarks afgifter.

Mon ikke de fleste boligejere foretrækker at betale nogle hundrede kroner mere i energiafgifter, hvis det giver det rigtige incitament til grøn omstilling væk fra beskidt energi, så yderligere udgifter til diger og kloakker til titusindvis af kroner minimeres?

Ikke ét sted i sit indlæg nævner Brian Gardner ordet ”eksternalitet”. Regeringsgrundlaget anerkender imidlertid de politiske mål i Paris-aftalen, der er baseret på den naturvidenskabelige metode, vi stoler på, og dermed også klimarelaterede eksternaliteter på beskidte brændstoffer.

Gør elafgiften til en klimaafgift
Skattestoppet forhindrer en afgift på biomasse, og Danmark kan ikke beskatte brændslet på østtyske kulkraftværker.

Derfor må man rationelt må vælge en second best-løsning til internalisering af forbrug af klimabelastende el: Elafgiften.

Uanset dens niveau bør den have korrekt beskatningsgrundlag: Klimabelastning per kWh. Denne eksternalitet varierer med faktor fem mellem timerne.

Kun ved at beregne elafgiften på timebasis frem for på årsgennemsnit vil der efter den økonomiske lærebog opnås det, Brian Gardner beskriver som ”det optimale for forbrugerne og virksomhederne, [der] er et marked baseret på udbud og efterspørgsel, hvor pris og kvalitet er udslagsgivende for forbrugernes valg af energikilde”.

Energiforliget bør rumme en analyse af, om de nye smarte elmålere gør det muligt at beregne elafgiften på timebasis frem for på årsgennemsnit.

Gardners forslag ville være pinlig politik
Brian Gardner siger, at nogle taler om ”Danmark som grønt foregangsland”.

I 2018 taler vi i de grønne organisationer om Talanoa-dialog. Paris-aftalens måde at nå sit politiske mål er, at hvert land hvert femte år byder ind med sine bidrag til en øget ambition.

2018 er det første af disse år i regi af Klimakonventionens Talanoa-dialog. Nogle vil mene, at det kunne blive pinligt for vores statsminister, hvis han byder velkommen til det globale P4G-møde i oktober i København i dette ambitionsøgningens år på baggrund af en så klimaskadelig politik, som Brian Gardner foreslår.

Især når alle Folketingets partier på nær DF så sent som torsdag 12. april besluttede i Energiudvalget, at staten, når det er relevant og muligt, skal teste sine økonomiske beregninger på et scenarie, hvor Paris-aftalens mål nås.

Har skatteminister Karsten Lauritzen (V) gjort det med sit forslag om sænket elafgift? Ellers får vi nok travlt med at betale for at få vand væk fra husene, indtil de alligevel ikke kan forsikres.

Forrige artikel Danske Rederier: EU skal gøre handelsflåden 100 procent grøn Danske Rederier: EU skal gøre handelsflåden 100 procent grøn Næste artikel Greenpeace til regeringen: Lev op til jeres ansvar og gør Danmark fossilfrit Greenpeace til regeringen: Lev op til jeres ansvar og gør Danmark fossilfrit